Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Epidural smertebehandling ved laparotomi - Sygeplejeinstruks (G)

Beskrivelse

Epidural smertebehandling fungerer ved, at der vha smertepumpe injiceres lokalbedøvelse i epiduralrummet med bestemt interval. Medicinen spredes fra epiduralrummet via spinalvæsken til rygmarven.

Epidural smertebehandling giver mulighed for optimal smertebehandling, hvorved mobilisering bedres og postoperative komplikationer reduceres.

 

Indikationer:

 • • Ved operation af typen laparotomi med mistanke om malignitet. Anvendes typisk i ca 48 timer postoperativt.

 • • Ved benign operation af typen laparotomi efter individuel vurdering af anæstesilæge i forhold til kirurgisk metode. Anvendes typisk i ca 24 timer postoperativt.

 

Kontraindikationer:

 • • Profylaktisk (lav) dosis lavmolekylært heparin (eksempelvis Fragmin 5000 IE) skal pauseres mindst 12 timer før epidural analgesi, terapeutisk dosis (> 5000 IE Fragmin) mindst 24 timer før. Samme intervaller gælder før fjernelse eller manipulation af kateter. Intervallet mellem anlæggelse/manipulation/fjernelse af kateter og næste dosis Fragmin e.l. skal være mindst 6 timer

 • • AK-behandling – præparater som Plavix, Xarelto, Marevan m.fl. skal pauseres før anlæggelse af epiduralkateter.

 • • Hypovolæmi

 • • Lokal infektion i huden eller sepsis

 • • Uegnethed pga eksempelvis udtalt psykisk sygdom eller demens

 

Definition af begreber

 • • Epi-pumpe: Smertepumpe af typen CADD-Solis. Pumpen er programmeret til at injicere eksempelvis 6 ml bolus smertestillende medicin af blandingen Ropivacain/Sufentanil hvert 45. minut i epiduralrummet.

 • • Medicinposer: Færdigblandede poser med 277 ml medicin til epi-pumpen. Indeholder Ropivacain 1,0 mg/ml samt Sufentanil 0,4 mikrogram/ml blandet op i 250 ml Nacl. Medicinposerne findes i skuffe i medicinrum. (Anvendes ligeså på fødegang hvis ingen i afsnit, dog er disse kun på 100 ml – OBS)

 • • Epi-vejledning: vejledning i skrift og fotos med handleanvisning for start/stop af pumpe, skift af medicinpose samt justering af dosis. Forefindes i medicinrum.

 • • Kontakt til anæstesilæge: 62950

 

Standardindstillinger på epi-pumpe

Intermit. bolus: 6 ml

Bolusinterval: 45 min

Næste bolus: 0 min. (Denne kan variere mellem 0-45 min).

PCA-dosis: 5 ml

Lockout: 10 min

Maksimal dosis: 25 ml/t

Reservoirvolumen: 250 ml

 

Intermitterende bolus kan variere. Den kan være reduceret eller øget før retur i afsnit, efter vurdering af anæstesilæge i opvågningen, i forhold til patientens smerteoplevelse eller bivirkninger. Skal dosis justeres i afsnittet, kan sygeplejerske, der er oplært heri gøre dette, efter aftale med gynækologisk læge eller anæstesilæge. Er personalet ikke fortrolige med justering af pumpen, kontaktes anæstesilæge og opgaven uddelegeres til personale fra opvågning/anæstesi.

 

De fleste pumper inkluderer en fjernbetjent bolusknap, som patienten gives, og selv kan anvende efter behov. Da pumpen har indstillet lockout samt maksimal infusion pr time, kan pt trygt anvende bolus, uden risiko for overdosering.

Inkluderer pumpen ikke denne fjernbetjening, kan bolus gives ved tryk på den blå knap ”PCA-dosis” i nederste højre hjørne.

 

Målgruppe

Sygeplejersker i Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet.

Formål

At beskrive standard for samt hensigt med anvendelse af epidural smertebehandling vha epi-pumpe.

Bivirkninger/komplikationer

 • • Blodtryksfald. Skyldes sympaticusblokade. Ledsages ofte af bleghed og kvalme, evt. bradykardi. BT og P monitoreres efter behov, minimum 2 x i døgnet. Ved utilpashed og udtalt blodtryksfald tilkaldes FV.

