Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

AK-behandling ved invasive undersøgelser i Lungemedicinsk Dagafsnit

 

 

 

 

 

Beskrivelse

 

Retningslinjen følger DSTH ”Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling”.

Med fordel kan DSTH app benyttes

 

 

Metode

Pleuracentese

 • • Acetylsalicylsyre: Ingen pause

 • • Clopidogrel/Prasugrel/Ticagrelor: Ingen pause

 • • Dipyridamol (Persantin): Ingen pause

 

NOAK

 • • 1 døgns pause

 

LMWH

 • • Lav-dosis: Ingen pause. Højdosis: 12 timers pause

Warfarin (Marevan): Pauser VKA, således at målværdi er INR 2,0. Acceptabel INR 2,5 ved indgrebet. Ikke behov for bridging.

 

Bronkoskopi/EBUS/EUS

 • • Acetylsalicylsyre: Ingen pause

 • • Clopidogrel/Prasugrel/Ticagrelor: 5 døgns pause

 • • Dipyridamol (Persantin): Ingen pause

 

NOAK

 • • Xarelto/Eliquis: Normal eGFR: 1 døgns pause. eGFR <50: 2 døgns pause

 • • Lixiana/Pradaxa: Normal eGFR: 2 døgns pause. eGFR <50: 3 døgns pause

Ved NOAK er der ikke behov for bridging

 

LMWH

 • • 2500-3500 IE: Ingen pause

 • • 4000-5000 IE: 12 timers pause

 • • >5000 IE: 20-24 timers pause

 

Warfarin (Marevan): Pauser VKA 3-7 dage, således at INR <1,5 på proceduredagen. Bridging afhænger af tromboserisiko

 

TTNAB CT-vejledt lungebiopsi/trucut/leverbiopsi

 • • Acetylsalicylsyre: 3 døgns pause

 • • Clopidogrel/Prasugrel/Ticagrelor: 5 døgns pause

 • • Dipyridamol (Persantin): Ingen pause

 

NOAK

 • • Xarelto/Eliquis: Normal eGFR: 2 døgns pause. eGFR <50: 3 døgns pause

 • • Lixiana/Pradaxa: Normal eGFR: 3 døgns pause. eGFR <50: 4 døgns pause

Ved NOAK ikke behov for bridging

 

LMWH

 • • 2500-3500 IE: Ingen pause

 • • 4000-5000 IE: 12 timers pause

 • • >5000 IE: 20-24 timers pause

Warfarin (Marevan): Pauser VKA 3-7 dage, således at målværdi er INR <1,5. Bridging afhænger af tromboserisiko

 

 

Bridging af VKA-behandling ved bronkoskopi/EBUS/ TTNAB (CT-vejledt lungebiopsi/trucut)/leverbiopsi

Patienter med stærkt øget blodproprisiko

Mekaniske hjerteklapper

 • • Klapprotese + apopleksi eller systemisk emboli for ‹6 mdr. siden

 • • Mitralklapprotese

 • • Aldre aortaklapprotese (Kugleventil eller enkelt vippeskive)

 

Atrieflimren

 • • HA2DS2-VASc-score ≥5

 • • Nylig apopleksi eller TCI (‹3 mdr.)

 

Venøs tromboemboli (VTE)

 • • Nylig VTE (‹3 mdr.)

 • • Recidiverende VTE

 

Patienter med stærkt øget blodproprisiko bridges på følgende måde

 • • Pause med VKA, så INR falder til ‹1,5

 • • LMWH fra 1 dag efter ophør med VKA og indtil 18-24 timer før indgrebet: Fragmin eller Innohep i terapeutisk dosis. LMWH genoptages 6-12 timer efter indgrebet sammen med VKA. Når INR er i niveau, seponeres LMVH

 

Patienter med let til moderat øget blodproprisiko

 • • Øvrige patienter i VKA –behandling, der ikke opfylder kriterier for stærkt øget tromboserisiko

 • • Pause med VKA, så INR falder til ‹1,5

 • • Der gives LMWH i profylaksedosis startende 6-12 timer postoperativt indtil INR er i niveau

 • • VKA kan genoptages i operationsdøgnet

 

Clopidogrel/Prasugrel/Ticagrelor behandling efter nylig PCI, apoplexi mm.

 

Patienter med høj tromboembolisk risiko

 • • <6 uger efter ukompliceret AKS med eller uden revaskularisering (PCI/BMS, CABG)

 • • <3 måneder efter ukompliceret AKS med revaskularisering (PCI/DES)

 • • <9-12 måneder erfter kompliceret AKS (F.eks. reinfarkt, stenttrombose)

 • • <1 måned hos stabil CAD med revaskularisering (PCI/BMS eller CABG)

 • • <3 måneder hos stabil CAD med revaskularisering (PCI/DES)

 • • <3 måneder efter apopleksi eller TCI

 

Indikation for undersøgelsen drøftes med speciallæge. Hvis nødvendig, pauseres clopidogrel 5 døgn og der bridges med LMWH terapeutisk dosis samt konfereres med kardiologisk bagvagt om behov for indlæggelse til observation

 

Bronkoskopi under pågående AK-behandling

 

Såfremt patienten skal have foretaget bronkoskopi på grund af hæmoptyse, hvor CT scanningen er normal og der ikke forventes behov for bioptering, behøves ikke pausering af AK behandling

 

Det er muligt at lave skyl og børste i forbindelse med bronkoskopi under pågående AK behandling. Der må dog IKKE gøres bioptering/EBUS. Såfremt dette bliver nødvendigt, må patienten bookes til fornyet bronkoskopi med pausering af AK-behandling

 

Man kan med fordel benytte sig af oral adgang ved bronkoskopi under pågående AK-behandling på grund af risikoen for vedvarende epistaxis