Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Orientering til egen læge under ambulante udrednings- og behandlingsforløb

 

Beskrivelse

Efter første ambulante samtale i Psykiatrien skal praktiserende læge altid informeres om planen for patienten, - også i de tilfælde hvor praktiserende læge ikke er henviser. Dette gøres ved, at sende en behandlingsplan. Sekretæren afsender automatisk behandlingsplan ved alle ambulante journaloptagelser.

 

I et ambulantforløb skal praktiserende læge informeres ved væsentlige ændringer i patientens behandling. Som udgangspunkt sendes informationen samme dag som det ambulante besøg har fundet sted og senest tre hverdage efter.

 

Behandlingsplanen indgår som en skabelon i notattyperne Journaloptagelse, Journalnotat, Konferencenotat, og indeholder overskrifterne:

  • • Resumé - relevant information for praktiserende læge

  • • Plan – behandlingsforløbet inkl. ydelser fra praktiserende læge

  • • Ordinationer – medicin og prøver

  • • Sagt til patienten – information givet og aftaler med patienten

 

Behandlingsplanen skal jf. aftale med praktiserende læger sendes i følgende tilfælde i et behandlingsforløb:

  • • Ved behandlingsskift

  • • Ved præparatskift (ikke dosisændringer)

  • • Ved diagnostiske ændringer

  • • Hvis der opstår væsentlig forværring af sygdomstilstand

  • • Ved længere forløb i Psykiatrien orienteres praktiserende læge om forløbet minimum halvårligt

 

Den sundhedsfaglige person vurderer om behandlingsplanen skal sendes til praktiserende læge. Dette tydeliggøres når notatet dikteres, således sekretæren ikke er i tvivl om at behandlingsplanen ønskes afsendt til praktiserende læge.

 

Ved afslutning af et ambulantforløb afsendes epikrise til praktiserende læge som beskrevet i retningslinjen for den gode epikrise.