Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeordination - delegation til jordemødre på fødegangen, Aalborg Universitetshospital, Thisted

 

Indholdsfortegnelse
Formål
Definition af begreber
Beskrivelse

Referencer

Formål
At beskrive de medikamenter jordemødrene må anvende i deres arbejde på svanger/barsels afdeling og fødegangen.

Definition af begreber
Lægelig bemyndigelse til jordemødrene på Fællesklinik Thisted vedr. anvendelse af lægemidler.
Jordemødre ansat på afdelingen er bemyndiget til selvstændigt at administrere følgende emner under forudsætning af, at jordemoderen har gjort sig bekendt med præparatets farmakologi, inklusive indikationer og kontraindikationer, samt er i stand til at diagnosticere og behandle eventuelle komplikationer, som opstår ved brug af præparatet.
Der henvises desangående til
www.pro-medicin.dk

Beskrivelse


Jordemoderens selvstændige anvendelse af lægemidler

(I henhold til cirkulære n. 149 af 8. august 2001, om jordemodervirksomhed,

§ 3. Jordemoderen må i forbindelse med fødsler:)

Behandling

Lægemiddel og dosering

1) Anvende inhalationsanalgesi med dinitrogenoxid-oxygen (N2O-O2) i en blanding med mindst 50 % ilt til den fødende

Min. 50% O2.

Se PRI dokument ”Lattergas som smertelindring ved fødsler

2) Anlægge steriltvandspapler

ecblank

3) Anlægge infiltrations- og overfladeanalgesi af perineum og i vagina

Lidokain-Adrenalin 10mg/5mikrogram/ml, max. 20ml

Lidokain-Adrenalin 5mg/5mikrogram/ml
Lidokain gel 4 %

 

4) Give barnet K-vitamin

Der gives inj. Konakion 1 mg = 0,1 ml IM til barnet.

5) Give kvinden uteruskontraherende midler efter fødslen

Inj. Oxytocin 10 IE/ml i.m., tilbydes rutinemæssigt til alle fødende post partum.
Methergin inj. 0,2 mg i.m. eller i.v.

6) Anlægge intravenøs adgang på den fødende og give isotonisk saltvand.

Isoton saltvand


Generel lægelig bemyndigelse til jordemødrene.

(I henhold til cirkulære n. 149 af 8. august 2001, om jordemodervirksomhed,
§ 4. På sygehuse må jordemoderen efter generel bemyndigelse fra den ansvarlige overlæge anlægge pudendusblokade, foretage hindesprængning og anvende vefremmende medicin og anti-D immunglobulin.)

 

Behandling

Lægemiddel og dosering

Infiltration

Pudendusblokade

Inj. Lidokain-Adrenalin 10 mg/5mikrogram/ml
Ca. 20 ml (I alt max 400 mg infiltration/pudendus)

Vefremmende medicin

Oxytocin drop: 10 IE oxytocin i 1000 ml isoton NaCl

Anti-D

Rhesonativ 250 mikrogram = 2 ml 1250 IE

Hindesprængning

Må anvendes af jordemødre som led i fødslen

Akupunktur

Må anlægges af alle jordemødre, der har gennemgået anerkendt kursus i akupunktur.


Efter generel lægebemyndigelse

Lægemiddeltype

Præparat og dosering

Tbl. Paracetamol 500mg

1g PN mod efterveer hver 6. time

Tbl. Ibuprofen 400 mg

400 mg PN mod efterveer hver 6. time

Lille “Cocktail”
Tbl. Zolpidem 10 mg,
Tbl. Paracetamol 1g og
Inj. Ventoline 0,25 mg (0,5 ml) IM eller 0,1 mg (0,2 ml) IV.

Til kvinder tidligt i fødslen, der enten er smertepåvirket eller gerne vil prøve at sove.
 


Må kun gives én gang uden lægeordination.

Stor ”Cocktail”

Tbl. Zolpidem 10mg,

Tbl. Paracetamol 1g,

Inj. Ventoline 0,25 mg (0,5 ml) IM eller 0,1 mg (0,2 ml) IV og

Inj. Morfin 8-10mg IM.

 

 

 

 

 

 

Må kun gives én gang uden lægeordination.

Antibiotika

Inj. Benzylpenicillin iv 5 MIE og 2 MIE
Inj. Cefuroxim 1,5 g iv
Inj Clindamycin 900 mg iv

Til fødende med PROM, eller risiko for GBS, i henhold til gældende instruks.

Morfin 10 mg/ml

Inj. 8-10 mg im. Må benyttes én gang i løbet af en fødsel i dosis på 8-10 mg intramuskulært.
Som smertelindring ved normal fødende.

Proctosedyl Rektalsalve

Mod hæmorider.

Salve påsmøres 2-3 X dgl., samt efter afføring

Uterotonika

Cytotec 0,2 mg, 2 tbl rektalt ved atoni.

Oxytocin 10 IE i 100 ml Nacl – 100 ml/t
 

Infusion oxytocin 40 IE i 1000 ml Nacl, max infusionshastighed 100ml/time.

 

Tranexamsyre 1g: Må findes frem og evt opstartes som langsom indgivelse IV ved voldsom pågående blødning >500ml. Se instruks for post partum blødning.

 

Methergin 0,2 mg IM.


Hvis der anvendes Cytotec eller stærk oxytocininfusion skal vagthavende læge orienteres.

Angusta 25 mikrogram

25 mikrogram max x 8 pr døgn i 2 døgn, peroral til igangsætning af fødsel, hvis igangsætning er ordineret af en læge eller i henhold til procedure.

Mixt. Panodil junior 24 mg/ml

Efter skema til børn forløst med vakuum eller tang


Efter lægeordination
Selvom enkelte præparater kan gives som p.n. medicin, kan det også ordineres fra gang til gang.
Nedenstående er afdelingens mest anvendte præparater. Men andre præparater kan naturligvis ordineres.
 

Lægemiddeltype

Præparat og dosering

Antibiotika

Inj. Benzylpenicillin 5 MIE og 2 MIE
Inj. Cefuroxim
1,5 g
Inj. Erythromycin 500mg og
1 g
Inj Clindamycin 600 mg
Supp. Metronidazol 500 mg

Penomax 400 mg

Adrenalin

300 mikrogram - adrenalinpen

Atropin 1 mg/ml

Anvendes ved blodtryksfald (med bradykardi) ved fødende med epiduralblokade. Dosis 0,5 mg IV

Betapred 12 mg

12mg (3ml) IM med 24 timers mellemrum

Efedrin 50 mg/ml

Dosis inj. 10 mg (= 0,2 ml) IV
Kun ved blodtryksfald (uden bradykardi) i forbindelse med epiduralblokade til fødende

Naloxon 0,4 mg/ml

Dosis inj. 0,1 mg/kg i.m.
Til nyfødte med oplagt respirationsdepression på baggrund af morfika indgift til moderen.
Læge skal altid orienteres straks herefter. Barnet observeres 6-12 timer efter fødslen.

Trandate 100 mg

1-2 tabletter mod hypertension

Trandate 5 mg/ml

20 mg (4 ml) IV mod hypertension

Magnesium sulfat Forblandet ”fisk”

Efter instruks mod præeklampsi og eklampsi

Magnesium sulfat

Injektionsvæske 50 ml

Efter instruks mod præeklampsi og eklampsi

Stesolid (Diazepam) Rectioler

Dosis 10 mg rektalt ved kramper. Læge tilkaldes straks.

Dostinex 0,5 mg

Efter instruks til laktationshæmning.Referencer

 

Cirkulære om jordemodervirksomhed