Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Retningslinje ved udfærdigelse af blebevilling og kateterbevilling

 

 

Formål

At sikre ensartet udfærdigelse af bevillinger.

At sikre ensartet fremsendelse af bevillinger til kommunerne.

 

Når patienten skal have lavet blebevilling eller kateterbevilling

 

  • • Lægen dikterer til journalen, at der skal laves blebevilling/kateterbevilling.

 

  • • Sygeplejersken informerer patienten om, at der gives besked til kommunen i forhold til blebevilling/kateterbevilling.

 

  • • Sekretæren udfylder LÆ165 – blebevilling/kateterbevilling (PDF-format med fortrykt standardtekst for Onkologisk Afd.) med følgende:

  • ➢ Adresse til kommunen (evt. blot kommunens navn + sikkermail-adresse)

  • ➢ Patientens CPR-nr., navn og adresse + tlf.nr.

  • ➢ Patientens diagnose

  • ➢ Lægens navn + Onkologisk Afdelings navn og adresse

  • ➢ Som underskrift: Dato + lægens navn

 

  • • Sekretæren sender LÆ165 via sikker mail til patientens kommune.

 

  • • Sekretæren noterer i Clinical Suite under Tilstand, at der er sendt blebevilling/kateterbevilling til kommunen.

Billede 2Gøres på følgende måde: Søg patienten frem i Clinical Suite med F7, klik på vælg ud for patientens ambulante onkologiske kontakt, klik på Tilstand (firkant med udråbstegn ) klik på funktioner, klik på

opret tilstand, vælg ”dig selv” som ansvarlig for registreringen, vælg andet under type, skriv følgende under navn:

Der er XX.XX.XXXX (dato for afsendelse) sendt blebevilling/LÆ165 eller kateterbevilling/ LÆ165 til kommunen / xxxx (bruger-ID), klik OK.

Der henvises endvidere til det regionale dokument - Bleer