Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Orientering til egen læge under ambulante udrednings- og behandlingsforløb

Beskrivelse

I henhold til aftale mellem Psykiatrien og Nord-KAP orienteres patientens praktiserende læge løbende om ambulante udrednings- og behandlingsforløb ved fremsendelse af den psykiatriske behandlingsplan. Behandlingsplanen sendes til den praktiserende læge, når den er udarbejdet, og når der sker ændringer i planen. Se Psykiatriske behandlingsplaner (rn.dk)

Denne instruks omhandler ikke epikrisen – herom henvises til retningslinjen for den gode epikrise.

 

Procedure

Når behandlingsplanen gennemgås med patienten, jf. Psykiatriske behandlingsplaner (rn.dk), informeres patienten om, at den vil blive fremsendt til patientens praktiserende læge af hensyn til dennes mulighed for at følge forløbet.

Det noteres i journalen, at patienten er informeret, og at planen er sendt til egen læge.

 

Praksis: Styrelsen for Patientsikkerhed (2017-030785)

 

Tilsynssag på baggrund af bekymringshenvendelse fra patientens egen læge, som undrede sig over ikke at have modtaget nogen form for korrespondance fra Psykiatrien.

Patientsikkerhedsstyrelsen henstillede til Psykiatrien, at der undervejs i længerevarende ambulante forløb bør sendes en epikrise til orientering til egen læge.

 

Patienten har ret til at frabede sig, at orientering sendes til egen læge

Planen sendes ikke, hvis patienten i forbindelse med udarbejdelse af den psykiatriske behandlingsplan frabeder sig, at den sendes til egen læge, eller hvis patienten tidligere har frabedt sig orientering til egen læge. Der henvises til den regionale retningslinje Patientens mulighed for at frabede sig indhentning og videregivelse af oplysninger i patientjournalen.

 

Fremsendelse af behandlingsplan

Ved skrivning af psykiatrisk behandlingsplan fra ambulant behandling skal lægesekretæren afsende planen til praktiserende læge. Planen sendes som epikrise.

 

Behandlere, som selv skriver den psykiatriske behandlingsplan, sender selv planen til praktiserende læge. Lægesekretæren informeres om den ambulante konsultation på sædvanlig vis.

 

Hvis der er registreret et negativt samtykke i samtykkemodulet, vil der fremkomme en boks, hvori der står, hvad det negative samtykke omhandler, når notatet forsøges sendt. Det er muligt stadig at sende notatet, men afsender skal beskrive en begrundelse herfor.

 

Referencer

Vejledning om epikriser (vejl. nr. 10036 af 30. november 2018) – i pkt. 5 er anført, at der undervejs i længerevarende ambulante forløb bør sendes en epikrise til orientering til patientens læge.

PRI instruks Indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger

PRI instruks Patientens mulighed for at frabede sig indhentning og videregivelse af oplysninger i patientjournalen

Epikrise – udarbejdelse og indhold af den gode epikrise og Epikriser i Psykiatrien – bilag til regional retningslinje