Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeordination – delegation til sygeplejersker og Social- og sundhedsassistenter på Akut modtageafsnit

Beskrivelse

Rammeaftalen giver den enkelte sygeplejerske mulighed for at administrere medicin nævnt i bilag 1 i den angivne dosis uden forudgående lægelig ordination.

Rammeordinationerne glæder kun for voksne og børn over 12 år og er oprettet som delegerede standardordinationer i medicinmodulet.

For at sikre tidstro dokumentation af behandlingen, opretter sygeplejersken en engangsordination i det elektroniske medicinmodul, hvorefter medicinen administreres, således der sikres overblik over patientens generelle medicinforbrug. Ordinationen skal efterfølgende godkendes af en læge.

 

Den ledende overlæge har ansvar for at:

  • • Opgaver, der delegeres er beskrevet og godkendt

  • • Plejepersonalet/medhjælpen er instrueret og oplært

  • • Der føres relevant tilsyn med udførelsen af opgaverne

  • • Der foreligger dokumentation for ovenstående

Sygeplejersken har ansvar for at den konkrete ordination er i overensstemmelse med gældende instruks og at dokumentere ordination og/eller medicinadministration i medicinmodulet

 

Definition af begreber

Rammedelegation: Ved rammedelegation overdrager lægen til andre faggrupper at iværksætte behandling med udvalgte lægemidler til grupper af patienter med velbeskrevne sygdomme eller symptomer.

 

Bilag

Rammeordination Sygeplejersker

Rammeordination SOSA

Referencer

Medicinering - Delegering i forbindelse med medicineringsprocesser

Medicinering - Lægemiddelordination

Medicinering - Lægemiddeladministration

Medicinering - Lægemiddeldispensering