Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Overflytning af gravide og fødende til Aalborg

 

Formål

Baggrund

Beskrivelse

Overflytning ved truende præterm fødsel

Overflytning ved svær præeklampsi/HELLP

Referencer

 

Formål

Formålet med instruksen er at beskrive indikation og praksis ved overflytning af gravide og fødende til Aalborg.

 

Baggrund


Overflytning af gravide/fødende i akutte situationer kan være en svær klinisk beslutning og situation.

Gennemgang af cases med mødremortalitet viser, at der er en stor del af disse der foregår under transport mellem sygehuse. Det er vigtigt at sikre at både mor og barn er i stabil tilstand inden en transport. Derudover er det vigtigt at der er det rette personale med på transporten og at der er mulighed for at iværksætte en nødvendig behandling under transporten. I dokumentet beskrives eksempler på situationer hvor der er indikation for overflytning. Der kan være andre sjældne situationer som kræver en individuel vurdering.

 

Overflytning ved truende præterm fødsel

 

Visitation:

Aalborg Sygehus modtager kvinder med truende præterm fødsel uanset gestationsalder.

Sygehus Thy-Mors modtager kvinder med truende præterm fødsel efter uge 35 + 0 dage.

 

Indikationer for overflytning:

Truende præterm fødsel før uge 35:

Veer/vandafgang og påvirkede cervikale forhold:

 

Singleton gravide:

Collum < 15 mm

Collum 15-25 mm og positiv fibrinogentest

Gemelligraviditeter:

Collum < 25 mm

Collum ≥25 mm og positiv fibrinogentest.

 

 

 

Pt. konfereres altid gynækologisk bagvagt i Aalborg og overflyttes, hvis det er forsvarligt.

Hvis overflytning ikke skønnes forsvarligt, skal der konfereres med neonatal vagthavende, så transporten af barnet kan arrangeres. Se http://prieditor.rn.dk/cases/EDI/EDI-2014-00025/Dokumenter/overflytning%20af%20nyfødte.docx

 

 

Inden transporten:

 

Betamethason til lungemodning:

Ved GA under 34 uger stillingtagen til lungemodning Betamethason 12 mg im. Gentages efter 24 timer

Se instruks Betamethason-behandling.
 

Magnesiumsulfat til neuroprotektion. Før uge 32. Gives i samråd med obstetrisk bagvagt i Aalborg.
Se instruks AgSo4 til neuroprotektion ved præterm fødsel

 

Antibiotika behandling:

Igangværende fødsel før uge 34 + 0 dage (veer før eller efter vandafgang) eller PPROM uden veer:

Benzylpenicillin 5 mio IE efterfulgt af 2 mio IE hver 4. time til barnets fødsel.
Ved penicillinallergi gives Cefuroxim 1,5 gram hver 8. time til barnets fødsel.
Ved sectio gives vanlig antibiotikaprofylakse

 

Tokolyse:
Ved på igangværende fødsel gives vehæmmende behandling under transporten. Ved PPROM kan man vælge at give tokolyse under transporten, også efter uge 26.


Vaginal podning for streptokokker gruppe B.

Urinstix (nitrit og leucocytter).

Urindyrkning og resistens.

CTG efter uge 25 + 0 dage.

Ved PPROM CRP og leucocytter.

Vaginaleksploration kun på indikation. Sterile handsker.

 

Ledsager under transporten: Jordemoder

 

 

Overflytning ved svær præeklampsi/HELLP

 

Indikation for overflytning:

Svær præeklampsi/HELLP der nødvendiggør snarlig forløsning.

Der konfereres med gynækologisk bagvagt i forhold til at få det mest optimale forløb.

 

Inden overflytning:

Stabilisering af blodtryk. Se instruks ”Hypertensive lidelser hos gravide”

Stor præeklampsipakke. Der skal være svar på koagulationstal før transporten (Uopsættelige prøver)

 

Krampeprofylakse:

Bolus: 5 g = 20 mmol Magnesiumsulfat i 100 ml NaCl, (færdigblandet hætteglas fra apoteket). Gives over 10 minutter.

Vedligeholdelsesdosis: 1,0 g / time. 5 ampuller Magnesiumsulfat = 50 ml = 100 mmol = 25 g, fortyndes med NaCl til i alt 500 ml = 0,05 g / ml = 1,0 g / 20 ml. Infusionshastighed: 20 ml / time.
 

Hvis GA er under 35 uger og overflytning ikke skønnes forsvarlig konfereres med neonatal vagthavende, så transport af barnet kan arrangeres. Se http://prieditor.rn.dk/cases/EDI/EDI-2014-00025/Dokumenter/overflytning%20af%20nyfødte.docx

 

 

Ledsager til transport: Anæstesisygeplejerske/læge og jordemoder. Anæstesien kontaktes mhp at arrangere ledsagelsen. Det vil ofte være nødvendigt at der følger en jordemoder med i ambulancen.

 

 

Referencer:

 

Overflytning af nyfødte: http://prieditor.rn.dk/cases/EDI/EDI-2014-00025/Dokumenter/overflytning%20af%20nyfødte.docx

 

Hypertensive lidelser hos gravide: http://prieditor.rn.dk/cases/EDI/EDI-2014-00025/Dokumenter/Hypertensive%20lidelser%20hos%20gravide.docx

 

Præterm fødsel: http://prieditor.rn.dk/cases/EDI/EDI-2014-00025/Dokumenter/Præterm%20fødsel.docx