Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lumbalpunktur – voksne patienter i intensivt afsnit Aalborg UH

Beskrivelse

Spinalvæske udtages med henblik på diagnosticering af sygdomme i centralnervesystemet (1).

Procedurebeskrivelse

For procedurebeskrivelse henvises til PRI-instruks Diagnostisk lumbalpunktur - Lægeinstruks

 

Almindelig lumbalpunktur og spinalvæskeundersøgelse til dyrkning og resistensbestemmelse.

 

Vagthavende anæstesilæge adviserer vagthavende KMA-læge om prøven. Mellem kl. 9.00-15.00 direkte og udenfor dette tidsrum via informationen.

 

Prøvemateriale: Der opsamles 4 glas med 1 ml (20-25 dr) spinalvæske.

  • • Glas 1,2 og 4: WR-glas med rødt låg

 

Billede 1

 

  • • Glas 3: Prøveglas med falsk bund

 

Et billede, der indeholder indendørs, bad

Automatisk genereret beskrivelse

 

Rekvirering og forsendelse:

  • • Glas 1, 2 og 4 sendes som hasteprøve til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA), Aalborg UH.

Glas 1 benyttes til direkte mikroskopi samt dyrkning og resistens. Glas 2 og 4 er ekstraglas, som KMA opbevarer på køl 14 dage med mulighed for supplerende diagnostik.

Bestilles i EPJ under fanen Mikrobiologi (spinalvæske, dyrkning og resistens). De tre glas sendes samlet med elastik eller i en pose, med én rekvisition. De tre glas påsættes hver ét klistermærke fra rekvisitionen. Bringes til KMA akut.

 

  • • Det 3. glas (glas med falsk bund) sendes akut til Klinisk Biokemisk Afd. til bestemmelse af protein, glukose, celletal og differentialtælling (inden 15 min) eller afleveres til bioanalytiker der måler p-glc.

Bestilles i EPJ under fanen Biokemi. Materiale: CSV. Profil: lumbalpunktur CSV-US.

Hvis afdeling ikke har en profil vælges Ydelse: CSV-cerebrospinalvæske gruppe.

 

  • • 1 time før til ½ time efter lumbalpunktur rekvireres bioanalytiker til p-glc (er bestilt automatisk når der bestilles Csv-cerebrospinalvæske-gruppe) (2).

Rekvirering i Columna opgavesystem som haster, der noteres ”bl. pr. efter lumbalpunktur”

Udvidet Spinalvæskeundersøgelse

Skal der udføres flere diagnostiske analyser printes oversigtsskemaet Spinalvæskeundersøgelse

Anæstesilæge, neurolog eller infektionsmedicinsk læge krydser af på skema, hvilke prøver der skal udføres. Skemaet indeholder vejledning i, hvor analyserne bestilles og sendes til.

Ved bestilling af analyser i biokemi i NordEPJ fremkommer hjælpefeltet; vejledning fra servicesyder, hvor der kan ses hvilke prøveglas, som skal anvendes. Til mikrobiologi og SSI anvendes WR-glas.

Sygeplejersken bestiller og afsender prøverne, samt dokumenterer på skema når prøven er afsendt samt i EPJ. Skema ligges i patientens bilagsmappe.

Forsendelse af prøver

Ikke-akutte prøver til KMA ligges i køleskab i prøveafleveringsrum.

 

Prøver til Statens Serum Institut (SSI) ligges i særlige SSI-kuverter og lægges i intern postlevering, eller afleveres direkte til postcentralen. Afsendes dagligt fra postcentralen Aalborg UH Syd kl. 18.

Ved prøvetagning i weekend, søn- og helligdage: Prøven skal opbevares i køleskab. Førstkommende hverdag sendes prøven.

 

Prøver til Patologisk Institut udenfor åbningstid lægges i køleskab i afleveringsrum (samme rum som til KMA). Prøven skal i en bestemt kasse, som fremgår af vejledning i afleveringsrummet. Ved eventuelle tvivlsspørgsmål kontaktes patologisk institut.

Purulent meningitis

For behandling af purulent meningitis henvises til PRI-instruks Purulent meningitis behandling hos voksne, samfundserhvervet

Referencer

  1. 1. Klinisk neurologi og neurokirurgi. 6. udgave, FADL´s Forlag, 2015. Olaf B. Paulson, Flemming Gjerris og Per Soelberg Sørensen (s. 182, 522)

 

  1. 2.  https://laboratorievejledning.rn.dk/prog/view.aspx