Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Neurologisk sengeafsnit – procedurebeskrivelse ved henvisning til power port

Beskrivelse

Anlæggelse af power port. Central IV adgang. Procedurebeskrivelse i forhold til henvisning, booking og koordinering.

Neurologisk sekretær – koordinering og indkaldelse

 • • Neurologisk sekretær kontakter urologisk sekretær på tlf. 63210 med henblik på at få en tid på urologisk operationsstue til anlæggelse af porten. Power port anlægges på Urologisk operationsstue pga. behov for gennemlysning.

 • • Der sendes indkaldelsesbrev til patienten. Patienten skal komme på anlæggelsesdagen kl. 7 – have været fastende fra midnat.

 • • Ved booking af tid skal der også udfyldes anæstesiskema jf. tjeklisten, som ligger på sygeplejekontor-kontor (gennemgå tjeklisten og udfyld det, som er muligt) samt sendes label med. Lægges i elevatoren til Afdeling 103.

 

Henvisende læge – henvisning og dokumentation

 • • Henvisende læge kontakter herefter anæstesien på Nord 62950 og informerer om behovet for anlæggelse af power port, samt tidspunkt for ledig urologisk operationsstue og indgrebet koordineres på baggrund af dette.

 • • Der afklares med behov for anæstesi-tilsyn. Samme dag eller hvor lang tid før.

 • • Der laves journalnotat om aftale

 

Sygeplejefaglige opgaver inden og på dagen for power port anlæggelse

 • • Power port bestilles hjem via ILS (se også medicinrum, øverste hylde)

 • • Patienten tages imod efter vanlig procedure

 • • Patienten iklædes patienttøj. Skal have ren seng.

 • • Labels og port sendes med patienten til anlæggelse

 • • Portør bestilles til sengetransport når operationsstuen er klar. Anæstesiafdelingen ringer når det er tid.

Definition af begreber

Power port = central vene adgang

Målgruppe – modtagelse

Plejepersonale, sekretærer og læger i Neurologisk afdeling

Formål

Overskuelig procedure ved henvisning og koordinering af power port-anlæggelse til patienter i neurologien.