Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital Genopfyldning af specialkompetence udstyr

Formål

Tilsikre korrekt genopfyldning af udstyr som Den Præhospitale Virksomhed har ansvaret for at indkøbe og stille til rådighed for præhospitale enheder:

 

Airtraq

Paramediciner

Blueline Tube 7.5

Paramediciner

Thomas Tube Holder

Paramediciner

Igel LMA

Paramediciner

Gel

Paramediciner

NPA str. 24

Ambulancebehandler/ Paramediciner

NPA str. 28

Ambulancebehandler/ Paramediciner

IO kanyler

Paramediciner

CPAP maske O2Max trio

Paramediciner

Lifeband (Autopulse)

Paramediciner

Padz Pedi II Barn (ZOLL X)

Paramediciner

Padz CPR Stat Voksen (ZOLL X)

Paramediciner

ECG plain white paper. 80 mm (ZOLL X)

Paramediciner

3ml Luerlock sprøjte

Ambulancebehandler/ Paramediciner

MAD forstøver

Ambulancebehandler/ Paramediciner

 

Udførelse

I forbindelse med genopfyldning er det pågældende Ambulancebehandler/Paramediciner som har benyttet udstyret der har ansvaret for at der bliver genopfyldt jf. pakningsliste.

Bestillingen af udstyret skal gøres til depotansvarlige på Falck stationen i Aalborg som vil sørge for at bestilt udstyr fremsendes til rekvirenten. Evt. kan paramediciner på Akutlægebil Aalborg kontaktes.

 

Vagtcentralen kan være behjælpelige med at få udstyret fragtet/sendt. I det tilfælde paramedicineren følger patienten til sygehuset i Aalborg, sørger selv for at få genopfyld pakket bilen/PM tasken fra ambulancelageret på Falck Stationen i Aalborg.

Dokumentation

Anvendte kompetencer dokumenteres i PPJ.

Ved anvendelse af AIRTRQ, IGEL, CPAP og AUTOPULS skal der udfyldes dertilhørende registreringsskemaer som indsendes til Den Præhospitale Virksomhed jf. skemaet.

Andet

Udstyr som ikke er engangsforbrugsstoffer, såsom IO boremaskine, batterier/lader til AUTOPULS, udstyr til ZOLL X serie. Skal rekvireres direkte ved Den Præhospitale Virksomhed, Enhedschef Kenneth Lübcke mail: k.lubcke@rn.dk

 

Ved fejl eller defekt på AUTOPULS og ZOLL X Serie, skal dette meldes til superbruger som kontakter Den Præhospitale Virksomhed