Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lejring til UNI knæ alloplastik (UKA)

Beskrivelse

Rygleje til UKA er en lejringsform, som skaber de bedste forhold for kirurgen ved en halvsidig led udskiftning af knæleddet. Patienten ligger på ryggen, der monteres en blodtomhedsmanchet højt på patientens lår, på det ben der skal opereres. Det opererende ben er lejret frithængende, hvor enden af lejret fjernes og erstattes af en U-bøjle. Det raske ben lejres som vanligt.

Lejring af patienten præ-, per- og postoperativt foregår i tæt samarbejde mellem de involverede parter, anæstesisygeplejersken, operationssygeplejersken, operatøren og portøren. Under individuelle hensyn til patientens fysiske, psykiske tilstand, særlige behov, lejres patienten mhp. forebyggelse af lejringskomplikationer. Der tages desuden etiske hensyn til patientens blufærdighed i såvel vågen som bedøvet tilstand.

 

C:\Users\f3wn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\Q78JYIMK\20190104_081220.jpg

 

 

C:\Users\f3wn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\Q78JYIMK\20190104_081213 (002).jpg

 

 

Materiale

Handling

Resultat

  • • Op-leje med kort tempur madras til rygleje med delt ende. Pålagt lagen og stort løftestykke på den korte tempur madras og 2 hovedpudebetræk på den delte madras til ben.

  • • Tempur hovedpude.

Patienten anbringes i rygleje efter spinal bedøvelse er anlagt.

 

Undgå decubitus.

  • • 2 alm. armborde.

 

Billede 5

 

Arme lejres på armborde i niveau med lejet.

 

Skulderleddet vinklet max. 90 grader.

 

Undgå tryk/stræk af plexus brachialis.

 

Undgå tryk/stræk af Nervus ulnaris og Nervus radialis.

 

Lårstrop.

 

Lårstroppen placeres en hånds bredde over knæene, så den ikke strammer mere end en hånd frit kan føres ind mellem strop og patientens lår.

For at undgå afklemning/tryk af nerver og kar.

  • • U-bøjle (se billede foroven).

 

 

 

 

 

 

  • • U-bøjle.

Billede 2

 

U-bøjle monteres, ben lejres heri og enden af lejet fjernes.

Se retningslinjer nedenunder.

 

Blodtomhedsmanchet med plastpose placeres så højt på låret på det opererede lår som muligt.

 

  • • 1 tæppe + 1 Varmetæppe til Bair hugger.

 

 

 

 

For at undgå hypotermi.

  • • 1 skråpude bruges ved patienter med BMI > 35.

 

Billede 13

 

Bruges skråpude.

+ glidestykke ved GA.

For at sikre luftveje.

 

Retningslinjer:

 

Nervus ischiadicus:

Billedresultat for nervus ischiadicus forløb

Går fra bækkenet nedover mellem tuber ischii og femurs proksimale del. Forløber nær overfladen ved den nederste kant af nates. Går derfra ned over lårets bagside til knæhasen.

 

Læsion af nervus ischiadicus opstår sjældent, men ses ved tryk, hvor benet har ligget ud over skarpe kanter. Læsion kan medføre parese.

 

Forebyggelse:

Rigtig lejring af benene.

Undgå benene falder ned, brug evt. lårrem. Ved bariatriske patienter bruges en ekstra lårrem på underbenet.

 

Nervus peroneus:

Billedresultat for nervus peroneus forløb

Ovenfor knæhasen, poples, deler n. ischiadicus sig i n. tibialis og n. peroneus, som ved at slynge sig om colum fibula fortsætter på lateralsiden ned af benet.

 

Læsion af nervus peroneus opstår ved tryk, specielt hvor nerven snor sig. På ydersiden af knæet. Dette sker hvis lårremmen er for stram eller der kommer tryk på ydersiden af knæet, mod metal eller en hård kant. Læsion kan medføre parese DROP FOOT.

 

Forebyggelse:

Lårrem placeres altid en håndsbredde over knæet.

 

Nervus femoralis:

Går på lårets forside fra lysken og nedover.

Læsion af nervus femoralis kan opstå pga. stræk ved langvarige operationer, hvor lårene er holdt stærkt adskilte. Læsion kan medføre parese.

 

Definition af begreber

Bariatriske: BMI over 35

UKA: Knæ operation hvor der udføres halvsidig knæalloplastik.

 

Formål

At sikre, at alle patienter lejres optimalt i rygleje til UKA.

Baggrunden for udfærdigelse af dette dokument er at sikre den korrekte og optimale lejring af den enkelte patient der skal opereres for UKA. Derudover hele tiden, at have fokus på lejring gennem hele operationen.

 

Referencer

PRI-dokumenter, Farsø

 

Generelle instrukser for lejring af patienter - OP

Lejring af patient i bugleje

Lejring af Total Hofte Alloplastik (THA)

Lejring af Total Knæ Alloplastik (TKA)

Lejring i sideleje - albueoperationer

Lejring af bariatriske patienter

Rygleje almindelig

Rygleje med stort armbord

Beach chair lejring til skulderpatienter

Lejring ved albueartroskopi