Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hjemmefødsel

Beskrivelse

Anbefalinger og forhold vedrørende hjemmefødsler tilknyttet fødegangen i Hjørring på Regionshospital Nordjylland

 

Kriterier

 1. 1. Den gravide/parret skal være velinformeret omkring fødsel i hjemmet, og tryg herved

 2. 2. Hjemmebesøg af jordemoder i graviditeten. Jordemoderkontrol i GA 36 planlægges til hjemmebesøg

 3. 3. Singleton graviditet med barn i hovedstilling.

 4. 4. Normalt klinisk fosterskøn

 5. 5. Rask gravid uden anden sygdom eller medicinforbrug der kræver observation post partum.

 6. 6. Gestationsalder 37+0-42+0 (skal som alle andre anbefales igangsættelse i GA 41+5, og hermed fødsel på sygehus)

 7. 7. BMI < 35

 8. 8. Spontan igangsættende fødsel

 9. 9. Ukompliceret graviditet uden indikation for tilvækstscanning

 10. 10. Klart fostervand

 11. 11. Afebril

 12. 12. Normalt BT

 13. 13. Normal progression i aktiv fase

Kontraindiktationer

Korrekt visitering er vigtigt til hjemmefødsel, der kan være forskellige grunde til at hjemmefødsel ikke anbefales, fx følgende:
 

 1. 1. Hypertension, også selvom den ikke er behandlingskrævende

 2. 2. Gestationel Diabetes

 3. 3. Leverbetinget graviditetskløe

 4. 4. Tidligere sectio, også selvom hun har født vaginalt efterfølgende

 5. 5. Tidligere post partum blødning pga. atoni

 6. 6. Tidligere grad 3 og 4 bristning

 7. 7. Tidligere fastsiddende placenta

 8. 8. Tidligere skulderdystoci

 9. 9. Mangegangsfødende (lig med eller over Para 4)

(Husk, er du i tvivl om visitering, skal der konfereres med obstetriker)

Indikation for overflytning i fødslen og post partum

 1. 1. Vesvækkelse, hvor der ikke er tilfredsstillende progression

 2. 2. Behov for HSP ved orificium mindre end 6 cm.

 3. 3. Behov for medicinsk smertelindring

 4. 4. Grønt fostervand

 5. 5. Feber

 6. 6. Påvirket hjertelyd

 7. 7. Blødning under fødsel

 8. 8. Post partum blødning over 500 ml.

 9. 9. Grad 3 og 4 bristning

 10. 10. Barn i risiko for hypoglykæmi

Smertelindring i hjemmet

 1. 1. Varmepude

 2. 2. Brusebad/badekar

 3. 3. Steriltvandspapler

 4. 4. Akupunktur

 5. 5. TENS (er ikke i hjemmefødselstasken, skal medbringes separat, ved ønske fra fødende)

 6. 6. Overfladeanalgesi til suturering

 7. 7. Infiltrationsanalgesi til suturering

 

Medicinsk behandling i hjemmet

 1. 1. Oxytocin 10 IE im. Profylaktisk, ved forreste skulders forløsning, eller umiddelbart efter forløsning.

 2. 2. Methergin. Ved post partum blødning

 3. 3. Adrenalin Ved anafylaktisk chok

 4. 4. Konakion. Profylaktisk til den nyfødte

 5. 5. Ventoline. Gives ved bradykardi ved fosteret.

 

Anti-D må IKKE gives i hjemmet, gives i forbindelse med PKU og hørescreening

 

Medicin medbragt i hjemmet

2x Oxytocin 10 IE

2x Methergin 0,2 mg/ml

1x Adrenalin 1 mg/ml

2x Konakion 10 mg/ml

1x Ventoline 0,5 mg/ml

1x Carbocain 10 mg/ml

1x Xylokainspray 10 mg/dosis

Instillagel 20 mg/g + 0,5 mg/g

 

Xylokainspray og instillagel er fast i hjemmefødselstasken. Det resterende står i en kasse i køleskabet med medicin. Kassen skal i hjemmet opbevares i køligt.

 

Hjemmefødsel mod givet råd

Hvis kvinden/parret, mod givet råd, fastholder ønske om hjemmefødsel, er jordemoderen forpligtet til at yde assistance ved denne. Forud for fødslen søges dialog med kvinden/parret om ønsket, og med henblik på evt. yderligere vejledning henvises kvinden til Obstetrisk Ambulatorium.
Råd og vejledning dokumenteres i journalen.
Anbefaling om overflytning til sygehuset gentages, når jordemoderen ankommer til hjemmet, og dette noteres i fødejournalen. Hvis jordemoderen under fødslen anbefaler overflytning, og kvinden ikke ønsker dette, journalfører jordemoderen sine anbefalinger, råd og vejledning.
Når en kvinde vælger hjemmefødsel mod givet råd skal der altid konfereres med obstetriker som evt. kan kontakte kvinden
.

