Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tilbud til pårørende til ofre for drab og vold med døden til følge

Beskrivelse

Psykiatrien i Region Nordjylland tilbyder opfølgning til pårørende til ofre for drab og vold med døden til følge gennem et formaliseret samarbejde med politiet. Dette iværksættes for at sikre, at Psykiatrien i sådanne situationer får de nødvendige oplysninger til at kunne løfte opgaven med aktiv opfølgning.

Når politiet får kontakt til de(n) pårørende, indhentes samtykke til at dele telefonnummer og oplysninger om hændelsen med Psykiatrien.

 

Politiet kontakter straks herefter psykiatrisk skadestue og meddeler personalet, at hændelsen har fundet sted og overleverer kontaktinformation på de(n) pårørende.

Personalet i psykiatrisk skadestue kontakter Informationen i Psykiatrien, der tager kontakt til Krikaledelsen.

 

Krikaledelsen aktiverer relevant sundhedsfagligt personale tilknyttet Det psykosociale Beredskab.

Akut Medicinsk Koordinering (AMK) i Den Præhospitale Virksomhed orienteres om de iværksatte tiltag via AMK-Vagtcentralen (https://dpv.rn.dk/praehospitale-omraader/amk-vagtcentral).

 

De(n) pårørende vil hurtigst muligt herefter blive kontaktet. Formålet med samtalen (dag 1) er at foretage en indledende vurdering af situationen og de(n) pårørendes reaktion, herunder rådgive om ”Pjece om gode råd i forbindelse med voldsomme hændelser”. Der foretages en individuel vurdering af, om der er behov for fysisk fremmøde i psykiatrisk skadestue. På dag 3 tages der på ny telefonisk kontakt til de(n) pårørende. Formålet med samtalen er at afklare behovet for yderligere opfølgning hos egen læge i psykiatrisk skadestue eller andre relevante tilbud jf. listen i pjecen.

 

Hvis der er tale om et antal berørte (pårørende/vidner), der overstiger de normale visitationskanaler (typisk flere end 8 personer), kan der indhentes yderligere assistance fra det psykiatriske psykosociale beredskab. Krikaledelsen kan rådgive personalet fra skadestue/politi/akut medicinsk koordinering/præhospital, om der er behov for at aktivere det psykosociale beredskab eller hvilken type assistance, der er brug for, herunder hastegrad.

 

Relevante telefonnumre:

 

  • • Psykiatrisk Skadestue: 97 64 37 00

  • • Informationen i Psykiatrien (som kontakter Krikaledelsen): 97 64 30 00

  • • AMK-Vagtcentralen: 97 66 21 13