Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Indbragte døde og døde i ATC

Formål

At sikre en ensartet og effektiv registrering af morspatienter i patientsystemet og efterfølgende ydelser til disse eller pårørende.

Beskrivelse

Kontakttype ’død’ bruges til at indberette ydelser efter død til indbragte døde og døde på hospitalet.

Når der skal indberettes ydelser efter patientens død, på en patient som allerede var indskrevet eller er død under indlæggelse, skal denne foregående levende kontakt afsluttes.

ATC har fået tildelt afdelingskoden 8001 4695 til brug for ’døde-kontakter’.

 

 

Indbragt død

Død i ATC

Skadekontakt

 • • Ingen skadekort

 • • Pt. køres direkte til 6-timersstue.

 

 • • Der oprettes ambulant indskrivning på 8001 4695 og kodes BWTT19

Når patienter afgår ved døden i Akutmodtagelsen skal følgende iagttages:

 • • Ankomsttidspunktet er, når patienten køres ind på stuen.

 • • Skadekortet skal dikteres med alle relevante oplysninger:

  • Dødstidspunkt m.v.

  • Diagnose + diagnosekode

  • Procedurekode ZZ0149

  • Lægekode og navn

  • Skadekortet afsluttes til

 • • Hvis der udføres procedurer efter pt.s død, oprettes ambulant indskrivning på 8001 4695 jf. nedenstående
   

Indlagt patient

 

 

 

 

 

Når patienter afgår ved døden i AMA sker følgende:

 • • Sekretær/sygeplejerske udskriver pt. til (dødstidspunktet dikteres af lægen)

 • • Læge, der konstaterer dødsformodning, udfylder dødsattest side 2 sammen med epikrise.

 • • FV afholder ligsyn på AMA (eller evt. på 6-timersstuen) og udfylder dødsattest side 1, der skal udskrives og underskrives.

 • • Hvis der udføres procedurer efter pt.s død, oprettes ambulant indskrivning på 8001 4695 jf. nedenstående
   

 

Registrer ’døde-kontakt’ i PAS

 

Gå i AM,INS

 

Udfyld:

 • • CPR

 • • Dato: Dødsdato (indbragt død) eller dato for procedure (død i ATC)

 • • Amb: 4695.

 

Tast Enter + F1

 

C:\Users\j009\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\001-2.png

 

Udfyld med:

 

 • • Hen.årsag: DR992 Hjertedød…

 • • Henv.instans: 999444

 • • Henv.dato: Samme som inds.dato

 • • Henv.måde: 0

 

Tast Enter

 

Liste over eksisterende forløb popper op.

 

Indbragt død:

 • • Opret nyt forløb ved at taste F10.

 

Død i ATC:

 • • Skriv T ud for eksisterende forløb + Enter

 • • Spring over de næste to billeder og gå direkte til AM,INS

 

Tast Enter for at godkende startdato og –tidspunkt for forløb.

 

På linjen ud for Label skrives ’Død’

 

Husk stort D til startbogstav, ellers vil den ikke godtage forløbslabelen.

 

Tast Enter

 

Nu er du tilbage i AM,INS.

 

Skriv på linjen:

 • • K

 • • Dato

 • • Fra kl.

 • • Til kl.

 • • Art: 90

 • • Pers: Lægens 4-cifret kode

 

Tast Enter

 

Alle indbragte døde registreres med koden BWTT19:

 

 • • D

 • • BWTT19 Tilsyn ved speciallæge

 • • LÆO: Lægens 4-cifret kode

 

Tast Enter

 

Hvis der efterfølgende foretages samtale med pårørende (fysisk eller via telefon), så kodes disse med:

 • • BVAA5: Samtale med pårørende

 • • BVAW42: Telefonsamtale med pårørende

 

 

Tast F9 for at komme til notatmodul.

 

Skriv: ”Indbragt mors. /dine 4-cifre

 

Tast Enter + F1 + F1

 

Gå til AM,MAR (evt. vha. shift + F11)

 

Udfyld på linjen med:

 • • AFV01A9 Akut patient

 • • Dato (henv.dato)

 • • Klk (henv.kl)

 

Tast Enter + F1

C:\Users\j009\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\009-2.png

 

Gå til AM,UDA (evt. vha. shift + F2)

 

Udfyld:

 • • Til:

 

Tast Enter

 

Gå til AM,DIA (evt. vha. shift + F4)

 

Udfyld:

 • • Færdig J/N: J

 • • Ty: A

 • • Diag: DR992 Hjertedød…

 

Tast Enter

 

C:\Users\j009\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\011-2.png

 

Gå til AM,NOT og send kopi af notat til egen læge.

 

 

Skrivning af ligsyn

Hvis der sidenhen dikteres ligsyn på pt., så skrives dette oveni eksisterende notat (skriv R ud for notat og tast Enter) – og sendes til egen læge igen.

 

 

Er der ikke oprettet indskrivning, så følges guiden, der starter på side 2.