Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

TKA kvali 1 års

Start 1-1-19 slut 31-12-19

 

Der skal ved 1år tages følgende:

RSA*

Fyseterapi

Stitching/Lange optagelser

Stresss Flektion

Telos

 

Undersøgelserne skal tages i den rækkefølge som er beskrevet her over

 

Stitching/Lange optagelser

OBS: + kugle første gang

I Betjeningsrummet

Vælg patient.

Vælg EDIT EXAM for at tilføje stiching. Obs sideangivelse: Hø, Ve, Begge. Tryk OK.

 

I undersøgelsesrummet:

 • • Lejet skal være i nul position

 • • Autopositioner nu til ”US uden raster”

 • • Den klare plade drejes ind foran detektoren, med en afstand til detektoren på 1-2 cm.

 • • Pladen låses fast

 • • Laser lyset tændes, for at placere fodskamlen.

 • • Patienten positioneres så laser lyset ses midt på det aktuelle ben.

 • • Måle linealen placeres ved siden af det aktuelle ben, indenfor lysfeltet. (Obs. ved tynde pt. kan linealen med fordel placeres medialt for benet.)

 • • Afstanden fra detektoren til pt’s forkant af låret måles og angives på røntgenrøret.

 • • Patella placeres medialt. (Noter på billedet om foden er neutral, ind- eller udadroteret.)

 • • Indblændingen må kun ændres i bredden.

 • • Røntgenrøret vinkles så centreringen rammer spina iniaca ant. Og angives på røret.

 • • Røntgenrøret vinkles så centreringen rammer fodledet. Og angives på røret.

 • • Accepter start og slut position. Apparatet er nu klar til at eksponere.

 • • Se på røret hvor mange billeder der tages

 

I betjeningsrummet

Der eksponeres ved at holde den sorte knap nede kontinuerligt, til alle billederne er taget.

 

Billedbehandling

 • • Tryk Stitch

 • • Billedet forstørres ved tryk på + og derefter på billedet, til man ser den ønskede forstørrelse. Tryk ok.

 • • Billederne sættes nu sammen udfra målelinealen og knoglerne. Tryk ok.

 • • Nu kan den almene billedbehandling udføres.

 • • Ved afsluttet undersøgelse, drejes den klare plade væk, og der trykkes OK på røntgenrøret.

 

Billede 1

 

 

Knæ Stress Fleksion
 

1.bill.Valgus / LAT træk ve knæ

2.bill.Varus/Medialt træk ve knæ

Billede 4

Billede 5

 

1-2 bill. PA

VEJLEDENDE EKSPONERING

kV 55

mAs 3,2

 

ANBEFALET POSITIONERING

Pt placeres på plexiglasplade med kile mellem benene med front mod detektor

Velcobånd sættes omkring pt`s ben

Aktuelle knæ placeres udfor midten af detektoren.

Pt`s knæhase skal være imod lejekant.

Pt drejes så hoften går modsat trækket

Bånd sættes omkring fodled, så langt nede som muligt.

Pt`s fod skal pege lige frem ved trækket

Snoretrækket sættes fast på krog under leje.

Der trækkes nu i snoren til stregen på loddet er midt mellem pilene( der trækkes nu med 5 Kg).

Pt`s fod skal pege lige frem ved trækket

Der laves et sidetræk medialt og lateralt.

Ved træk medialt skal snor bagom modsatte fod/ben.

 

CENTRERING

Ved højde centreringen skal lyset være ca 1 cm under toppen af målekammer 1 og 4

Pt`s aktuelle knæ er udfor midt af detektoren.

Centrering finjusteres sidevejs, så man får hele protesen med.

 

 

BILLEDKRITERIER

Femur – optimalt PA således at komponentens posteriore kondyler ikke er synlige.

Billede 2

 

 

Tibia – optimalt friprojektion af ledspalte og symmetri af køl

 

 

Telos

OBS husk at se om der er gamle relevante billeder, mhp. om artrosen er medial eller lateral.

Standardoptagelser: Varus medial tryk og Valgus lateral tryk

 

Varus medial tryk (venstre knæ)

Valgus lateral tryk (venstre knæ)

Billede 6

Billede 7

 

 

VEJLEDENDE EKSPONERING

kV 50

mAs 2

 

Positionering

Trykket lægges først på den side, hvor pt. har artrose, kig gamle bill.

Patienten ligger på ryggen og må ikke rotere i bækkenet.

Knæet bøjes ca. 20 grader. Under knæet placeres en skumgummikile.

Placer ’Pressure device’ nøjagtigt mellem de 4 prikker på stativet.

Maksimal afstand mellem ’modstandspuderne’.

Ved start obs. at benet er helt opad de 2 modstandspuder.

Tryk 15 kp på ledlinjen ved optagelse.( trykket skal være på 15kp, hvis ikke pt kan medvirke til det, kan uns ikke bruges).

Obs. Skumgummikilen ved tryk. Der skal være tryk på knæet og ikke kilen. Må evt. flyttes lidt undervejs mens presset øges.

 

Centrering

Røret er kippet 5 grader caudocranielt.

Placer midten ( stregen på ’Pressure device) af ’Pressure device’ under patella.

Rør centering ca. 1 cm under patella.

Billedkriterier

Patella skal være midtstillet.

Knæleddet skal friprojiceres.

Maksimal udblænding i længdeaksen.

Midten af devicen skal være ud for knæleddet.

Husk højre/venstre markering.

Udstyret skal efterfølgende rengøres med ’rengøringsservietter’.