Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation/Indkaldelse af patienter til undersøgelse og behandling ved Center for Svimmelhed og Balance

 

Formål

At skabe klarhed over arbejdsgange, der relaterer sig til modtagelse og visitering af henvisninger i svimmelhedsambulatoriet.

At sikre ambulante svimmelhedspatienter indkaldes til behandling, og at patienterne modtager nødvendig lovpligtig information.

At sikre, at modtagelsen af elektivt henviste patienter er rettidig, planlægges og udføres med respekt for patientens tid, ønske og behov under de givne lovmæssige og lokale rammer.

 

Definition af begreber

Elektivt: Planlagt i modsætning til akut/subakut.

Visitator: specialeansvarlige overlæge.

 

Beskrivelse

I svimmelhedsambulatoriet, som er placeret i Aalborg, modtages alle nye henvisninger fra praktiserende ørelæger og andre sygehusafdelinger. Patienter der er kendt i afdelingen, og som er set inden for de sidste 3 måneder, har mulighed for selv at kontakte afdelingen, for at komme ind til behandling.

Henvisninger til svimmelhed indgår så vidt muligt elektronisk eller telefonisk (akut) fra Øre-næse-hals afdelingen.

Lægesekretæren klargør henvisningen til visitation hos lægen. Henvisningen tildeles svimmelhed.

 

Visitator tager stilling til følgende:

  • Om der i forbindelse med undersøgelsen skal foretages supplerende undersøgelser (fx flere undersøgelser ved assistenten).

  • Om patienten skal have foretage audiometri eller ej.

  • Om det er en subakut henvisning.

 

Efter visitering bookes en tid til patienten og der sendes brev med oplysning om tid, indeholdende patientrettigheder.

 

Såfremt patienten har behov for tolk, vil der desuden blive vedlagt et dokument om tolkeregler.

 

Ventetider i Svimmelhedambulatoriet opdateres månedligt. Se ventetider på www.mitsygehusvalg.dk.

 

For de patienter der er tilmeldt nem-SMS, vil de desuden modtage en SMS forud for den planlagte tid. Denne afsendes automatisk.

 

Referencer

https://rn.dk/sundhed/patient-i-region-nordjylland/dine-rettigheder-som-patient

www.mitsygehusvalg.dk