Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

MOBIL CPAP

Formål

CPAP behandling på Fødegang/opvågning af mature børn med behov for CPAP-støtte i de første timer efter fødslen, således at adskillelse af mor og barn undgås.

Fremgangsmåde

Ved behov for mobil CPAP (læge vurdering), overflyttes barnet til Neonatalafsnittet, men barnet forbliver fysisk på fødegang eller opvågning.

Sygeplejerske fra Neonatalafsnittet går på fødegangen eller opvågningen og påbegynder CPAP behandling.

Medbring Mobil CPAP bord, som står i apparatur rum på 13. etage. Heri findes også udstyr til brug ved Early feeding. Medbring evt. NAN eller få jordemor til at hente det på fødegangen.

Desuden en god ide at medbringe sukkervand, som barnet kan få ved blodprøvetagning.

Neonatalafsnittet overtager al behandling og pleje af barnet, incl early feeding, i de timer, hvor vi er til stede, da barnet er indlagt i Neonatalafsnittet. Blodprøvetagning foregår i samarbejde med Klinisk Kemisk afdeling. Oftest ordinerer læge ABL efter 2 timer – vær opmærksom på at få ordination ift. blodprøver.

Neonatalsygeplejersken bliver hos barnet under hele behandlingen.

Hvis barnet, efter to timer, fortsat har behov for CPAP-behandling, tages det med på Neonatalafsnittet. Kan oftest passe med, at mor er færdigbehandlet og kan følges med barnet.

Hvis barnet ikke har behov for CPAP ud over de to timer afsluttes det til B11/Patienthotellet.

Hvis Neonatalsygeplejersken ikke kan være til stede eller forblive på fødegangen eller opvågningen hos barnet pga bemanding/ressourcer i afsnittet, tilbydes behandlingen som vanligt på Neonatalafsnittet.

Dokumentation

  • • Barnet overflyttes af fødegangen til vores belægning, når lægen indlægger og CPAP-behandling opstartes.

  • • Læge notater i EPJ: Indlæggelse, udskrivelse og epikrise

  • • Sygeplejerske dokumenterer på observationsskema, og laver NEOBase skema

  • • Neonatalafsnittet overflytter barnet til B11 eller patienthotellet, hvis behandlingen kan afsluttes uden en fysisk indlæggelse på Neonatalafsnittet

Afslutning

Hvis barnet overflyttes til B11/patienthotel, udleveres pjece med info om, hvad mobil CPAP er, til forældrene, ledsaget af mundtlig information. Pjecen findes i bordet.

Efter afsluttet behandling rengøres og klargøres bordet iflg. tjekliste, som findes i bordet. Sættes efterfølgende i apparaturrummet.

Observationsskemaet arkiveres med Neobase skemaet hos sekretær på 12. etage som vanligt.

Desuden udfyldes registrerings seddel, som lægges til Ghita i brevbakke i reception på 13. (mærket transport/mobil CPAP) Sedlen findes ligeledes i bordet.