Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Procedure ved besked om blokering af sæddonor fra Cryos og European Sperm Bank

 

Formål

At sikre, at patienter informeres om blokering af sæddonor, hvormed der er opnået graviditet / fødsel og at det sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

 

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Efter 01.01.2014 er alle behandlinger foretaget på Fertilitetsenheden og ført i Formatex.

Efter 01.08.2019 bestiller patienterne selv sædstrå hos Cryos. Det er Cryos som informerer disse patienter om blokering af sæddonor.

 

Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlig for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.

 

Fremgangsmåde for strå modtaget fra Cryos og European Sperm Bank:

 1. 1. Cryos/ European Sperm Bank sender besked til Fertilitetsenheden via mail til Fertilitetsklinikken@rn.dk. Sekretærerne videresender mailen til bioanalytikere, som sørger for videre opfølgning.

 2. 2. Mailen sendes tilbage til sædbanken med en forespørgsel om vi har modtaget strå fra den pågældende sæddonor før 01.01.2014.

 3. 3. Via Formatex udskrives en sporingsudskrift:

  • • Vælg Udskrifter.

  • • Vælg Laboratorie.

  • • Vælg Donorsæd.

  • • Vælg Sporing.

  • • Vælg Levenrandør.

  • • Indtast Donorid.

  • • Vælg Rapportype: alle anvendelser.

  • • Se/udskriv udskrift.

 

Af udskriften fremgår:

  • • Hvilke behandlinger pågældende donor er brugt i.

  • • Bekræftede graviditeter.

  • • Ubekræftede graviditeter.

  • • Fødsler.

  • • Æg i fryseren.

  • • Sædstrå på lager.

 

 1. 4. Hvis vi ifølge svar fra Cryos/European Sperm Bank har modtaget strå fra den pågældende donor før 01.01.2014 bruges skemaet ”Opfølgning på blokeret sæddonor” til at udrede brugen af disse strå og finde de patienter, som har fået barn vha. den pågældende sæddonor og tjekke om vi har befrugtede æg i fryseren med sæddonoren. Dette gøres vha. IUI/IVF/ICSI arbejdsark, statistikark og tidligere database for årene 2004-2013.

Skemaet ”Opfølgning på blokeret sæddonor” findes her K:\AUH-GYNOBS-IVF_Faelles\Laboratorium\Skemaer\Donor strå

 

Ved donorstrå fra Cryos:

 1. 4. Via https://dk-da.cryosinternational.com udskrives ”Den registrerede tilstand”.

 1. 5. Login:

Brugernavn: aasted

Adgangskode: Dronning

 1. 6. Indtast donornavn/nummer under donorsøgning.

 2. 7. Nedenunder donorkarakteristika står der ”Der er registreret en tilstand” og man kan ”klikke” sig videre for at se den registrerede tilstand, downloade og udskrive den.

 3. 8. Det vil fremgå af udskriften om, donor er under udredning eller permanent blokeret.

 4. 9. Er donor under udredning samles mail fra Cryos, sporingsudskrift, evt. ”Opfølgning på blokeret sæddonor” og ”Den registrerede tilstand” og gemmes forrest i mappen ”Opfølgning af blokerede sæddonorer Cryos” på kontoret.

 5. 10. Er donor permanent blokeret samles mail fra Cryos, sporingsudskrift, evt. ”Opfølgning på blokeret sæddonor” og ”Den registrerede tilstand” og gives til lægefaglig overlæge, som kontakter de berørte patienter via brev.

 6. 11. Når patienterne er kontaktet opbevares alle papirer samt kopi af brev til patienterne bagerst i mappen ”Opfølgning af blokerede sæddonorer Cryos” efter donornummer/alfabetisk.

 

Ved donorstrå fra European Sperm Bank

 1. 12. Af mailen fra European Sperm Bank fremgår det om, det er en midlertidig eller permanent blokering samt årsagen til blokeringen.

 1. 13. Er donor under udredning samles mail fra European Sperm bank, sporingsudskrift og evt. ”Opfølgning på blokeret sæddonor” og gemmes forrest i mappen ”Opfølgning af blokerede sæddonorer European Sperm Bank” på kontoret.

 2. 14. Er donor permanent blokeret samles mail fra European Sperm Bank, sporingsudskrift og evt. ”Opfølgning på blokeret sæddonor” og gives til lægefaglig overlæge, som kontakter de berørte patienter via brev.

 3. 15. Når patienterne er kontaktet opbevares alle papirer samt kopi af brev til patienterne bagerst i mappen ”Opfølgning af blokerede sæddonorer European Sperm Bank” efter donornummer/alfabetisk.