Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientidentifikation og forebyggelse af forveksling ved undersøgelser på Billeddiagnostisk Afdeling, Hjørring

 

 

Målgruppe:

 

 

 

 

 

Instruksen er møntet på personale, som udfører alment forekommende undersøgelser på alle modaliteter.

Instruksen er ikke gældende ved invasive undersøgelser af en hver art, her henvises til 3 trin til forebyggelse af forveksling ved invasive undersøgelser/behandlinger på Billeddiagnostisk, afdeling, Hjørring

Formål:

 

Formålet med instruksen er at eliminere forhold vedrørende patient, henvisning samt højre og venstre forvekslinger.

 

Definition af personale:

Personale A: personale der har ansvar for patientkontakt.

Personale B: personale der har ansvar for betjening af apparatur.

 

Alle patienter identificeres i henhold til: Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland.

 

Der kontrolleres, at den valgte henvisning i RIS er i overensstemmelse med modaliteten i forhold til cpr- og accession nummer.

Alle indlagte patienter skal være forsynet med identifikationsarmbånd.

 

 

Sikker patientidentifikation ved 1 personale

  • • I det tilfælde hvor undersøgelsen udføres af 1 personale skal den habile patient oplyse navn og cpr-nummer, mens personalet sikrer at patientdata stemmer overens med data på enten apparatur eller arbejdsstation

  • • Personalet gentager højt navn og cpr-nummer samt hvilken undersøgelse, der er tale om

  • • Patienten tilkendegiver at dette er korrekt

 

Sikker patientidentifikation ved 2 personaler

  • • Ved første patientkontakt på stuen tjekkes navn og cpr-nummer af personale A

  • • Personale B kontrollerer accession nummer og navn/cpr-nummer

  • • Patientens navn og cpr-nummer oplyses højt og tydeligt, så at personale B kan høre det, enten af patienten selv eller ved at personale A læser fra ID-armbånd eller siger det højt. Personale B bekræfter oplysningerne og personale B har ansvaret for at oplysningerne passer med det på skærmen

  • • Der anvendes standardfrasen ”sikker patientidentifikation ved 2 personaler” i generel notefelt i RIS samt øvrig relevant dokumentation

Patientidentifikation ved inhabile patienter

  • • Ved ukontaktbar, eller på anden måde inhabil, patient, hvor patienten ikke selv kan medvirke til sikker patientidentifikation, kan der identificeres via ID-armbånd, i videst mulige omfang, sammen med en kollega fra enten egen eller anden afdeling for at sikre en sikker patientidentifikation.

  • • Hvis den inhabile patient ikke har identifikationsarmbånd på skal identifikationen ske ved sikker identifikation af ledsager.

 

Højre / venstre forveksling

Patienten skal udspørges om cpr-nummer, og der skal sikres overensstemmelse mellem henvisningens anamnese og patientens udsagn, især mht. sideangivelse.

Ved uoverensstemmelse i sideangivelse, der ikke kan afklares af patienten og radiograf/sygeplejerske, kontaktes henviser.

Som hovedregel skal der på billederne sidemarkeres med bly. Hvor der på grund af undersøgelsens art ikke er muligt at sidemarkere med bly, skal det markeres elektronisk. Den elektroniske markering skal inden undersøgelsens afslutning kontrolleres, at den er i overensstemmelse med henvisningen og den aktuelle undersøgelse.

Hvis der opstår fejlmarkering i forhold til R/L markering, da skal det rettes i PACS enten via IT-support eller sekretær i afdelingen (Ulla Harlund).