Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

TILBUD VEDR. HÅNDTERING AF FØLELSESMÆSSIGE BELASTNINGER I ARBEJDET PÅ BØRNEAFDELINGENS DØGNAFSNIT, DAGAFSNIT/AMBULATORIUM og MODTAGELSE

 

Formål : At håndtere de følelsesmæssige krav og belastninger i arbejdet

 

Der er etableret følgende tilbud i forhold til ikke traumatiserende hændelser, daglige problemstillinger og undren:

Monofaglig supervision :

 • Der udbydes supervision i alle afsnit.

 • I Døgnafsnittet organiseres supervisionen i fastlagte grupper og forløb hver efterår (8x1½ time).

 • I Dagafsnit/ambulatorium/modtagelse udbydes supervisionen som enkeltstående seancer, man kan tilmelde.

 • Supervisionen varetages af personale, som er uddannet til opgaven. Supervisionen har fokus på situationer i forhold til arbejdet, der opleves udfordrende enten personligt eller fagligt.

 

Tværfaglig konference:

 • Der afholdes tværfaglige konferencer, hvor patientens team (plejepersonale, psykologer, læger, pædagoger, fysioterapeuter, og skolelærer) drøfter komplekse patientforløb

 • I onkologisk team afholdes konferencen ugentligt, i øvrige teams ad hoc.

 

Debriefing / Supervision:

 • Benyttes ad hoc fx i forbindelse med langt og komplekst forløb, dødsfald eller lignende.

 • Den afsnitsledende sygeplejerske er ansvarlig for at finde facilitator og at relevant personale inviteres.

 

Følgende tilbud bruges ved voldsomme hændelser i afdelingen:

Psykisk førstehjælp:

 • Den umiddelbare omsorg for og støtte til en kollega, lige efter en voldsom episode, dvs. psykisk førstehjælp varetages af kollegaer, den ansvarshavende sygeplejerske, samt afsnitsledende sygeplejerske. Se ”Hjælp til personalet efter traumatiske hændelser” .

 • Ved behov for akut psykolog hjælp, se bilag 1.

 

Debriefing / Supervision:

 • Benyttes ad hoc fx i forbindelse med langt og komplekst forløb, dødsfald eller lignende.

 • Den afsnitsledende sygeplejerske er ansvarlig for at finde facilitator og at relevant personale inviteres.

 

 

Støtte fra arbejdsmiljø og Trivsel samt hospitalspræst:

 • Der er efter en voldsom hændelse mulighed for en individuel støttende samtale. Samtalerne udbydes som udgangspunkt af Arbejdsmiljø og Trivsel. Den afsnitsledende sygeplejerske har henviser hertil og formidler kontakten.

 • Hospitalspræsterne kan ligeledes facilitere støttende samtaler.