Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tydeliggørelse af regler for beskrivelse af CT scanninger - sorte flag med mere

 

Konklusion:

Giv hver læsion, der skal/kan monitoreres et navn. Store bogstaver til Target, små til non target. Respekter tidligere navngivning.

Lige før, du afslutter undersøgelsen, tryk Ctrl+D og gem som mål. Tryk derefter Ctrl+S og OK.

Princip:

 1. 1. Det er fortsat Secondary Capture (ctrl+D) (”målefilm”), der er den officielle måde at gemme mål.

  1. a. Hvis undersøgelserne sendes udenfor EasyViz området (region Nordjylland), vil man ellers ikke kunne se de pågældende mål eller markeringer, da sammensat præsentation ikke overføres.

  2. b. Der arbejdes på, at lave en hængeprotokol, der henter målefilm fra flere tidligere undersøgelser frem, så de er tilgængelige ved beskrivelsen og konferencer.

  3. c. Det er allerede muligt at hente målefilm alene ind, så man kan kontrollere tidligere målinger og foretage korrekte vurderinger (f. eks, hvor tidligere læsioner har været forsvundet/ normaliseret, og nu dukket op igen).

  4. d. Sikret mod manipulation af målene på et senere tidspunkt.

  5. e. Gem kun én gang, ved afslutningen af undersøgelsen. Gemmer du løbende, får du flere målefilm, der kumulerer fundene.

  6. f. Slet de mål, du evt. har lavet på tidligere undersøgelser, inden du gemmer som målefilm, så man undgår flere datoer i en målefilm.

 2. 2. Gem dog også altid sammensat præsentation (ctrl + S).

  1. a. Hjælper din kollega med at finde de tidligere læsioner hurtigere og mere sikkert.

  2. b. Letter ved gennemsyn af undersøgelserne

  3. c. Der arbejdes på at kunne udføre et egentlig RECIST skema, og dette kræver sammensat præsentation.

  4. d. Kan ”tændes og slukkes” efter behov.

 3. 3. Navngiv læsionerne, og vær loyal mod tidligere navngivne læsioner.

  1. a. Hjælper med at finde læsionerne betydeligt hurtigere ved næste kontrol.

  2. b. Fremmer forståelsen for læseren af beskrivelserne.

  3. c. Man behøver så ikke skrive på hvilket billede læsionen er set.

  4. d. Forhindrer misforståelser og fejl.

  5. e. Hjælper, når der skal udfærdiges RECIST skemaer mm. (Vil automatisk kunne angive ændringer i de enkelte læsioner i skemaform, hvis de altså har samme navn)

 4. 4. Mål altid i mm, og efter RECIST principper (glandler i kortest diameter, tumor i længste diameter).

  1. a. Undtagelse: Hæmatologiske scanninger, der ikke bruger RECIST.

  2. b. Minimerer risiko for misforståelser, da alle vænner sig til, at det er mm, selvom der ved fejl skrives cm eller andet.

  3. c. RECIST anbefaler mål i mm.

  4. d. Brug ikke decimaler. Hele tal er reglen. Rund op eller ned.

  5. e. Brug ikke modificerende termer (ca. / knapt / godt/ omkring). Giver mulighed for sproglige misforståelser. Og er unødvendig i RECIST sammenhæng.