Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Indlæggelse af specialets egne patienter i NHH

 • • Patienten indlægges via modtagelsen/skadestuen eller møder direkte i afdelingen efter aftale med vagthavende.

 

 • • Vagthavende giver besked om at patienten møder til NHH/ Gangkoordinatoren og sekretærerne med relevante oplysninger som øvrig tilstand.

 

 • • Patienten tilses af en tandlæge og sygeplejerske.

 

 • • Hvis indlæggelse og patienten er mødt i Kæbekir afd.:

 1. 1.  Behandlingsplan i samråd med bagvagt

 2. 2.  Indlæggelsessamtale

 3. 3. Narkosetilsyn

 4. 4. Melding af patient til NHH`koordinator: Telefon : 20551636

 

Indlæggelse stampatienter i en Lånesenge på andre sengeafdelinger

 • • Hvis der er overbelægning på NHH – optræder begrebet Lånesenge

 

 • • Specialets bagvagt vurdere sammen med NHH om patienten kan ligge i en låneseng.

 

 • • Der kan være både behandlingsmæssige og plejemæssige forhold som gør det ikke er muligt.

 

 • • Indlæggelse i Låneseng aftales med Kapacitetskoordinatoren: telefon:40758 (kl. 7.00-23.00)

 

 • • Kapacitetskoordinatoren har overblikket for hvor der er ledig kapacitet

 

 • • Specialets tandlæge orientere den vagthavende læge i det valgte sengeafsnit hvor man påtænker at overflytte/ indlægge patienten og man ønske at benytte en låneseng.

 

 • • NHH`s sygeplejerske eller amb. sygeplejersken orientere plejepersonalet i pågældende sengeafsnit.

 

 • • Det påhviler stamafdelingen og specialets bagvagt, at der er lagt en behandlingsplan og at der gåes stuegang på den patient som ligger i en Låneseng.

 

 

Indlæggelse / vurdering af ikke stampatienter

Ambulante patienter som bliver dårlige i amb.af anden årsag end specialerelateret.

 

 • • Akut behov for hjælp rekvirere

Anæstesi assistance på 61700

Endokrinologisk forvagt. Kode 315 indtil kl. 15.00, derefter kode 336

Øre næse hals forvagt: Kode 477

 

 • • Hvis patienten efter endt kontrol ikke er klar til at gå hjem.

 

 • • Medicinsk visitator kontaktes og orienteres: 70237595

 

 • • Patienten sendes over i akut modtagelsen til vurdering og evt. indlæggelse