Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandling med Perchlorat

Beskrivelse

Endokrinologisk afd har udleveringstilladelse til:

Præparat: Irenat

Aktivt indholdsstof: Natriumperchlorat. ATC kode: H03BC

Lægemiddelform: Orale dråber

Styrke: 300mg/ml

Mængde: Flaske med 40 ml. Giver ca. 600 dråber.

Fremstiller eller dansk repræsentant: Alliance Pharmaceuticals Lim.

Importør: Specific Pharma

 

En enkelt pakning findes på afd 8v. Leveringstid for præparatet er omkring 3 uger.

 

Præparatet kan anvendes til følgende indikation:

Behandling af thyrotoksikose der er behandlings refrakter ved almindelig medikamentel behandling hos pt. der ikke kan gennemføre radioaktiv jod behandling eller kirurgi. I praksis drejer det sig om inoperable

patienter (typisk pga hjertesygdom) i amiodaron behandling og med svær thyrotoksikose, hvor antithyroid behandling + prednisolon ikke giver sygdoms kontrol. Perchlorat tillægges eksisterende behandling.

 

Fremgangsmåde:

Indikation for behandling konfereres med overlæge med subspeciale indenfor thyroidea.

Behandlings varighed, dosis og monitorerings program fastlægges i samarbejde med overlæge med subspeciale indenfor thyroidea.

Dosis:

De første 1-2 uger: 10 dråber 4 gange daglig (giver ca 800 mg Natriumperchlorat/ dg); ca. 280 dråber/uge.

Herefter: 5 dråber 4 gange daglig (giver ca 400 mg Natriumperchlorat/ dg); ca. 140 dråber / uge.

 

Behandlingsvarighed:

Afhænger af effekt. Typisk uger til få måneder. Hvis ingen effekt efter 2 uger bør behandlingen stoppes.

 

Monitorering:

Måling af TSH, T3 og T4 ugentlig de første 4 uger. Herefter hver 14. dag.

 

Pt. indlægges og møder til kontrol af bivirkninger og blodprøver x 1 ugentlig de første 4 uger. Hvis behandlingen strækker sig udover 4 uger, overgår pt. til ambulant forløb hos overlæge med subspeciale indenfor thyroidea.

 

Udlevering:

Præparatet udleveres fra 8v. Gives i forbindelse med blodprøve kontroller.

 

Kontraindikationer:

Overfølsomhed for perchlorat

Stor intra-thoracal struma

Agranulocytose

Graviditet og amning

 

Bivirkninger:

Oftest dosis afhængig.

Almindelige

Eksanthem

Kvalme

Mundtørhed

Leukopeni

Artralgier

 

Sjældne eller alvorlige

Diarré

Brændende fornemmelse i fødder

Erythema nodosum

Svær lever påvirkning

Nefrotisk syndrom

Agranulocytose

Trombocytopeni