Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Det perioperative forløb for patienter med kræft i hjernen

Det præoperative forløb

 

 • • Operationssygeplejersken og anæstesisygeplejersken forbereder operationen sammen præoperativt

ud fra tilmeldingsskema, EPJ og anæstesiskema

 

 • • Den sterile og assisterende operationssygeplejerske tæller servietter, sutter, suturer, skarpe genstande osv., som skal anvendes under operationen

 

 • • Patient og eventuel pårørende følges fra sengeafdelingen af portør og modtages af operationssygeplejersken og anæstesisygeplejersken i modtagerummet

 

 

 

 

 • • Patienten intuberes og blærekateter med Thermo-føler anlægges til timediuresemåling

Patienten lejres korrekt i forhold til at sikre kirurgen optimale operationsforhold, operationstypen, samt tumors placering. Der forebygges lejringsskader og lejringskomplikationer hos operationspatienten herunder at undgå træk og tryk på nerver og kar.

https://pri.rn.dk/Sider/29356.aspx

 • • Operationsstedet markeres, hovedet fikseres i 4-punkts fiksation eller i vakuumpude og patienten raceres. Løse hår fjernes, hovedbunden afsprittes og eventuelt langt hår opbindes https://pri.rn.dk/Sider/21276.aspx https://pri.rn.dk/Sider/23717.aspx

 • • Den sterile operationssygeplejerske desinficerer operationsfeltet med farvet Klorhexidinsprit 0,5% to gange https://pri.rn.dk/Sider/23151.aspx

 • • Steril afdækning påsættes patienten. Det sikres, at det aftalte og markerede arbejdsområde i afdækningen er tilgængeligt for kirurgen

 • • Det tekniske udstyr klargøres og monteres.

 

Det peroperative forløb:

 • • Der udføres ”Time out”, kirurgen starter operationen og det dokumenteres i EPJ https://pri.rn.dk/Sider/21276.aspx

 • • Tumor lokaliseres, og det biologiske materiale tages fra. Kirurg og operationssygeplejerske sikrer, at det udtagne materiale er brugbart til diagnostisk undersøgelse. Væv til frysemikroskopi, sendes til Patologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Nord med taxa.

 • • Yderligere væv tages fra til histologisk undersøgelse og fixeres i Formalin 10% https://pri.rn.dk/Sider/13165.aspx

 • • Kontinuerligt registreres blodtab og mængde af skyllevæske i samarbejde med anæstesien

 • • Kontinuerligt optælles og kontrolleres anvendt materiale i forbindelse med craniotomien

 • • Registrering og skanning i EPJ til bestilling (hos leverandør) af anvendte skruer, hæmostasepræparater osv.

 • • Når operationen påbegyndes lukning, og før der laves ”Tjek ud”, tælles antal suturer, skarpe genstande, sutter osv. https://pri.rn.dk/Sider/9592.aspx

 • • Endeligt blodtab registreres med anæstesien

 • •  ”Tjek ud” dokumenteres i EPJ https://pri.rn.dk/Sider/21276.aspx

 • • Patienten soigneres og forbinding påsættes cikatricen

 

Det postoperative forløb:

 • • Patienten tages ud af 4-punkts fiksation, lejres igen i rygleje og eksturberes

 • • Postoperativt observeres patienten for tryk og den postoperative plan dokumenteres i EPJ https://pri.rn.dk/Sider/9592.aspx

 • • Patienten forflyttes i samarbejde med anæstesien fra operationsleje til seng og køres til intensiv observation

 • • Operationsstuen rengøres efter gældende procedure https://pri.rn.dk/Sider/23151.aspx#a_Toc456002531

 • • Operationsforløbet dokumenteres løbende i Cetrea