Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

3 trin til forebyggelse af forveksling ved invasive undersøgelser/behandlinger, Billeddiagnostisk Afdeling Hjørring

 

Målgruppe

Personale der deltager i undersøgelse/behandling på Billeddiagnostisk Afdeling, Hjørring.

 

Formål

At eliminere forekomst af forvekslinger ved undersøgelser/behandlinger samt sikrer korrekt forberedelse inden undersøgelse/behandling.

 

Definition af personale

Udførende læge: Den læge der er ansvarlig for den invasive undersøgelse/behandling.

Udførende plejepersonale: Den radiograf/sygeplejerske, der modtager patienten til den invasive undersøgelse/behandling. Samme personale assisterer den udførende læge ved undersøgelsen/behandlingen.

 

Beskrivelse

 

Forud for undersøgelse og invasive indgreb/behandling

Trin 1
Udførende plejepersonale kontrollerer at den valgte henvisning i RIS er i overensstemmelse med modaliteten i forhold til cpr-nummer og accesionsnummer.
Udførende plejepersonale udspørger patienten om cpr-nummer.

Indlagte patienter skal være forsynet med identifikationsarmbånd.

Ambulante patienter skal kunne identificeres sikkert ved kontrol af cpr-nummer og navn.
Patienter, der ikke kan deltage relevant til dette, skal være forsynet med armbånd eller skal kunne sikkert identificeres af ledsager.
Hvis dette ikke kan opfyldes, udføres undersøgelse/behandling ikke.

Udførende læge skal sikre korrekt identifikation af navn og cpr-nr. og at patienten er lejret således, at der er entydighed mht. højre/venstre og cranio/caudal orientering ved billeddannelsen.

 

Trin 2
Udførende læge gennemgår journalen og sikrer sig at:

 

  • • Der er indikation for undersøgelse/behandling

  • • Der er overensstemmelse mellem henvisningstekst og journal

  • • Der foreligger relevante laboratorieprøver

  • • Der sammenholdes med evt. tidligere undersøgelser

  • • Der er overensstemmelse mellem sideangivelser i journal og henvisning

  • • Relevant pausering af Ak medicin (skema ang. disse)

 

Udførende læge orienterer patienten om indgrebets art og relevante komplikationer og risiko, samt opnår patientens samtykke.
Dette skal fremgå af røntgenbeskrivelsen, både den præliminære og endelige beskrivelse.

 

Efter undersøgelse og invasive indgreb/behandling

 

Trin 3
Udførende læge udarbejder præliminær beskrivelse om indgrebets art og eventuelle komplikationer. Hvis der er komplikationer kontaktes henvisende afdelings vagthavende læge.
Desuden dikteres undersøgelsen og det invasive på Mirsk eller Max Manus og biopsier mm noterer i systemet.

 

Plejepersonale sikrer at biopsier mm afsendes fra Billeddiagnostisk Afdeling. Ved aspiration, hvor materiale skal med patienten retur til stamafdeling påføres label med patientens navn og cpr-nummer.

    • • I dagstid ringer plejepersonale til sekretærer i screeningen og beder om labels på pågældende patient. I vagttid benyttes labelprinter i UL.