Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Psykolog, henvisning til

Formål

Definition af begreber

 • • Psykologen er en del af det tværfaglige arbejde på Børn og Ungeafsnittet.

 • • Psykologbistand er generelt rettet mod de reaktioner hos barnet og dets familie, der er udløst af barnets sygdom og behandling. Endvidere de eventuelle relationsforstyrrelser, sygdommen måtte have medført.

 • • Fokus for psykologens arbejde er især at styrke barnets egen, forældrenes samt familiens samlede mestringsevne i forhold til sygdommen.

 • • I særlige omfattende forløb kan, som supplement til behandlingen, iværksættes psykologisk udredning.

 • • Psykologbistand gives primært under indlæggelse på Børn og Ungeafsnittet og ambulant, så længe barnet i øvrigt er tilknyttet Børn og Ungeafsnittet, med 3 – 5 samtaler, eller hvad psykologen i det konkrete tilfælde vurderer er nødvendigt.

Beskrivelse

Henvisning

 • • Henvisning sker skriftligt via overlæge/afdelingslæge, via journalnotat eller brev – gerne fulgt af mundtlig overlevering. Henvisninger fra yngre læger eller sygeplejersker skal være konfereret med overlæge. Alle henvisninger visiteres afslutningsvis, før der kan tilbydes psykologforløb, af psykologen.

 • • Vigtigt med problembeskrivelse, henvisningsårsag samt formål (vurdering, rådgivning, udredning og undersøgelse).

 • • Vigtigt, at forældre og barn er bekendt og indforstået med henvisningens pålydende.

 • • Ved akut behov kan psykologen kontaktes telefonisk.

 • • Såfremt forældrene er skilt og har delt forældremyndighed, skal der forelægge samtykke fra begge forældre om, at barnet må modtage psykologbehandling. Hos børn uden for hjemmet, skal der ligeledes forelægge samtykke fra de biologiske forældre. Bilag vedrørende samtykkeerklæring udleves i sekretariatet.

Forudsætning for henvisninger

 • • Se skema med konkrete opgaver på følgende side.

 • • Barnet skal være somatisk udredt.

 • • Konkrete observationer af dysfunktionel forældre-barn samspil.

 • • Belastende forhold vedrørende omstændighederne og forløbet.

 • • Skrøbelig personlighedskonstitution hos barn eller forældre – herunder bekymrende reaktionsmønster i forhold til psykisk forsvar og mestring.

Visitation

 • • Udgangspunkt for henvisning til psykolog er, at det er et frivilligt tilbud, som gives til børn og familier, der behandles i Børn og Ungeafsnittet eller følges i ambulatoriet.

 • • Ofte vil visitation være naturligt i forbindelse med tværfaglig konference på afdelingen.

Journalskrivning

 • • Psykologen har pligt til at føre særskilt journal, med udgangspunkt i opdraget beskrevet i henvisningen.

 • • Journalen opbevares i psykologens arkiv.

 • • Her henvises til psykologens tavshedspligt.

 • • Psykologer må ikke videregive oplysninger uberettiget.

 • • Heller ikke indenfor samme forvaltningsmyndighed.

 • • Vedrørende videregivelse af journaloplysninger tilstræbes, at dette sker i samarbejde med psykologen.

Konkrete opgaver knyttet til områder omfatter følgende

 

Opgave

tilbud

Belastningsreaktioner hos forældre til indlagte børn

Der tilbydes psykologisk hjælp til bearbejdelse af krise/hændelsesforløb

Alvorlig og/eller kronisk sygdom (neonatologi, misdannelser, handicap, diabetes, astma, allergi m.m.)

Der tilbydes kriseintervention, kriseterapi, støttende samtaler og/eller rådgivning til familien i forbindelse med håndtering af sygdom. Der kan være kontakt til familien samlet, forældrene alene og det syge barn alene

Dødsfald

Ved barns dødsfald kan familien tilbydes 2-3 samtaler med psykolog

Ulykkestilælde

Der tilbydes kriseintervention til børn og deres familier samt i enkelte tilfælde akut krisehjælp. Opmærksomhed henledes på, at psykologen ikke arbejder aften, nat eller weekender.

Selvmordsforsøg

Ved børn indlagt efter selvmordsforsøg henvises altid til psykolog, og familien udskrives ikke før samtale med psykolog. psykologen tilbyder akut krisehjælp, medvirker til udredning af problematikken og viderehenvisning til relevant behandlingstilbud

Omsorgssvigt

Psykologen medvirker efter fælles drøftelse til udredning af problematikken og viderehenvisning til relevant behandlingstilbud i overensstemmelse med underretningspligten

Overgreb

Psykologen medvirker som udgangspunkt ikke i udredning af problematikken

Psykosomatik/dårlig trivsel

Psykologen medvirker til udredning af problematikken samt tilbyder familiebehandling/terapi, når psykologen finder det relevant. Eventuel viderehenvisning til andet behandlingstilbud