Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lumbalpunktur – voksne patienter i intensivt afsnit

Beskrivelse

Spinalvæske udtaget med henblik på diagnosticering af sygdomme i centralnervesystemet.

Procedurebeskrivelse

For procedurebeskrivelse henvises til PRI-instruks Diagnostisk lumbalpunktur - Lægeinstruks

 

Almindelig lumbalpunktur og spinalvæskeundersøgelse til dyrkning og resistensbestemmelse.

 

Vagthavende anæstesilæge adviserer vagthavende KMA-læge om prøven. Mellem kl. 9.00-15.00 direkte og udenfor dette tidsrum via informationen.

 

Prøvemateriale: Der opsamles 4 glas med 1 ml (20-25 dr) spinalvæske.

  • • Glas 1,2 og 4: WR-glas med rødt låg

  • • Glas 3: Prøveglas med falsk bund

  • • Glas 1, 2 og 4 sendes som hasteprøve til KMA, Aalborg UH til direkte mikroskopi samt dyrkning og resistens med mulighed for supplerende diagnostik. Bestilles i KMA (spinalvæske, dyrkning og resistens). De tre glas sendes samlet med elastik eller i en pose, med én rekvisition. De tre glas påsættes hver ét klistermærke fra rekvisitionen. Bringes til KMA akut.

  • • Det 3. glas (glas med falsk bund) sendes akut til Klinisk Biokemisk Afd. til bestemmelse af protein, glukose, celletal og differentialtælling. Bestilles i Labka (Csv-us). Afleveres eventuelt til bioanalytiker der måler p-glc.

  • • 1 time før til ½ time efter lumbalpunktur rekvireres bioanalytiker til p-glc (er bestilt automatisk når der bestilles Csv-us). Rekvirering i Columna opgavesystem som haster, der noteres ”bl. pr. efter lumbalpunktur”

Udvidet Spinalvæskeundersøgelse

Skal der udføres flere prøver printes skemaet Spinalvæskeundersøgelse

Skemaet indeholder vejledning i, hvor prøverne skal bestilles og sendes til.

Anæstesilæge, neurolog eller infektionsmedicinsk læge krydser af på skema, hvilke prøver der skal udføres. Sygeplejersken bestiller og afsender prøverne, samt dokumenterer på skema når prøven er afsendt samt i EPJ. Skema ligges i patientens bilagsmappe.

Forsendelse af prøver

Prøver til KMA der ikke er akutte ligges i køleskab i prøveafleveringsrum.

Prøver til Statens Serum Institut (SSI) ligges i særlige SSI-kuverter og lægges i intern postlevering, eller afleveres direkte til postcentralen. Afsendes dagligt fra postcentralen Aalborg UH Syd kl. 18.

 

Prøver til Patologisk Institut udenfor åbningstid lægges i køleskab i afleveringsrum (samme rum som til KMA). Prøven skal i en bestemt kasse, som fremgår af vejledning i afleveringsrummet. Ved eventuelle tvivlsspørgsmål kontaktes patologisk institut.

Purulent meningitis

For behandling af purulent meningitis henvises til PRI-instruks Purulent meningitis behandling hos voksne, samfundserhvervet

Referencer

Klinisk neurologi og neurokirurgi. 6. udgave, FADL´s Forlag, 2015. Olaf B. Paulson, Flemming Gjerris og Per Soelberg Sørensen (s. 182, 522)

https://laboratorievejledning.rn.dk/prog/view.aspx