Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lejring af Total Knæ Alloplastik (TKA)

Beskrivelse

Rygleje til TKA er en lejringsform, som skaber de bedste forhold for kirurgen ved en total led udskiftning af knæleddet. Patienten ligger på ryggen, der monteres en blodtomhedsmanchet højt på patientens lår, på det ben der skal opereres. Der er en fodstøtte og sidestøtte (se billeder) udfor blodtomhedsmanchetten på det ben der skal opereres. Lejring af patienten præ-, per- og postoperativt foregår i tæt samarbejde mellem de involverede parter, anæstesisygeplejersken, operationssygeplejersken, operatøren og portøren. Under individuelle hensyn til patientens fysiske, psykiske tilstand, særlige behov, lejres patienten mhp. forebyggelse af lejringskomplikationer. Der tages desuden etiske hensyn til patientens blufærdighed i såvel vågen som bedøvet tilstand.

 

C:\Users\f3wn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\Q78JYIMK\20190104_080707.jpg

 

 

C:\Users\f3wn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\Q78JYIMK\20190104_080656 (002).jpg

 

 

Materiale

Handling

Resultat

 • • Op-leje med tempur madras til rygleje pålagt lagen og stort løftestykke.

 • • Tempur hovedpude

Patienten anbringes i rygleje efter spinal bedøvelse er anlagt.

Arme lejres på armborde i niveau med lejet

Skulderleddet vinklet max. 90 gr.

Blodtomhedsmanchet med plastpose placeres så højt på låret på det opererede lår som muligt. Side og fodstøtte monteres så de støtter det bøjede ben og der hvor blodtryks manchetten er placeret.

Undgå decubitus

 

 

Undgå tryk/stræk af plexus brachialis.

Undgå tryk/stræk af Nervus ulnaris og Nervus radialis og

Nervus ischiadicus:

Billedresultat for nervus ischiadicus forløb

Går fra bækkenet nedover mellem tuber ischii og femurs proksimale del. Forløber nær overfladen ved den nederste kant af nates. Går derfra ned over lårets bagside til knæhasen.

Læsion af nervus ischiadicus opstår sjældent, men ses ved tryk, hvor benet har ligget ud over skarpe kanter. Læsion kan medføre parese.

Forebyggelse:

Rigtig lejring af benene.

Undgå benene falder ned, brug evt. lårrem. Ved bariatriske patienter bruges en ekstra lårrem på underbenet.

Nervus peroneus:

Billedresultat for nervus peroneus forløb

Ovenfor knæhasen, poples, deler n. ischiadicus sig i n. tibialis og n. peroneus, som ved at slynge sig om colum fibula fortsætter på lateralsiden ned af benet.

Læsion af nervus peroneus opstår ved tryk, specielt hvor nerven snor sig. På ydersiden af knæet. Dette sker hvis lårremmen er for stram eller der kommer tryk på ydersiden af knæet, mod metal eller en hård kant. Læsion kan medføre parese DROP FOOT.

Forebyggelse:

Lårrem placeres altid en håndsbredde over knæet.

Nervus femoralis:

Går på lårets forside fra lysken og nedover.

Læsion af nervus femoralis kan opstå pga. stræk ved langvarige operationer, hvor lårene er holdt stærkt adskilte. Læsion kan medføre parese.

 

 • • 2 alm. armborde.

Billede 2

 

 

 

 • • Lårstrop ved GA.

 • • 1 fod støtte

 • • 1 sidestøtte

 • • Blodtomhedsmanchet monteres med plastovertræk

 

 • • 1 tæppe

 • • Varmetæppe til Bair hugger 

 • • Glidestykker ved GA

 

Ved bariatriske patienter

BMI > 35

 

 • • 1 skråpude

Billede 13

Bruges skråpude

For at sikre luftveje

 

Definition af begreber

Bariatriske: BMI over 35

TKA: Total Knæ Alloplastik – total udskiftning af knæ leddet.

Formål

At sikre, at alle patienter lejres optimalt i sideleje til TKA.

Baggrunden for udfærdigelse af dette dokument er at sikre den korrekte og optimale lejring af den enkelte patient der skal opereres for TKA. Derudover hele tiden, at have fokus på lejring gennem hele operationen.

 

Referencer

PRI-dokumenter, Farsø

 

Generelle instrukser for lejring af patienter - OP

Lejring af patient i bugleje

Lejring af Total Hofte Alloplastik (THA)

Lejring i sideleje - albueoperationer

Lejring af bariatriske patienter

Lejring af UNI knæ protese

Rygleje almindelig

Rygleje med stort armbord

Beach chair lejring til skulderpatienter