Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

TILBUD VEDR. HÅNDTERING AF FØLELSESMÆSSIGE BELASTNINGER I ARBEJDET PÅ BØRNEAFDELINGENS DØGNAFSNIT

 

Formål : At håndtere de følelsesmæssige belastninger i arbejdet

 

Først og fremmest har vi følgende tilbud i forhold til ikke traumatiserende hændelser, daglige problemstillinger og undren:

Sygeplejefaglig vejledning :

  • Hver år deltager en gruppe af personaler i sygeplejefaglig vejledning, som er et tilbud om 1 ½ times vejledning hver 14. dag (i alt 10 gange). Vejledningen varetages af en sygeplejefaglig supervisor fra afdelingen, og fokus er situationer i forhold til éns arbejde der opleves udfordrende enten personligt eller fagligt.

 

Tværfaglig konference:

  • Hver uge har vi både i almen og onkologien tværfaglig konference, hvor hele patientens team i form af plejepersonale, psykologer, læger, pædagoger, fysioterapeuter, og skolelærer snakker om patienten, og drøfter det videre forløb.

 

Debriefing / Supervision:

  • Dette bruger vi, hvis vi har vi f.eks. har haft et langt og komplekst forløb med en familie. Her er det afsnitsledende sygeplejerske Lotte Frilev, der indkalder det personale, der er relevant, og det er ofte både pædagoger, læger, psykologer og plejepersonale. Så mødes alle der har været involveret, og snakker hele forløbet/situationen igennem. Debriefingen styres af en uddannet supervisor fra klinikken.

 

Følgende tilbud bruges ved voldsomme hændelser i Døgnafsnittet:

Psykisk førstehjælp:

  • Den umiddelbare omsorg for og støtte til en kollega, lige efter en voldsom episode. Psykisk førstehjælp varetages af kollegaer, den ansvarshavende sygeplejerske, samt afsnitsledende sygeplejerske Lotte Frilev. Se ”Hjælp til personalet efter traumatiske hændelser” fra Aalborg UH. Hvis der er behov for akut psykolog hjælp, se bilag 1.

 

Debriefing / Supervision:

  • Dette bruger vi, hvis der har været en voldsom oplevelse/situation med en patient f.eks. et mors. Den ansvarshavende sygeplejerske informerer afsnitsledende sygeplejerske Lotte Frilev om situationen. Lotte indkalder det personale, der er relevant, og det er ofte både pædagoger, læger, psykologer og plejepersonale. Så mødes alle der har været involveret, og snakker hele situationen igennem. Debriefingen styres af en uddannet supervisor fra klinikken.

 

Psykolog:

  • Der er efter en voldsom hændelse mulighed for en individuel støttende samtale. Dette enten ved Døgnafsnittets egne psykologer Birthe Clausen og Birgit Lundager. Der er også mulighed for, at afsnitsledende sygeplejerske Lotte Frilev henviser til Arbejdspsykolog fra Team Arbejdsmiljø og Trivsel. Der er også mulighed for individuel samtale med hospitalspræst Ruth Østergaard.