Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sondeernæring – tjek af og oplæring i

Formål

 • • At sikre at plejepersonale på neonatalafsnittet giver ensrettet og standardiseret vejledning i sondetjek til forældre til indlagte præmature og syge nyfødte, for at minimere risici for gener og alvorlige bivirkninger

 • • At sikre, at forældre selvstændigt kan varetage sondetjek under indlæggelse på neonatalafsnittet samt under Tidligt HjemmeOphold (THO).

 • • At forældre og personale er trygge ved at forældrene varetager sondetjek.

 

Anvendelsesområde:

 • • Forældre til præmature, eller syge nyfødte på neonatalafsnittet, kan oplæres i sondetjek. Barnet skal være i ammeetablerings- eller flasketræningsfasen og respiratorisk stabilt, eller når forældrene er trygge ved det.

 

Fremgangsmåde:

Baggrund:

 • • Forældrene til de indlagte børn har ofte et ønske om at varetage så meget af plejen som muligt, hvilket, for de fleste forældre, vil indebære et ønske om at varetage sondeernæring og dermed sondetjek selvstændigt. Ønskes dette, oplærer plejepersonalet forældrene i sondetjek. Det er individuelt, hvornår i indlæggelsesforløbet forældre og barn er klar til dette, og det er derfor nødvendigt med tæt dialog med forældrene omkring dette.

 • • Hvis barnet skal på THO, kræves det, at forældrene selv kan, og er trygge ved at tjekke sonde samt give sondeernæring, inden de kan gå hjem.

Definitioner:

Sondetjek:

   • • Kontrol af placering af ventrikelsonde

Sondeernæring:

   • • Anvendelse af ventrikelsonde til manuel indgift af modermælk, donormælk eller modermælkserstatning

Fremgangsmåde:

Sondetjek:

 • • Opstartes, når forældrene ønsker at blive oplært i at varetage sondetjek selvstændigt. Hvis forældrene ønsker det, kan sundhedspersonalet fortsat varetage sondetjekket inden sondeernæringen (under indlæggelse på afdelingen).

 • • Sundhedspersonalet informerer forældrene om procedurer vedrørende sondetjek.

 • • Oplæringen foregår ved, at forældrene observerer at plejepersonalet administrerer sondetjek, hvorefter rollerne skifter, og plejepersonalet observerer forældrene administrere flere sondetjek.

 

Følgende handlinger skal forældrene observere sundhedspersonalet udføre, mens han/hun informerer om handlinger samt baggrunden for disse:

Sondetjek:

 • • Kontrollér at sonden ligger ved det korrekt udmålte nummer ved næsefløjen, og at fikseringsplasteret er intakt og sidder som det skal. Hvor mange cm sonden er lagt ned, står på barnets observationsskema.

 • • Før der aspireres, sprøjtes ½-1 ml luft ned i sonden, for at hindre irritation af ventrikelslimhinden (at sonden suger sig fast)

 • • Aspirer på sonden med sprøjten. Hvis der kan aspireres minimum ½ ml maveindhold i sprøjten, er sonden korrekt placeret.

 • • Hvis der ikke kommer aspirat i sonden, skal der kunne dannes vakuum. Somme tider, kan der trækkes meget luft op, inden vakuum opnås. Opnås vakuum, ligger sonden korrekt placeret.

 • • Kan der hverken aspireres mælk eller opnås vakuum skal forældrene tilkalde personalet, der kan stetoskopere. Ved THO, oplæres forældrene i at lytte på abdomen med øret, ved tvivl om korrekt placering af sonden (beskrives i efterfølgende afsnit).

 • • Forældrene skal kontakte personalet/reagere hvis aspiratet har en anden farve end mælkehvid eller vandig.

 • • Barnet skal, som udgangspunkt, have aspiratet igen, da det indeholder vigtige fordøjelsesenzymer og HCL. Aspireret luft skal altid fjernes fra ventriklen.

 

Stetoskopering:

 • • Er du i tvivl, om sonden ligger rigtigt, skal du altid stetoskopere. Personalet bruger denne metode af hygiejniske årsager.

 • • Undersøg hvilken side af stetoskopet du lytter med og placér denne side af stetoskopet under kurvaturen.

 • • Indgiv 1-2 ml luft i sonden (med en sprøjte) og lyt samtidig efter suse-/boblelyde. Kan disse høres, ligger sonden korrekt. Denne procedure kan gentages ved tvivl.

 • • Kan der fortsat ikke høres lyde, skal sonden seponeres, og der skal anlægges en ny.

 • • Virker barnet alment utilpas, seponeres sonden omgående.

 

Forældreoplæring: ’’At lytte efter på maven, om sonden er placeret korrekt’’:

 • • Er forældrene i tvivl, om sonden ligger rigtigt, når de er på THO, skal de altid lytte efter således;

 • • Forældrene lægger øret på barnets abdomen lige under kurvaturen og indgiver så 1-2 ml luft i sonden (med en sprøjte), mens de lytter efter suse-/boblelyde. Kan disse høres, ligger sonden korrekt.

 • • Kan der ikke høres lyde, må sondemaden ikke gives, og forældrene skal kontakte neonatalafsnittet for videre plan.

 • • Virker barnet alment utilpas, seponeres sonden omgående.

 

Dokumentation

 • • Det dokumenteres i EPJ, så snart forældrene er oplært i selvstændigt sondetjek.