Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Indlæggelse af sectiopatienter

Beskrivelse

Følgende er beskrivelse af udskrivelseskriterier og kriterier for yderligere indlæggelse af sectiopatienter.

 

Forudsætninger for udskrivelse

 1. 1. Kvinden mobiliseres hurtigst muligt efter ankomst til stamafdeling

 2. 2. Kateter fjernes hurtigst muligt efter ankomst til stamafdeling

 3. 3. Fri vandladning

 4. 4. Flatus

 5. 5. Sufficient smertebehandling

 6. 6. Tilladelig vaginalblødning

 7. 7. Ingen blødning/sivning fra cicatricen

 8. 8. Telefonisk kommunikation skal være muligt på dansk eller engelsk, enten med patienten eller pårørende

 9. 9. Patienten tilknyttes svangre- og barselsambulatorie indtil der har været kontakt med sundhedsplejerske

 10. 10. Barnet skal være vurderet jf. trivselsskemaet

 11. 11. Ved amning skal der skal ses god og effektiv sutteteknik

 

Kriterier for indlæggelse over 36 timer

 1. 1. Risikofaktorer der kræver yderligere observation. Fx: hypertension, præeklampsi, blødning over 1000 ml., blødning der medfører anæmi eller cirkulatorisk påvirkning

 2. 2. Morfinkrævende smerter

 3. 3. Immobilisering

 4. 4. Observation af barn fx infektion, medicinindtag i graviditeten, IUGR, icterus, præmaturitet.

 5. 5. Sårbare familier

 6. 6. Reoperation

 7. 7. Mistrivsel ved barn jf. trivselsskema

 8. 8. Sprogvanskeligheder

 

Vagthavende læge skal inddrages i beslutningen om hvorvidt patienten skal tilbydes indlæggelse ud over 24 timer.

 

Udskrivelse

Udskrivelse kan ske i dag- og aftentid, så snart patienten er 24 timer post partum. Udskrivelse behøver ikke vente til dagtid

 

Målgruppe

Personale med tilknytning til barselsgangen (afsnit 105) der står for pleje af sectiopatienter.

Formål

At indlæggelsestiden efter sectio reduceres til 24 timer, på patienter hvor mor eller barn ikke kræver yderligere observation.

 

Referencer

Følgende er udarbejdet af arbejdsgruppe: Accelereret sectioforløb
(Carolin Flint, Lene Dahl, Heidi Hilbrandt Christensen og Lisa Løth)