Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Infliximab behandling sygepleje:

Formål

 • • At sygeplejersken kan forberede, observere og afslutte patienter i Infliximab behandling.

 • • At sikre høj kvalitet af den sygepleje der ydes til de patienter der behandles med Infliximab.

 • • At sikre formidling af relevant information, således at sygeplejersken støtter patienten og familien i det omfang der skønnes behov for, så patienten og familien kan føle sig trygge og velinformerede ved behandlingen og det videre forløb.

 • • At sygeplejersken kan håndtere og administrere Infliximab-infusion.

Patientgruppe

Infliximab anvendes til behandling af børn med kronisk inflammatoriske tarmsygdomme (IBD).

Anvendes til behandling af patienter der ikke har responderet tilstrækkelig på konventionel behandling, således ved:

 • • Svær aktiv eller aktiv fistulerende Crohns sygdom

 • • Moderat til akut Colitis ulcerosa.

For nærmere behandlings indikation se lægefaglig instruks DPDS

 

Infliximab

Et biologisk immunsuppressivt virkende lægemiddel, hvis aktive indholdsstof er Infliximab.

Infliximab er et antistof mod tumornekrose-faktor-alfa(TNF-a). Anti-TNF-a binder sig specifikt til cytokinet TNF-Alfa, som er aktivt i den inflammatoriske proces, som derved hæmmes. Henhører under lægemidler som TNF-a hæmmere/blokkere.

Fremstillet ved DNA teknologi.

 

Praktisk håndtering

Booking

Infliximab behandlingen varetages af sygeplejersker i Dagafsnittet på Børneafdelingen.

Tidspunktet aftales og bookes med specialeansvarlige sygeplejersker i Dagafsnittet på 97663412

 

Ordination

Infliximab behandling ordineres af afdelingens Gastroenterologiske speciallæger.

Forud for behandlings start er der udleveret bogen IBD skole (Ferring Lægemidler) og relevant skriftligt patientinformationsmateriale om behandling med Infliximab.

Endvidere indhenter lægen forældrenes samtykke til behandling, forudgået af information om risikofaktorer, bivirkninger og dokumenteret behandlingseffekt med Infliximab.

 

Ansvar

Den ordinerende læge og den behandlende sygeplejerske.

 

Forprøver

Før opstart med Infliximab behandling skal alle patienter vurderes for:

 • • Quantiferon-gamma-test

 • • TPMT

 • • ANA/ANCA i specielle tilfælde.

 • • Vaccinationer mhp evt vaccination inden opstart med biologisk behandling.

 

Ved ordination

 • • Booking af tid i Dagafsnittet aftales med specialeansvarlig spl. eller aftale behandling på Døgnafsnittet hvis barnet er indlagt.

 • • Patientinformationsmateriale udleveres.

 • • Sygeplejersken sikrer at der er bestilt forprøver og indsendt afførings prøver

 • • Blodprøver: SR, Hæmatologi+ diff, Infektionstal+diff, Væsketal 1, levertal, amylase.

 • • Afførings prøver: Sende F-Calprotectin før hver behandling

 

Modtagelse og forberedelse af patienten på behandlingsdagen.

 • • Patienterne indkaldes ambulant til Dagafsnittet eller får behandling i Døgnafsnittet.

 • • Patienten vejes og måles samt får målt temperatur og BT.

 • • Sygeplejersken sørger for udfyldelse af Infliximab behandlingsskema (se bilag)

 • • Vurdering af sygdomsaktivitet udføres vha PUCAI-score ved Colitis Ulcerosa og wPCDAI-score ved Mb Crohn (se bilag).

 • • Udføres ved alle kontroller og dagligt ved akut dårlige indlagte patienter.

 • • Læge, sygeplejerske og patient udfylder Database skema. (Ligger i blå mappe på kontoret på 302)

 • • Gennemgang af læge mhp. ordination af Infliximab og anafylaksiberedskab. Se anafylaksi hos børn.

 • • Ved Induktionsbehandling skal anafylaksiberedskab være trukket op og ligge på stuen.

 • • Anlæggelse af venflon ved lægen eller narkosesygeplejerske.

 • • Før behandling tages der standard blodprøver som trækkes på venflon.

 • • Patienter og pårørende informeres om akutte bivirkninger såsom åndenød, kløe, varmefornemmelse eller anden form for utilpashed under infusionen. Hvis de oplever de mindste tegn på disse symptomer skal de kontakte sygeplejersken.

Håndtering og administration.

 • • Infliximab administreres intravenøst og der anvendes hætteglas med pulverkoncentrat a 100 mg.

 • • Beregn dosis og antal af nødvendige Infliximab hætteglas samt det samlede påkrævede volumen rekonstitureret Infliximab opløsning.

 • • Rengør alle gummimembraner med desinfektionsservietter.

 • • Til hvert Infliximab hætteglas a 100 mg tilsættes 10 ml sterilt vand forsigtigt ned langs hætteglassets inderside (kanyle 0,8 mm, blå kanyle eller derunder)

 • • Brug ikke hætteglasset hvis der ikke er vakuum i.

 • • Hætteglasset må ikke rystes, men vend det forsigtigt op og ned, da blandingen kan skumme.

 • • Den rekonstituerede opløsning skal stå i 5 minutter. Indholdet skal herefter være farveløst til lysegult og opaliserende.

 • • Inflectra infusionsopløsningen er nu holdbar i 24 timer ved 2-8 gr C.ag en 250 ml 0,9 % Nacl. infusionspose – træk den mængde Nacl infusionsvæske ud, der svarer til det samlede påkrævede volumen rekonstitueret Infliximab opløsning på i alt 250 ml.

 • • Tag en 250 ml 0,9 % Nacl infusionspose – træk den mængde Nacl infusionsvæske ud, der svarer til det samlede påkrævede volumen rekonstitueret Infliximab opløsning på i alt 250 ml.

 

 • • Tilsæt langsomt det samlede påkrævede volumen rekonstitueret Infliximab –opløsning til infusionsposen. Bland forsigtigt.

 • • Infusionssæt: in-line, sterilt, ikke pyrogent, minimalt proteinbindende filter (porestørrelse 1,2 mikrometer eller mindre). Er i medicinrummet på afd 302.

 • • Ved opbevaring i stue temperatur skal infusionen foretages inden for 3 timer, da der ikke er tilsat konserveringsmiddel.

 

Induktionsbehandling: Ved infusion 0. – 2. – 6. uge og 4. gang gives : 60 ml/t i 15 min og herefter 125 ml/t.

Indgives på Codan dråbetæller.

Under Induktionsbehandlingen bliver patienten i afdelingen 1 time efter endt behandling.

 

Vedligeholdelsesbehandling gives fra 5. gang med 60ml/time i 15 min og derefter med 250 ml/t.

Ved vedligeholdsbehandlingen bliver patienten i afdelingen i afdelingen ca. 15 min efter endt behandling.

 

Patienten observeres tæt under hele infusionstiden mhp. almen tilstand og evt udvikling af anafylaksi. Ved symptomer på reaktion standses infusionen og lægen tilkaldes. Der henvises til instruks for Anafylaksi til børn.

 

Efter endt infusionsbehandling fjernes venflon efter vanlig procedure.

Patienten informeres om at rette henvendelse til Børneafdelingen, hvis der opstår infektionssymptomer og/eller andre sygdomme, der kan relateres til Infliximab behandlingen.