Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

3 trin til forebyggelse af forveksling ved alment forekommende undersøgelser på Billeddiagnostisk Afdeling, Hjørring

 

 

Målgruppe:

 

 

 

 

Instruksen er møntet på personale, som udfører alment forekommende undersøgelser på alle modaliteter.

Instruksen er ikke gældende ved invasive undersøgelser af en hver art, her henvises til 3 trin til forebyggelse af forveksling ved invasive undersøgelser/behandlinger på Billeddiagnostisk afdeling, Hjørring

Formål:

 

Formålet med instruksen er at eliminere forhold vedrørende patient, henvisning samt højre og venstre forvekslinger.

 

 

1.

Der skal kontrolleres, at den valgte henvisning i RIS er i overensstemmelse med modaliteten i forhold til cpr- og accession nummer.

2.

Patienten skal udspørges om cpr-nummer, og der skal sikres overensstemmelse mellem henvisningens anamnese og patientens udsagn, især mht. sideangivelse.

Alle indlagte patienter skal være forsynet med identifikationsarmbånd.

Alle ambulante patienter, som er bevidsthedssløret, dement, konfus eller af anden årsag ikke kan oplyse navn, cpr-nummer og undersøgelsessted, skal ligeledes være forsynet med identifikationsarmbånd eller kunne identificeres via relevant ledsager.

3.

Som hovedregel skal der på billederne sidemarkeres med bly.

Hvor der på grund af undersøgelsens art ikke er muligt at sidemarkere med bly, skal det markeres elektronisk. Den elektroniske markering skal inden undersøgelsens afslutning kontrolleres, at den er i overensstemmelse med henvisningen og den aktuelle undersøgelse.