Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Neurologisk sengeafsnit, 6. sal - Observation og pleje af patienter med anfaldsfænomener

Beskrivelse

Epilepsiregime (flad hovedpude, observation på gangen eller observationsstue) på baggrund af en individuel lægefaglig vurdering. Det er individuelt hvor længe observationsperioden skal

foregå.

Se bilag ”Patientsikkerhed vedrørende epilepsipatienter i neurologisk afdeling”, ”Patientvejledning”, ”personalevejledning”.

 

 • • Blodtryk+ Puls+ Temperatur+ Saturation + Blodsukker (derefter lægelig vurdering).

 • • Højde og Vægt.

 • • Anfaldsbeskrivelse på specialark ”Anfaldsobservationsskema”. Se bilag.

 • • Urinstiks. Eventuelt sendes der til dyrkning og resistens.

 • • Indlæggelsessamtale ”Epilepsi/krampeanfald tjekliste”. Se bilag.

 • • Bestille akutte blodprøver (væsketal, infektionstal, levertal, hæmatologi, EKG, serum-værdi på patientens antiepileptiske medicin), kan være taget i modtagelsen tjek LABKA. Vær opmærksom på om der er taget eller skal tages serum-Ethanol.

 • • Udlevere patientvejledningen om patientsikkerhed.

 • • Vurdere behov for sengehestbeskyttere.

 • • Vurdere behov for ilt-tilskud. Rubens maske skal hænge ved sengen og medbringes ved undersøgelser ud af afdelingen.

 • • Bestil fastende serumværdi svarende til patientens medicin-præparat (til morgenrunden med fremskyndet svar, så vidt det er muligt).

 • • Kørselsforbud jævnfør Sundhedsstyrelsens regler i forhold til patientens diagnose.

 • • Bestille for-blodprøver ved opstart af antiepileptika (hæmatologi, infektionstal med diff., levertal).

 • • Vurdere behov for kontakt til socialrådgiver.

 • • Diagnosesamtale med læge ved nydiagnosticeret epilepsi. Så vidt muligt bør der være en pårørende med til samtalen.

 • • Efter diagnosesamtalen udleveres epilepsi startpakke.

 • • Udskrivningssamtale med patient og pårørende, samt gennemgang af epilepsi startpakke – har de nogen spørgsmål efter at have læst det udleverede materiale. Se i øvrigt instruks omkring udskrivelse og overflytning af patienter.

 • • Sikre at optrapningsplan er lagt i medicinmodulet, at der er lavet elektronisk recept og hvis det er nødvendigt, at der er sendt tilskudsansøgning eller eventuelt udfyldt og udleveret lægemiddeltilladelse.

 • • Det er vigtigt at sikre at patienten har forudsætninger for at forstå de informationer, der formidles. Ellers er det vigtigt, at pårørende, plejepersonale eller andre relevante samarbejdspartnere inddrages.

Formål

Sikre en ensartet, faglig kompetent og veldokumenteret modtagelse og observation af patienten.

At patient og eventuelt pårørende føler sig trygge og har tillid til plejen og behandlingen af patienten under indlæggelsen.