Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tilbud til pårørende til ofre for drab og vold med døden til følge

Beskrivelse

Psykiatrien i Region Nordjylland tilbyder opfølgning til pårørende til ofre for drab og vold med døden til følge gennem et formaliseret samarbejde med politiet. Dette iværksættes for at sikre, at Psykiatrien i sådanne situationer får de nødvendige oplysninger til at kunne løfte opgaven med aktiv opfølgning.

Når politiet får kontakt til de(n) pårørende, indhentes samtykke til at dele telefonnummer og oplysninger om hændelsen med Psykiatrien.

Politiet kontakter straks herefter Informationen i Psykiatrien og meddeler personalet, at hændelsen har fundet sted og overleverer kontaktinformation på de(n) pårørende. Informationen i Psykiatrien overleverer informationerne til den psykosociale beredskabsledelse (ledelsen for Det Psykosociale Beredskab).

Den psykosociale beredskabsledelse vurderer behov og aktiverer relevant sundhedsfagligt personale tilknyttet Det Psykosociale Beredskab.

Akut Medicinsk Koordinering (AMK) i Den Præhospitale Virksomhed orienteres om de iværksatte tiltag via AMK-Vagtcentralen.

 

De(n) pårørende vil hurtigst muligt herefter blive kontaktet. Formålet med samtalen er at foretage en indledende vurdering af situationen og de(n) pårørendes reaktion, herunder rådgive om ”Pjece om gode råd i forbindelse med voldsomme hændelser”. Der tilbydes og gennemføres krisestøtte på baggrund af behov efter aftale med den psykosociale beredskabsledelse. Der foretages en individuel vurdering af, om der er behov for fysisk fremmøde i Psykiatrisk Skadestue. Der foretages en telefonisk opfølgende samtale i dagene efter den primære kontakt. Formålet med samtalen er at afklare behovet for yderligere opfølgning hos egen læge, i Psykiatrisk Skadestue eller hos andre relevante tilbud jf. listen i pjecen.

Hvis der er tale om et større antal berørte (pårørende/vidner), kan der indhentes yderligere assistance fra det psykiatriske psykosociale beredskab.

 

Relevant telefonnummer

  • • Informationen i Psykiatrien (som kontakter den psykosociale beredskabsledelse): 97 64 30 00