Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeordination – delegation til sygeplejersker på Barselsgangen Aalborg Universitetshospital, Thisted

 

Indholdsfortegnelse:


Formål
Definition af begreber
Beskrivelse

ReferencerFormål
At beskrive de medikamenter sygeplejerskerne må anvende i deres arbejde på barselsafdelingen.

 

 


Definition af begreber
Delegeret standardordination (Rammedelegation) er en rammedelegeret ordination, hvor sygeplejersken må ordinerer medicin til en patient indenfor rammer af patientgruppen, herunder sygdomme/tilstande og medicin. Ved rammedelegation overdrager lægen til andre faggrupper, at iværksætte behandling med udvalgte lægemidler til grupper af patienter med velbeskrevne sygdomme eller symptomer.

 

Sygeplejerskerne ansat på afdelingen er bemyndiget til at administrere følgende emner under forudsætning af, at sygeplejersken har gjort sig bekendt med præparatets farmakologi, inklusive indikationer og kontraindikationer, samt er i stand til at diagnosticere og behandle eventuelle komplikationer, som opstår ved brug af præparatet.
Der henvises desangående til
www.pro-medicin.dk


 


Beskrivelse

 

Efter generel lægebemyndigelse;

 

Standardordinationspakke – “Smertelindring efter sectio”

Lægemiddeltype

Præparat og dosering

Tbl. Paracetamol 500mg

2 tbl hver 6. time mod smerter

Tbl. Ibuprofen 400 mg

1 tbl hver 6. time mod smerter

Inj. Morfin 10 mg

10 mg IM max x 4 dgl mod stærke smerter

 

 

Standardordinationspakke – “Smertelindring I barsel”

Tbl. Paracetamol 500mg

2 tbl hver 6. time mod smerter

Tbl. Ibuprofen 400 mg

1 tbl hver 6.time mod smerter

 

 

Forebyggelse af forstoppelse

Tbl. Magnesia 500 mg

2 tbl 1-2 x dagligt mod forstoppelse

 

 

Smertebehandling af nyfødte

Mixt. Panodil junior 24 mg/ml

Efter skema til børn forløst med vakuum eller tang

Se afdelingens instruks: https://pri.rn.dk/Sider/7666.aspx

 

 

 

Referencer

Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed):

https://www.retsinformation.dk/pdfprint.aspx?id=129064

 

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129042