Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeordination - delegation til plejepersonale i Ortopædkirurgien i Region Nordjylland

Plejepersonalet på ortopædkirurgiske sengeafsnit kan administrere lægemidler jævnfør nedenstående. Vurderingen for det samlede behandlingsbehov beror på plejepersonalets faglige skøn og den patientoplevede tilstand. Plejepersonalet, der iværksætter behandlingen, har ansvaret for den konkrete ordination.

I tvivlstilfælde skal vagthavende læge kontaktes.

Det sundhedsfaglige personale har ansvar for at behandle patienterne og dokumentere ordination og/eller medicinadministration i medicinmodulet i overensstemmelse med instruksen. Rammeordinationerne gældende >1 døgn skal efterfølgende godkendes af en læge.

 

Den ledende overlæge har ansvar for at:

 • Opgaver, der delegeres er beskrevet og godkendt

 • Plejepersonalet er instrueret og oplært

 • Der føres relevant tilsyn med udførelsen af opgaverne

 • Der foreligger dokumentation for ovenstående

 

De enkelte rammeordinationer oprettes som delegerede standardordinationer i medicinmodulet.

De delegerede standardordinationer overvåges, sammensættes og iværksættes af medicinansvarlig overlæge for Ortopædkirurgien, efter endt høringsfase hos relevant ledende overlæge(r).

Ligeledes har medicinansvarlig overlæge for Ortopædkirurgien ansvaret for godkendelsen af nærværende instruks, efter endt høringsfase hos relevant ledende overlæge(r).

 

Delegationer til plejepersonale på ortopædkirurgiske sengeafsnit i Region Nordjylland samt dagafsnit O5 i Farsø

Plejepersonalet på ortopædkirurgiske sengeafsnit kan administrere lægemidler nævnt i bilag 1, i den angivne dosis uden forudgående lægelig ordination.

I det elektroniske medicinmodul findes der delegerede standardordinationer indenfor følgende lægemiddelgrupper, gældende for voksne:

 • Analgetika

 • Laksantia

 • Antiemetika

 • Hypnotika

 • Antihistamin

 • Antacida

 • Nikotinsubstitution

Dosering, indikation og kontraindikation er angivet i bilag 1.

 

Delegationer til plejepersonale på ortopædkirurgiske sengeafsnit OK3 i Frederikshavn

Plejepersonalet på ortopædkirurgiske sengeafsnit OK3 kan administrere lægemidler nævnt i bilag 2, når ordinationen er lægeordineret jf. journal.

I det elektroniske medicinmodul findes der delegerede standardordination for følgende:

 • Hæmostatika/tranexamsyre

Dosering, indikation og kontraindikation er angivet i bilag 2.

 

Delegationer til plejepersonale i Håndsektoren

Hånd OK3 Frederikshavn

Plejepersonalet på ortopædkirurgiske sengeafsnit OK3, som plejer håndpatienter, kan administrere lægemidler nævnt i bilag 3, i den angivne dosis uden forudgående lægelig ordination.

Rammeordinationerne gælder voksne, og er oprettet som delegerede standardordinationer i medicinmodulet indenfor følgende lægemiddelgrupper:

 • Analgetika

 • Antiemetika

 • Protonpumpehæmmere

 • Antibiotika

Dosering, indikation og kontraindikation er angivet i bilag 3.

 

Definition af begreber

Rammedelegation: Ved rammedelegation overdrager lægen til andre faggrupper at iværksætte behandling med udvalgte lægemidler til grupper af patienter med velbeskrevne sygdomme eller symptomer.

Formål

At plejepersonale har mulighed for at starte behandling, før lægelig ordination, med enkelte former for medicin.

Bilag

(Vedhæftet til højre i instruksen).

Bilag 1. Rammeordinationer for plejepersonale på ortopædkirurgisk sengeafsnit i RN, samt dagafsnit O5 i Farsø.

Bilag 2. Rammeordinationer for plejepersonale på ortopædkirurgisk sengeafsnit OK3 i Frederikshavn

Bilag 3. Rammeordinationer for plejepersonale til håndpatienter i Frederikshavn