Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje til patienter, der kommer til masketilpasning, samt til kontroller i søvncenter nord

 

 

Månedskontrol

 • • Månedskontrollen er det første besøg efter patienten startet i behandling med CPAP. Denne kontrol tager udgangspunkt i patientens oplevelser med at anvende CPAP og eventuelle spørgsmål og udfordringer kan tages op. Desuden aflæses SD-kortet (bilag) fra CPAP apparatet og gennemgås med patienten og evt. den pårørende. Her er der mulighed for at patienten kan se resultaterne på skærm via Tv’et.

 

 • • Patienten skal ligeledes udfylde ESS-skema og om evt. kørselsforbud kan ophæves

 

 • • Vær opmærksom på at følge op på faktorere ved KRAM screening, fx henvisning til vægttab, diætist, rygestop. For de fleste patienter kræver det tid at vænne sig til CPAP behandling, at det kan være svært at overskue dette ved forundersøgelsen.

 

Andre Kontroller

 • • Årskontrollen ligger et år efter opstart med CPAP behandling. Der er her fokus på patientens oplevelser med brugen af CPAP. Desuden aflæses SD-kortet fra CPAP apparatet og gennemgås med patienten og evt. den pårørende. Her er der mulighed for at patienten kan se resultaterne på skærm via Tv’et

 

 • • Patienten skal ligeledes udfylde ESS-skema og om evt. kørselsforbud kan ophæves eller skal udstedes.

 

 • • Nogle patienter vil opleve behov for støtte og support til at få CPAP-behandlingen til at fungere. Ofte vil patienten oplev at det kan være svært at vænne sig til luftstrømmen fra CPAP-maskinen, masken føles måske besværlig at sove med og der kan opstå LEAK, CPAP-maskinen larmer osv. Patienten har derfor altid mulighed for at kontakte en sygeplejerske telefonisk hver dag mellem kl. 8-9 og få råd/vejledning, support og motivation til behandlingen. I nogle tilfælde er det nødvendigt med extra kontroller, hvis der er behov for maskeskift, masketilpasning, nyt udstyr, motiverende samtale, ændringer eller andet, hvorfor dette aftales og patienten bookes til en sygeplejekonsultation.

 

Årskontrol

 • • Såfremt patienten er velbehandlet afsluttes planlagte kontroller og patienten overgår til kontroller efter behov. Patientens overdrages ansvaret for det videre behandlingsforløb ift følge behandling, observerer og reagere på eventuelle ændringer i træthedstilstand.

 

 • • Informeres om at henvende sig til DCHD vedr. udlevering af udstyr

 

 • • Patienter i CSA beh. eller med erhvervskørekort skal indkaldes til årlige kontroller

 

Ophør af CPAP-behandling og aflevering af udstyr – efter patientens ønske

 • • Sygeplejerske informere om konsekvenser ved ubehandlet søvnapnø

 • • ESS score skal dokumenteres

 • • Orientere specialeansvarlig søvnlæge om patientens ønske om ophør.

 • • Returnering af udstyr: Modtagelse af brugt udstyr – Søvncenter Nord

 

 

Masketilpasning

 • • Når patienten er blevet forundersøgt og der findes indikation for opstarte CPAP kommer patienten til udlevering af CPAP apparat, samt masketilpasning. En komfortabel, godt tilpasset maske har stor betydning for patientens accept af behandlingen og for opnåelse af god compliance. Der findes i Søvncenter Nord masker fra forskellige udbydere, således at der er større valgmuligheder. I forhold til valg af maske for patienter med nasalstenose og nedsat luftpassage gennem næsen, er det vigtigt at tage de endonasale forhold med i sin vurdering.

 

Nasalmasker

 • • Er oftest første valg. De er generelt mindre og lettere end fullface masker og kan være

bedre til højt lufttryk end pillowsmasker.

 

Pillowsmasker

 • • Er masker med minimal kontakt. Denne maske kan være en optimal løsning, hvis patienten lider af klaustrofobi og har det svært med at have noget i /over sit ansigt. Endvidere vil denne maske også være oplagt hvis patienten bevæger sig meget under søvn. Denne maske er også oplagt hvis man har skæg, der gør masketilpasningen mere besværlig. Vær opmærksom på, at luftstrømmen føles mere koncentreret.

 

Fulfacemasker

 • • Denne maske er optimal hvis man lider at nasal obstruktion og hyppig nasalstenose, samt hvis patienten sover med åben mund.

 

Total fullface

 • • Kan være sidste udvej, masken fylder hele ansigtet og kan for nogle patienter virke overvældende.

 

Allergimasker

 • • Patienter, der oplever allergisk reaktion på huden, har mulighed for at få Air Touch F20 (full face)

 

Andet materiale til udlevering

 • • 3-4 stk/udlevering S9/S10 filtre (alm el. allergi)

 • • 2-3 Philips filtre (alm el. allergi)

 • • Slanger (alm el klima)

 • • Hageremme

 

 

Dokumentation i Clinical