Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Administrativ håndtering af nyhenviste patienter der visiteres i Elektronisk visitationssystem til udredning i henhold til udredningsgarantien

Beskrivelse

Patienter der visiteres i Elektronisk Visitationssystem iht udredningsgarantien, indkaldes til første ambulante besøg af forløbskoordinator.

Visitation

Som hovedregel benyttes standard visitation-fraser når lægefaglig visitation foretages. Heri kan tilføjes eller fjernes ordinationer efter behov.

Indkaldelse af patient

Forløbskoordinator (sygeplejerske) indkalder patienten iht den foretagne visitationen.

 

Såfremt udredningsgarantien overskrides vil patientens udredningsplan fremgå af patientens indkaldelsesbrev. Den planlagte udredning vil desuden fremgå udfra den opgave patienten er booket til i Bookplan.

 

Såfremt patienten efterfølgende ønsker at ændre konsultationstid, gøres dette ved ambulatoriets sekretær, som også registrerer afbuddet i PAS (IPØ).

 

Formål

Ensrettet og klar arbejdsgang således unødig ventetid undgås.

 

Referencer

”Registreringsvejledning vedrørende monitorering af udredningsretten” Sundhedsdatastyrelsen 8.marts 2017

PIXI-vejledning til registrering af udredningsret i Region Nordjylland, 12.oktober 2018