Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Orientering til egen læge under ambulante udrednings- og behandlingsforløb

 

Beskrivelse

Efter første ambulante samtale i Psykiatrien skal praktiserende læge altid informeres om planen for patienten, - også i de tilfælde hvor praktiserende læge ikke er henviser. Dette gøres ved, at sende en behandlingsplan. Sekretæren afsender automatisk behandlingsplan ved alle ambulante journaloptagelser.

 

I et ambulantforløb skal praktiserende læge informeres ved væsentlige ændringer i patientens behandling. Som udgangspunkt sendes informationen samme dag som det ambulante besøg har fundet sted og senest tre hverdage efter.

 

Behandlingsplanen indgår som en skabelon i notattyperne Journaloptagelse, Journalnotat, Konferencenotat, og indeholder overskrifterne:

  • • Resumé - relevant information for praktiserende læge

  • • Plan – behandlingsforløbet inkl. ydelser fra praktiserende læge

  • • Ordinationer – medicin og prøver

  • • Sagt til patienten – information givet og aftaler med patienten

 

Behandlingsplanen skal jf. aftale med praktiserende læger sendes i følgende tilfælde i et behandlingsforløb:

  • • Ved behandlingsskift

  • • Ved præparatskift (ikke dosisændringer)

  • • Ved diagnostiske ændringer

  • • Hvis der opstår væsentlig forværring af sygdomstilstand

  • • Ved længere forløb i Psykiatrien orienteres praktiserende læge om forløbet minimum halvårligt

 

Den sundhedsfaglige person vurderer om behandlingsplanen skal sendes til praktiserende læge. Dette tydeliggøres når notatet dikteres, således sekretæren ikke er i tvivl om at behandlingsplanen ønskes afsendt til praktiserende læge. Ved ændringer eller andre forhold, som kræver særlig opmærksomhed eller nødvendige handlinger fra den praktiserende læge, vil denne blive telefonisk kontaktet.

 

Ved afslutning af et ambulantforløb afsendes epikrise til praktiserende læge som beskrevet i retningslinjen for den gode epikrise.