Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CPAP behandling og CPAP udtrapningsstrategi

 

Formål

Sikre optimal og ensartet CPAP behandlings strategi på afdelingen.

 

CPAP start

Typisk er det let at se om barnet trænger til CPAP.

Nyfødte knirker, har indtrækninger og/eller for lav sat for alder (LINK) når de skal have CPAP.

Er man i tvivl bør man starte med CPAP hurtigst muligt. På OP og fødegangen med pose CPAP eller Neopuff. Er der behov mere end ca 15 minutter kan man overveje at fortsætte hos mor med ”mobil CPAP” mobil CPAP. Alternativt overflytning til neonatalafsnittet, hvis mere end 2 timers CPAP forventes.

Trykket øges forsigtigt til ønsket effekt. Start typisk på 6 cm H2O. Tryk over 8 cmH2O vil sjældent være en god ide til nyfødte. Er der brug for højere tryk end dette er der stor sandsynlighed for at surfaktant med feks INSURE eller LISA er en bedre ide.

For ilt, se Ilttilskud til præmature

For surfaktant se RDS

 

CPAP slut

Det kan være vanskeligt at vide hvornår et barn kan klare sig uden CPAP. Mature og sen præmature kan ofte få CPAP seponeret tidligt uden udtrapning. Men typisk vil præmature under 32+0 gradvist være reduceret til (4) 5 cmH2O først. Langt de fleste vil være i atm luft. Hvis ovenstående er på plads og hvis barnet ser ud til at have det fint med holde korte pusle pauser op til 15 minutter uden CPAP, kan man overveje seponering af CPAP.

Hvis barnet efter seponering har mere end 3 reelle dyk med sat eller puls (under 70 for begge) eller hvis barnet virker træt/ har et enkelt meget belastende dyk. Så startes CPAP op igen og der må tidligst forsøges seponering efter 24 timers fornyet CPAP behandling

 

CPAP slut ved BPD lignende billede

Meget præmature med BPD lignende billede feks med ilt behov efter GA 36+0 kan ofte være mere ilt end CPAP krævende. Deres pH vil forventelig være neutral evt med en en let kompenseret respiratorisk acidose.

Udtrapning til CPAP tryk under 4 cmH2O er der ingen evidens for.

Derfor er Optiflow udtrapning også sjældent hensigtsmæssigt til flow under 6 l/min. Trykket vil herefter forventelig være mindre end 4 cm H2O ved barnet.

Det er vist at man ikke kan ”træne” de små til at klare sig uden CPAP tryk ved at lave længere og længere pauser. Ved denne taktik, udtrætter man gradvist barnet, der i værste fald udvikler mikroatelektaser og barnet får øget risiko for at udvikle BPD. Formodentligt vil tryk under 4 cmH2O kunne give samme problem.

Hvis det kronisk lungesyge barn kan klare sig fint med tragt/maskeilt ved pusling kan man overveje seponering til tragt/maskeilt eller Hudson iltbrille.

Hudson ilt brille giver den mest stabile ilt behandling. Det bruger ikke fugter da flowet er meget lavt.

Tragt/maske er hensigtsmæssig ved de næsten raske børn, der bare pga shunt eller godartede apnøer en gang imellem har brug for lidt ekstra ilt.

Optiflow. Hvis barnet med sikkerhed skal have ekstra ilt og er i dette system, kan man evt give ilt behandling med flow på ca 1 l/min. Det er dog i så fald væsentligt at sikre at næsestudsen fylder maks 50% af næse åbningen.

Ved > 3 dyk, træthed eller væsentlig tiltagende respiratorisk acidose, startes CPAP op igen og der ændres tidligst igen efter 24 timer.

 

Alder ved CPAP seponering

I Christina Friis pHd fra 2019 om 300 nyfødte under GA 32 uger, fremgik det at ekstremt tidlig fødte i gennemsnit kunne klare sig uden CPAP når de var 35 uger PMA. De øvrige ældre præmature børn fra GA 29 til 32 kunne i gennemsnit klare sig uden CPAP PMA uge 33. Der er store individuelle forskelle.

 

Generelt gælder det at jo højere barnets GA er, jo kortere behandlingstid.

 

Basal baggrund om udstyr i Aalborg:

Permanent CPAP udstyr

Klassisk dansk CPAP med Benveniste hvor 6-7-(8) cm H2O ofte er passende start tryk.

Infantflow (med SiPap) oftest kun til respiratorisk meget ustabile børn, oftest for at undgå intubation. Kan være rigtig god ved apnøer pga trigger system der også kan synkroniseres til barnets egen respiration. Kan også bruges for at skåne næsen hvor det klassiske systems ”prongs” har lavet tryk mærker. Bemærk dog at der også kan monteres ”Infantflow” maske på Benveniste systemet.

Highflow af typen Optiflow bruges især sent i forløbet ved behov for langvarig mild CPAP behandling (maksimum 5 cmH2O). Oftest vælges det pga problemer med trykmærker eller almene gener af de lidt tungere og tættere CPAP systemer. Ved maksimal flow (afhængig af størrelsen på ”næsebrillen”); men det er ofte 8 l/min, forventes et CPAP lignende tryk på 5 cm H2O.

Boble CPAP” bruges som standard på intensiv og døgnafsnit 301. Indikationsområdet er det samme som ”Benveniste” CPAP. Valg af dette system, afhænger primært af hvor barnet ligger.

Ved skift af system kan man med fordel planlægge dette til den ugentlige dag, hvor der alligevel skal skiftes slanger.

Akut udstyr

T-ventilposer findes som engangs på OP, og som 2 forskellige flergangs på fødegangen.

Neopuff har vi på OP og på neonatalafdelingen og et stigende antal på fødegangen.

Disse systemer er alle uden varm fugtet luft. Så de er kun til kortere tids brug.

Transport udstyr

Transportrespiratoren ”Crossvent” har et respirator styret CPAP system. Den bruger meget lidt luft hvilket naturligvis er en stor fordel ved transport.