Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Subakutte ambulante tilbud i Ambulatorium for Psykoser og Enhed for Depression – Klinik Psykiatri Syd – målgruppe og arbejdsgang ved henvisning

Beskrivelse

Pr. 1. juni 2019 er der etableret subakut ambulant tilbud i Enhed for Depression og Ambulatorium for Psykoser i Klinik Psykiatri Syd.

 

Målgruppe

Patienter indskrevet i de to ambulatorier, som pga. forværring har behov for en subakut ambulant kontakt inden næste aftalte besøg hos den faste behandler.

Hvem kan henvise til det subakutte tilbud

  • • Psykiatrisk Skadestue i henhold til nedenstående arbejdsgang.

 

  • • Intern henvisning fra ambulatoriet i henhold til internt fastlagt arbejdsgang.

 

Arbejdsgang ved henvisning fra Psykiatrisk Skadestue

Henvisning fra Psykiatrisk Skadestue forudsætter, at patienten ikke er indlæggelseskrævende, men hvor ambulant opfølgning samtidig ikke kan afvente næste planlagte ambulante kontakt i enten Enhed for Depression eller Ambulatorium for Psykoser.

 

  • • Forvagt beslutter (evt. efter konf med bagvagt), at patienten skal tilbydes subakut indsats.

 

  • • Forvagt orienterer patient om, at henvisning betyder, at patient vil blive kontaktet telefonisk førstkommende hverdag mhp subakut tid indenfor 3 hverdage.

 

  • • Forvagt dikterer skadekort med tydelig begrundelse om behov for subakut indsats = henvisning. Notatet markeres som et akut notat.

 

  • • Sygeplejerske i Psykiatrisk Skadestue sikrer at patientens telefonnummer er noteret korrekt i Clinical Suite.

 

  • • Sygeplejerske i Psykiatrisk Skadestue sender mail til ambulatoriets hovedpostkasse indeholdende Emnefelt: Subakut indsats; Tekst: navn og cpr.nummer på patient, der skal tages kontakt til. Ambulatorium for Psykoser: amb.psykoser@rn.dk; Enhed for Depression: amb.mani-depression@rn.dk

 

  • • Sekretær skriver skadekortet førstkommende hverdag.

  • • Ambulatoriet kontakter patienten og laver yderligere aftale iht ambulatoriets arbejdsgang.

 

Ambulatoriernes tidsfrist for at se patienter til en subakut tid

Efter modtagelse af henvisning fra Psykiatrisk Skadestue eller intern henvisning fra eget ambulatorium, skal patienten ses i det subakutte tilbud indenfor tre hverdage.

 

Formål

At give mulighed for intensivering af den ambulante indsats i Ambulatorium for Psykoser og Enhed for Depression i Klinik Psykiatri Syd som alternativ til indlæggelse i form af mulighed for subakutte tider.