Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af undersøgelser på vital indikation, Billeddiagnostisk Afdeling, Hjørring

 

Formål

Denne instruks er afstedkommet for, at ingen patient skal risikere at dø eller blive permanent skadet alene fordi, man har nægtet at hjælpe på grund af manglende instruks, retningslinjer eller formalia, hvis undersøgelsen er rekvireret på vital indikation, enten mundtligt eller skriftligt.

At foretage en undersøgelse på vital indikation betyder, at henvisende læge har taget stilling til fordele og risici ved gennemførelse af en undersøgelse, og dermed accepteret ansvaret for, at der er valgt rigtigt på indikation, teknik og hastighed. Henvisende læge har samtidig accepteret ansvaret for, at andre sundhedspersoner kan afvige fra gældende retningslinjer og instrukser. Henvisende læge har derved alene og suverænt beslutningsretten.

 

Beskrivelse

Nogle patienter er i en tilstand, hvor en radiologisk undersøgelse kan redde liv eller førlighed, selvom alle forudsætninger ikke er opfyldt.

  • • Patienten kan være så syg, og personalet så optaget af at redde patientens liv, at man ikke har mulighed for at skrive en henvisning

  • • Patientens undersøgelse er så akut, at man ikke kan nå at få undersøgelsen visiteret af en radiolog

  • • Undersøgelsen udføres for at redde liv, uanset om patienten er gravid eller uden kendskab til p-creatinin/eGFR eller andre sædvanlige indikatorer. Herunder hører f. eks. traumepatienter

  • • Andre situationer, hvor tiden er af væsentlig betydning for liv eller førlighed

I de situationer, hvor der er fare for liv eller førlighed er det personalets pligt at handle resolut, hurtigt og efter bedste evne, for at sikre, at der ikke sker tab af liv eller førlighed. I den forbindelse har personalet ret og pligt til at afvige fra gældende retningslinjer, hvis dette tjener til patientens bedste.

Efterfølgende skal personalet dokumentere sine valg i generel note. Samtidig har man som personale ret til at tage beslutninger om teknik og kontrast, som man normalt ikke har ret til.

 

Hvis personalet mener, at forløbet ikke er håndteret korrekt fra henvisende instans side, må man efterfølgende tage det op med rette instans, så man kan lære af forløbet. Personalet må altså ej heller forsinke forløbet med diskussion eller forsøg på at få procedurer overholdt.

 

Referencer

Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed