Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks om høreprøve

Beskrivelse

Instruks omhandlende voksne patienter set i Audiologisk Afsnit.

Definition af begreber

ISHD: Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed

AC: Luftledning

BC: Benledning

SRT: Speech Recognition Threshold

DS: Discrimation score

DSN: Discrimation score noise

Tympanometri: Måler trommehinden og mellemørets eftergivelighed(stivhed)

Reflekser: Måler ved hvilken lydstyrke stapediusrefleksen sætter igang.

HL: Hearing Level

FF: Frit felt

HAT: høreapparattilpasning

EK: efterkontrol

 

Høreprøve

Patienten er henvist enten via ISHD, selvhenvisende eller egen ørelæge. Inden patienten tages ind forbereder Audiologiassistenten sig ved at læse henvisningen og/eller notater fra Auditbase.

  1. 1. Henter patienten fra venteværelset, der tjekkes CPR-nummer og der forklares overordnet hvad undersøgelsen går ud på. Patienten kigges derefter i ørene for tegn på ørevoks og om trommehinden er synlig.

  2. 2. Der udføres høreprøve ved hjælp af hovedtelefoner, en BC bøjle, trykknap og tympanometer. Der måles AC, BC, SRT, DS, tympanometri og reflekser. Der tages forbehold for hvad patienten kan medvirke til. Der er på stedet bestemt at 3 kHz altid skal måles, både AC og BC, ved tinnitus og mulig støjskade måles også 6 kHz på AC. Ved mulig støjskade måles derudover også DSN i FF ved 65dB/65dB

  3. 3. Efter høreprøven: Hvis patienten er her pga. svimmelhed, tinnitus, opstart på mulig ototoksisk medicin eller vurdering af høreapparatets kapacitet, sendes denne direkte til lægen. Ellers forklares audiogrammet og der tages en snak om hvilket høreapparat der vil passe bedst til patienten og dennes høretab.

  4. 4. Hvis patienten skal ind til en læge tager patienten plads i venteværelset, ellers får de udleveret et mødekort og aftaler en ny tid hos sekretæren i receptionen.

 

Høreapparattilpasning og Efterkontrol

Der læses i Auditbase og clinical suite inden patienten hentes. Patienten hentes fra venteværelset og CPR-nummer tjekkes.

  1. 1.  Høreapparaterne kobles til computeren enten trådløst eller via kabler.

  2. 2. Der laves en grovindstilling, hvor softwaren kalkulerer forstærkning ud fra høreprøven og en feedback-test.

  3. 3. Apparaterne finjusteres derefter i samarbejde med patienten, både lydmæssigt og betjeningsmæssigt.

  4. 4. Der medgives brugsanvisning, garantiseddel, bestillingsseddel (hvis det er nødvendigt) og lidt ekstra tilbehør til apparaterne. Hvis der er behov for det, så aftales EK tid.

  5. 5. Efter tilpasningen kommer patienten ind til en hørevejleder til instruktion i brug af høreapparaterne, med mindre patienten er erfaren bruger og dermed ikke har behov for det.

 

Hvis patienten skulle ønske yderligere justering kan vedkommende ringe og få tid til dette, hvad enten det er pasform, lydjustering, synlighed, forklaring af muligheder eller påsætning.

EK tid kan også bruges hvis patienten skal have udleveret ekstra tilbehør eller påsætning af nye propper. Patienten kan komme til EK i afdelingen inden for de første 3 måneder. Derefter overgår de til kontrol på ISHD.

 

Indikatorer og tærskelværdier

Normalhørelse ligger mellem 0-20 dB HL

Til måling af høreprøven bruges auditbase til at gemme på værdierne og ved tilpasningen bruges specifik software til de forskellige høreapparatsfirmaer.

Målgruppe – modtagelse

Målgruppen er patienter som henvises til audiologisk afdeling i Aalborg med høreproblemer, samt svimmelhed og patienter med opstart på mulig ototoksisk medicin.

Formål

Høreprøven: at få overblik over hvordan hørelsen er i relation til normalhørelse.

HAT: Her gives høreapparat som passer til den pågældende patient for at hjælpe bedst muligt med hørelsen.

EK: At få finjusteret apparater eller udbedre gener i forbindelse med høreapparaterne.