Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdsaftale mellem pædiatrisk og anæstesiologisk afdeling om vurdering og visitation af kritisk syge børn

 

Formål

At sikre relevant visitation til intensiv terapiafdeling for kritisk syge børn

At udnytte de to specialers kapacitet mest muligt

At udbygge en samarbejdskultur omkring relevante patienter

 

Baggrund

Tværfagligt samarbejde mellem pædiatri og anæstesi til de sygeste børn indlagt på pædiatrisk afdeling sikrer optimal vurdering og behandling, og vil derfor også sikre rettidig optrapning af behandling og overflytning til ITA.

Overflytning af barnet finder sted ved

 • • Manifest svigt af et eller flere vitale organsystemer

 • • Incipient svigt af et eller flere vitale organsystemer, hvor optrapning af behandling/monitorering kan sikre kontinuerlig, relevant, monitoreret terapi, der kan stabilisere tilstanden

 • • Ved kapacitetsproblemer overvejes i løbende dialog om den aktuelt bedste plads for patienten. Ved manglende konsensus kontaktes den ledende overlæge i Børne- og Ungeafdelingen eller den ledende overlæge for Anæstesien, Nord.

 

Beskrivelse

Der tages i nedenstående udgangspunkt i ABCD systematik, dog skal bemærkes at et barn med behov for løbende tilstedeværelse af plejepersonale og behov for hyppige interventioner altid bør overvejes flyttet til ITA.

Barnet vurderes tværfagligt (pædiatrisk/anæstesiologisk) ved nedenstående kliniske præsentation

 • • Airway

  • • Svær inspiratorisk stridor med svære indtrækninger og/eller

   • • Påvirket bevidsthedsniveau

   • • Andre tegn på hypoventilation

     • − Cyanose

   • • Nedsat oxygenering – behov for ilttilskud for at sikre SpO2 > 90%

 • • Breathing

   • • Trods iværksat high-flow/CPAP ses ingen klinisk (eller paraklinisk) bedring efter 1 time

   • • Nedsat oxygenering – FiO2 > 0,5

   • • Hypercapni med pH værdi < 7,25

   • • Nedsat bevidsthedsniveau

   • • Intolerance overfor CPAP-pause – uanset indstilling

 • • Circulation

   • • Nedsat bevidsthedsniveau og

   • • Forlænget kapillærrespons, > 4 sek og/eller

   • • Kølige ekstremiteter

 • • Disability (CNS)

   • • Anfald trods behandling efter instruks

   • • Anfald og påvirkning af andre vitale organsystemer

   • • Pediatric Glasgow Coma Score < 12 hos i øvrigt CNS-raske børn

   • • GCS < 10, der medfører risiko for tab af luftvejskontrol

 

Ved behov for akut vurdering (indenfor 5 min) tilkaldes anæstesiologisk bagvagt som beskrevet i BAT-instruks.