Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Urethrastriktur – sygeplejen ved udrednings- og opfølgningsforløb

Beskrivelse

Omhandler patienter henvist til udredning for urethrastriktur. Det er en landsfunktion, hvor patienterne henvises mhp vurdering til urethraplastik - bulbær/distal plastik og perineostomi.

Årsag til striktur kan være traumer, Lichen sclerosus, infektion, instrumentering af urinveje m.fl.

 

Forberedelse af patient

 • Sikre urethrografi foreligger fra hjemsygehus i Clinical.

 • Forberede patient på flow og residualurinmåling samt cystoskopi.

 • Udlevere og informere om databasespørgeskema før operation og ved 3 og 12 måneders postoperative kontrol.

 • Patienten spørges om cystit problematik og om der er aktuel mistanke om cystit.

 

Forberedelse af apparatur

 • Ansvar for at udstyr som børneskop med optik og lyslederkabler er retur fra steri. Evt afhentning på Operationsgangen i rum nr. B.03.111. Beholdningen af S-dilatatorer, meatusdilatatorer og guidewirer tjekkes således dette foreligger ved næste ambulante plastikdag.

 • Et udvalg af ovennævnte udstyr placeres i skabet på stuen. Samt engangs skiftesæt.

 

Rengøring af apparatur

 • Børneskop og mellemstykke gennemskylles med NaCl med åbenstående haner og aftørres med NaCl gazeklud. Skopet og mellemstykke pakkes i metalkasse sammen med indholdsfortegnelsen.

 • Optik og mellemstykke aftørres med NaCl gazeklud og placeres i de separate holdere i trådnettet.

 • Lyslederkabel aftørres med NaCl gazeklud og pakkes uden knæk på kablet.

 • Metalkasse, trådnet og lyslederkabel anbringes i transportkasse.

 • Transportkassen placeres i transportbur på Operationsgangen rumnr B.03.082 eller B.03.064

 

I forbindelse med cystoskopien

 • Patienten placeres på lejet og der inspiceres omkring meatus mhp behov for afvaskning med vådserviet. Der instilleres Instillagel 10 ml ved mænd og 5 ml ved kvinder.

 • Der anvendes altid børnescop ved mistanke om distal striktur.

 • Ved bulbær striktur anvendes der flexskop, som udgangspunkt, men der skal være børneskop disponibelt.

 • Ved brug af S-dilatatorer fugtes disse med NaCl, guidwire pakkes ud og sygeplejersken assisterer ved proceduren.

 

Klargøring til operation

 • Booke tid ved forløbskoordinator (Operation, Narkosetilsyn, blodprøvetagning og evt. EKG, evt. overnatning til pt og pårørende).

 • Oprette standardplan for operation.

 • Udlevere antibiotika tbl. Cifin 500 mg efter ordination.

 • Udlevere urinprøveglas.

 

Informere patient

 • Informere om faste, medbringe urinprøve, medbringe medicin i original emballage, krops- og mundhygiejne, forløbet under indlæggelse.

 • Evt. informere om mulighed for overnatning på patienthotel.

 • Arrangere hjemtransport selv under hensyntagen til ikke at måtte sidde i længere tid og ikke løfte tung bagage.

 • Sygemelding 7-8 dage ved distal, 7-14 dage ved bulbær og perioneostomi.

 • Ikke sidde direkte på transplantatet i sygemeldingsperioden.

 • Medbringe løse bukser til hjemturen

 • Informere om kateter i 7 dage ved distal og 14 dage ved bulbær. Fremvise et kateter og informere om hygiejne/plejen omkring det. Kateteret fjernes normalt ved egen læge ved bulbær og i Urol Amb. ved distal sammen med forbinding.

 • Mundgymnastik. Største gene er munden efter operation.

 • Efterdryp. Strygning af urinrør.

 

Efterkontrol

 • Ved bulbær urethraplastik seponeres kateter ved egen læge efter ca. 14 dage.

 • Ved distal urethraplastik seponeres forbinding og kateter efter ca. 7 dage i urologisk Ambulatorium. Der fugtes med NaCl 100 ml (2-3 stk) fra varmeskab. Der skal anvendes engangs skiftesæt, Abrisoft 30 x60 cm (Blå stykke) og 10 ml sprøjte.

 • Flow og residualurinmåling, evt. cystoscopi, databasespørgeskema ved 3 mdrs kontrol.

 • Spl eller læge kontakter pt telefonisk til 12 mdrs kontrol og efterfølgende 2,3,5 og 10 års opfølgning. Opfølgningen ud fra et nedskrevet skema med specifikke spørgsmål Spl sørger for ambulant tid ved problemer.

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter til udredning for urethrastriktur