 • • Motorisk blokade af UE, oftest efter bolus, oftest forbigående. Vær opmærksom på dette ved mobilisering. Spørg pt om der er følelse i UE, anvend evt prædikestol eller hjælp fra 1 kollega ved tvivl.

 • • Temperaturstigning op til 38-38,2 grader.

 • • Nedsat fornemmelse af blærefyldning, pt har derfor KAD som først seponeres ved seponering af epi-kateter.

 • • Hudkløe. Kræver oftest ingen behandling. Ved uacceptable gener gives iv Naloxon 0,04 mg pn ifølge ordination i Columna.

 • • Svær hovedpine (PDPH) forekommer hos < 1%.

 • • Respirationsdepression. Uhyre sjælden. Respirationsfrekvensen tælles, hvis patienten er sløv eller sover. Anæstesilægen tilkaldes ved respirationsfrekvens < 10/min. eller ved påvirket almentilstand. Respirationsdepression behandles med iv Naloxon.

 • • Rygsmerter og nerverodspåvirkning (forbigående) forekommer sjældent. Det vil ofte være uafklaret om disse gener opstår som en direkte følge af kanylering og katerisering af epiduralrummet.

 • • Varige nerveskader er meget sjældne (1:13.000). Infektion eller hæmatom i epiduralrummet forekommer hos 1:50.000-1:170.000. Øvrige svære mén inkl. lammelse er ekstremt sjældne, 1:250.000.

 

Observation og pleje

 • • Ved patientens ankomst i afsnit postoperativt tjekkes pumpens funktion og bolus dosis dokumenteres i EPJ, sygeplejestatus under smerter. Ligeså dokumenteres enhver justering.

 • • Hånddesinfektion altid før håndtering af såvel kateter, som slanger og forbindinger

 • • Indstikssted tilses i hver vagt. Obs. sivning, rødme, ømhed, hævelse og prikkende fornemmelse. Forbinding skal sidde intakt, og skal helst ikke skiftes af hensyn til risiko for displacering. Ved let sivning/blødning skiftes forbinding ved non touch teknik efter desinfektion af hud omkring indstikssted. Ved bekymring/tvivl kontakt til anæstesilæge.

 • • TOKS minimum x 2 dagligt

 • • Tryksårsscreening 1 x dagligt ved sengeliggende patienter

 • • Opmærksomhed på diurese samt tarmfunktion – nogle patienter reagerer med sparsom diurese samt obstipation pga kirurgisk stress samt anvendelse af opioid.

 • • Opmærksomhed på evt generende bivirkninger. I så fald bør reduktion overvejes i samråd med læge/anæstesi.

 • • Observation af virkning. De fleste patienter er helt eller næsten smertefri. Ved insufficient virkning kan bolus forsøges. Hjælper dette ikke, bør anæstesilæge kontaktes for vurdering af evt fejlplacering.

 • • Skift af medicinpose efter behov i henhold til epi-vejledning. Skiftet dokumenteres i EPJ under sygeplejestatus, smerter.

Seponering af epikateter

 • • Epi-kateteret seponeres efter ca 24-48 timer i henhold til journal. Før kateteret seponeres VAS-scores patienten og gives 10 mg morfin tbl (eller alternativ hertil, hvis patienten ikke tåler morfin) profylaktisk for fortsat smertelindring i overgangsfase. Den epidurale effekt aftager over ca 1½ time. Patientens smerter observeres tæt indtil vished for tilstrækkelig effekt af tbl-behandling.

 • • Kateteret seponeres ved aseptisk non-touch teknik. Pumpen slukkes, og kateteret proppes. Forbindingen fjernes. Inden kateteret trækkes ud, desinficeres huden omkring indstikssted med ethanol/klorhexidin-serviet. Kateteret trækkes ud og vandtæt forbinding med absorberende centrum påsættes. Forbinding kan fjernes efter 1 døgn.

 • • Ved mistanke om infektion podes fra indstiksstedet inden fjernelse af kateter. Cirka 3 cm kateterspids afklippes ned i sterilt spidsglas og sendes til D+R

 • • Kasette, slanger og medicinpose fjernes fra epi-pumpe og kasseres i skyllerum som risikoaffald. Pumpe desinficeres og returneres til opvågning.