Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Neurologisk sengeafsnit 106 – sygepleje til patienter indlagt til EEG – langtidsmonitorering

Beskrivelse

I nærværende dokument beskrives arbejdsgangen og sygeplejen til patienter indlagt til EEG langtidsmonitorering (LTM).

Den fælles opgave for plejepersonalet på sengeafsnittet, sygeplejersker i epilepsi ambulatoriet, patienten og neurofysiologiassistent fra neurofysiologisk er: at patienten under indlæggelsen skal have veldokumenterede anfald med henblik på en mulig afklaring omkring diagnose. Dokumentet beskriver, hvorledes samarbejdet organiseres.

Forberedelse

Ifm. med indkaldelse til LTM modtager patienten skriftlig information om, hvordan undersøgelsen foregår, hvad de selv skal forberede sig på og hvilke rammer sengeafsnittet tilbyder til undersøgelsen. Se vedhæftede.

Cirka 14 dage før planlagt LTM ringes patienten op ad sygeplejerske fra epilepsiambulatoriet. Der tales om den forestående undersøgelsen. Om hvorvidt patienten fortsat oplever anfalds fænomener og om eventuelle provokerende faktorer, som muligvis kan iscenesættes under indlæggelsen og bidrage til en afklaring på anfalds problematikken. Patienten informeres om at medbringe diverse ting selv, som kan beskæftige og stresse hjernen under undersøgelsen – med henblik på en øget anfalds frekvens.

Observations- og plejeopgaver

Modtagelse

 • • Fælles modtagelse og dialog med af patienten, plejepersonale og neurofysiologiassistent

 • • Der foretages indlæggelsessamtale ud fra de 12 sygeplejefaglige problemområder

 • • Der udarbejdes Problemområder med beskrivelse af, hvilke anfald der holdes øje med, ud fra anamnesen om, hvilke anfald patienten er generet af i det daglige

Under undersøgelsen

 • • Patienten til LTM skal altid have sengepladsen 8-2 på observationsstuen (rette seng i forhold til elektroniske stik osv.)

 • • Sengen køres ud i dagtid eller bruges ikke. Patienten skal helst være aktiv i døgnets vågne timer – så aktiv som de givne rammer muliggør

 • • Der indrettes med lænestol og bordplads i området 8-2

 • • LTM-kassen findes frem – den indeholder:

 • Spillekort

 • Sudoku

 • Krydsord

 • Kuglepenne

 • Aktivitetskort med huskeøvelser, regnestykker og diverse aktiviteter, der kan være med til at stresse hjernen med henblik på at fremprovokere anfald

 • • Motionscykel fra elevatorgangen kan findes frem og benyttes af patienten med henblik på udtrætning

 • • Patienten får hjælp i det omfang han/hun selv ikke varetager personlig pleje og ellers har brug for sygepleje under indlæggelsen

 • • Patienten kan kobles fra LTM i forbindelse med toiletbesøg, men skal som udgangspunkt ellers blive på stuen inden for kameravinklen

Ved anfald – særlige opmærksomhedspunkter

 • • Vurder bevidsthedsniveau og kognitiv påvirkning ved at forsøge at skabe verbal kontakt til patienten. Dette gentages løbende indtil patienten igen er i sin habituelle tilstand og ude af anfald.

 • • Under anfaldet tales højt til mikrofonen om hvad der observeres af symptomer for at supplere videoregistreringen.

 • • Alle anfald noteres på monitorskærm med tidsangivelser og anfalds beskrivelse

 • • Se udførlig guide med beskrivelser

Skærmen – hætten - gelen

 • • Alle anfald dokumenteres direkte på skærmen i tekstfelt. Detaljer dokumenteres i EPJ under oprettede problemområder. Se vedhæftede udførlige guide.

 • • I alle døgnets timer er det vigtigt, at der er signal til skærmen fra elektroderne på EEG-hætten – koblingerne i hætten fyldes med gel efter behov – der er udarbejdet udførlig guide.

 • • I dagtid kan der tages kontakt til neurofysiologiassistent om eventuelle tvivlsspørgsmål og samarbejde generelt om udførelsen af undersøgelsen. De kommer dagligt morgen og eftermiddag.

 

Definition af begreber

LTM: langtidsmonitorering

Målgruppe – modtagelse

Plejepersonale på Neurologisk sengeafsnit, sygeplejersker i epilepsiambulatoriet, neurofysiologiassistenter.

Formål

Sikring af optimal registrering og beskrivelse af anfalds fænomener under EEG langtidsmonitorering på Neurologisk sengeafsnit. Dokumentet beskriver aftaler, observationer og sygepleje til patienter indlagt til EEG langtidsmonitorering.

Referencer

Ingen angivet.