 

For yderligere se vejledning om jordemødres virksomhedsområde.

Bortskaffelse af placenta

Placenta må ikke smides i almindelig dagrenovation. Placenta bringes med ind på fødegangen og destrueres her, medmindre parret ønsker at beholde placenta.

Overflytning til fødegang

Ved behov for overflytning er det jordemoderen der skal vurdere hvordan overflytningen skal ske. Fx om parret kan køre selv, Falck kørsel 1 eller 2 evt. ledsaget af lægebil.

Falck rekvireres ved at ringe 112

Hjemmebesøg i GA 36

Gravide, der planlægger hjemmefødsel skal i GA 36 have hjemmebesøg af konsultationsjordemoder. Til besøget skal der udleveres pose til hjemmefødsel.

Under hjemmebesøget udføres vanlig graviditetskontrol. Desuden skal jordemoderen sikre sig at den gravide/parret har gjort sig relevante tanker, om hvor fødslen skal foregå. Herunder er det vigtigt at jordemoderen sikrer sig, at der af sikkerhedsmæssige årsager er plads til at Falck kan afhente den fødende på båre. Emner der kan berøres under hjemmebesøget:

Hvad gør de sig af tanker omkring fødested?

Hvad gør de sig af tanker omkring smertelindring?
Skal der andre med end partner, evt. ekstra hænder til praktiske opgaver?
Skal evt. større søskende være med under fødslen, og hvem har ansvar for dem?

Der kan tages udgangspunkt i pjecen: Til dig der overvejer hjemmefødsel. Se bilag 1

 

Pose til parret i forbindelse med jordemoderbesøg

Pose til parret findes på fødegangen og i jordemoderkonsultationerne. Når man tager en pose til hjemmebesøg er jordemoderen selv ansvarlig for, at der bliver lavet en ny til opbevaring. Posen skal lukkes med strips og der skal label med dato for pakning på posen.

Parret informeres om at posen ikke må åbnes før jordemoderen ankommer til hjemmet. Dette af hygiejniske årsager og jordemoderens sikring om at korrekt udstyr er i hjemmet. Ved overflytning til sygehuset skal posens indhold medbringes.

 

Posen indeholder:

 1. 1. 5 blå stykker

 2. 2. 5 par nitril handsker medium

 3. 3. Plastik trekant

 4. 4. Engangs ns-sæt

 5. 5. 3 store bind

 6. 6. 3 mellem bind

 7. 7. 2 par nettrusser

 8. 8. Spørjte og kanyle til hhv. oxytocin og konakion. (2 ml sprøjte, grøn og rød kanyle + 1 ml sprøjte m. kanyle)

 9. 9. Ambulante papirer

 

Jordemodertasken til hjemmefødsel

Tasken med udstyr til hjemmefødsel skal fyldes op efter hver hjemmefødsel. I tasken ligger en kopi med indholdsliste, denne gennemgås og udfyldes af jordemoderen, der står for opfyldning. Det er vigtigt at alle datoer på indhold tjekkes efter. Der skal ikke være andet i tasken end hvad der står på indholdslisten. Hvis ikke jordemoderen der skal til hjemmefødsel kommer forbi fødegangen sendes tasken med taxa til adressen (husk medicin).

 

Definition af begreber

Planlagt hjemmefødsel: Hvor der i graviditeten er truffet afgørelse om at fødslen kan foregå i hjemmet. Desuden er der aflagt hjemmebesøg af konsultationsjordemoderen i graviditeten. Jordemoderkonsultationen i GA 36 foregår i hjemmet.

Uplanlagt hjemmefødsel: Fødsel der er planlagt til at foregå på hospitalet, med hvor den fødende ikke når at komme på fødegangen, eller ombestemmer sig i fødslen.

 

Målgruppe

Jordemødre og læger der skal vejlede om valg af hjemmefødsel

Formål

Korrekt visitering til hjemmefødsel samt beskrivelse af kriterier og retningslinie for hjemmefødsel.
 

Hjemmefødsel er et alternativ til fødsel på hospitalet. Ved hjemmefødsel er det vigtigt med en korrekt visitation af den gravide, ud fra nedenstående kriterier. Ved tvivl om den enkelte gravide kan visiteres til hjemmefødsel fx pga. tidligere fødsel, grundsygdom eller tidlige graviditets komplikationer, skal der konfereres med obstetriker.

 

Referencer

SST 2013: Anbefalinger for svangreomsorgen

Retsinformation 2001: Vejledning om jordemødres virksomhedsområde, journalføringspligt, indberetningspligt mv.