Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Orientering til egen læge under ambulante udrednings- og behandlingsforløb

 

Beskrivelse

Kommunikationen mellem sygehus, kommune og almen praksis fremgår af sundhedsaftalen vedr. indlæggelse og udskrivning jf. Sundhedsaftale om indlæggelse og udskrivning.

Kommunikationen i forbindelse med udskrivning/afslutning fremgår endvidere af retningslinjen for Den gode epikrise (PRI).

Af sundhedsaftalen fremgår bl.a. følgende vedr. kommunikation ved ambulante besøg:

”Efter ethvert psykiatrisk ambulant lægebesøg, hvor der foretages væsentlige ændringer i borgerens behandling sendes ambulatorienotat/skadejournal til egen læge og henvisende læge – som udgangspunkt samme dag som besøget, og senest 3 hverdage efter besøget. Hvis der er brug for ydelser fra almen praksis skal det fremgå af notatet/skadesjournalen”.

Jf. aftale med Nord-Kap skal Psykiatrien sende kopi af følgende ambulante notater til praktiserende læge ved:

  • • Konklusion på forsamtale (uanset henviser). Ved forsamtale forstås forløbets første samtale.

  • • Behandlingsskift

  • • Præparatskift

  • • Diagnostiske ændringer

  • • Væsentlig forværring af sygdomstilstand

Ved længere forløb i Psykiatrien orienteres praktiserende læge om forløbet minimum 2 gange årligt.

Aftalen forudsætter, at den dikterende læge foretager en manuel handling i form af en besked til sekretæren, når der skal fremsendes et ambulatorienotat til praktiserende læge.