Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kræftpakkeforløb for patienter til udredning for testikelkræft i Urologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Beskrivelse

Henvisning og visitation

Henvisninger sendes elektronisk og efter lægevisitation indkalder forløbskoordinator patienten til ambulant udredning.

 

Udredningsforløb

Ved ambulant konsultation vurderes indikation for UL scrotum og instruksen Aftaler vedrørende pakkeforløb mellem Radiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital og Urologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital følges.

 

Som hovedregel skal orkiektomi foretages inden anden behandling. Det kirurgiske indgreb skal

foretages hurtigst muligt, dog med hensyntagen til at patienten skal nå at sæddeponere inden det

kirurgiske indgreb. Angående sæddeponering se instruksen “Planlægning af sæddeponering”.

Svar på tumormarkører bør foreligge inden det kirurgiske indgreb.

 

Urologisk Dagafsnit

Behovet for frysemikroskopi vurderes udfra instruksen Testistumor: frysesnit og biopsi fra den kontralaterale testis.

Histologisvar skal foreligge ved patientens første konsultation i Onkologisk Afdeling i Aarhus. Visitationssekretær i Onkologisk Afdeling sender dato for patientens første konsultation via fax 98115990, og stiler denne til ”Sekretær Team URO” på Patologisk Institut i Aalborg.

Histologisvaret skal også sendes til Onkologisk Afdeling i Aarhus, og derfor skal følgende nummer 7003259 fremgå i ”Kopimodtager 1”. Der anvendes stregkode. Histologisvaret vil således automatisk sendes til denne afdeling.

 

I forbindelse med patientens ophold på Urologisk Dagafsnit kontaktes Radiologisk Afdeling SYD på telefonnummer 41 26 26 32 mellem 7.30-14.30, og der aftales tidspunkt for CT-scanning af abdomen og pelvis, således at svaret kan foreligge senest 9. kalenderdag. Patienten informeres om tidspunkt, og der udleveres informationsmateriale om undersøgelsen.

Radiologisk Afdeling faxer beskrivelse af CT-scanningen til Onkologisk Afdeling i Aarhus på nummer 7846 2460, og billederne sendes elektronisk til Røntgenafdelingen (R) i Aarhus. Endvidere sendes beskrivelsen af CT-scanningen til Urologisk Afdeling.

 

Hos patienter med forhøjede tumormarkører præoperativt skal der tages nye blodprøver 4-7 dage efter det kirurgiske indgreb for at afklare med hvilken hastighed tumormarkørerne halveres (halveringstid: AFP <7, ß-HCG <3 dage). På rekvisitionen anføres i feltet ”kopisvarmodtager” RM62528, og svar på undersøgelse vil automatisk modtages i Onkologisk Afdeling i Aarhus.

Patienten informeres endvidere om, at denne kontaktes af Onkologisk Afdeling i Aarhus med oplysning om mødetidspunkt efter operationen. På Onkologisk afdeling får patienten histologisvar, svar på CT-scanning samt svar på tumormarkører. Endvidere drøftes det videre behandlingsforløb.

 

I forbindelse med beskrivelse af operationsforløbet dikterer operatøren elektronisk henvisning til Radiologisk Afdeling SYD vedrørende CT-scanning af abdomen og pelvis, hvorpå der er anført ”pakkeforløb” samt dato for svar, således at svar kan foreligge senest 9. kalenderdag efter operationen.

Endvidere skrives henvisning, hvorpå der anføres ”pakkeforløb”, samt patientens telefonnummer til Onkologisk Afdeling i Aarhus.

 

Sekretæren faxer henvisning, journal og resultat af frysemikroskopi samt svar på tumormarkører til Onkologisk Afdeling i Aarhus på nummer 78462460. Patienten kontaktes af Onkologisk Afdeling i Aarhus med oplysning om mødetidspunkt. Ved første konsultation bliver patienten forelagt histologisvar, svar på tumormarkører samt svar på CT-scanning. Endvidere drøftes det videre behandlingsforløb.

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter i kræftpakkeforløb for testikelkræft

Formål

Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens udgivelse “Pakkeforløb for testikelkræft” beskrives tilrettelæggelsen af forløbet omhandlende testikelkræft i Urologisk Afdeling med henblik på at patienten oplever et veltilrettelagt forløb uden unødig ventetid.

 

Referencer

Sundhedsstyrelsen (2016) Pakkeforløb for testikelkræft.

Sundhedsstyelsen (2016) Pakkeforløb og opfølgningsprofgrammer, begreber, Forløbstider og monitorering