Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dokumentsamling, Anæstesien Nord

Anæstesi til…..

Anæstesi til adipøse patienter

Anæstesi til kejsersnit/sectio

PNL, Perkutan Nefro-Lithotomi

Intubation ved obstetrisk anæstesi

Beskrivelse af det perioperative forløb i forbindelse med operation for hernia inguinalis/retentio testis.

Anæstesi og postoperativ smertebehandling til benigne gynækologiske laparoscopier i dagkirurgisk regi

Anæstesi og postoperativ smertebehandling til gynækologisk explorativ laparotomi

Anæstesi til ”Da Vinci”-robotassisteret laparoskopisk kirurgi

Anæstesi for adipøse obstetriske patienter

Anæstesi til den obstetriske og gynækologiske patient

Anæstesi til kejsersnit/sectio

Intubation ved obstetrisk anæstesi

Anæstesi og postoperativ smertebehandling til benigne gynækologiske laparoscopier i dagkirurgisk regi

Anæstesi og postoperativ smertebehandling til gynækologisk explorativ laparotomi

Anæstesi for adipøse obstetriske patienter

Anæstesi til den urologiske patient

PNL, Perkutan Nefro-Lithotomi

Beskrivelse af det perioperative forløb i forbindelse med operation for hernia inguinalis/retentio testis.

Anæstesi til børn

Børneanæstesi – generel beskrivelse

Børneanæstesi i det præ-, per- og postoperative forløb på Aalborg Universitetshospital

Børneanæstesi – generel beskrivelse

Børneanæstesi i det præ-, per- og postoperative forløb på Aalborg Universitetshospital

Børneanæstesiologisk bagvagt i Region Nordjylland

Akut intubation af børn

Doseringsskema til vægtberegnede lægemidler etc. til børn

Børn i opvågningsafsnittet

Anæstesiskema

Vejledning til anæstesiskema

Anæstesiolog, Anæstesien Nord

Arbejdsgang for læger, Anæstesiologisk Afsnit Nord

Bemyndigelse

Fasteregler og prætilsyn

Fasteregler for børn før kirurgi

Præ-operativt anæstesiologisk tilsyn, AUH Anæstesi Nord

Hjertestop og genoplivning

Behandling af hjertestop hos gravide

Neonatal genoplivning

Lejring

Brugsvejledning til kompressionssystem SCD EXPRESS

Lejringsinstruks, i urologisk og gynækologisk operationsafsnit

 

Medicin

”AKUT-medicin” Anæstesiologisk afdeling Nord, Aalborg Universitetshospital

”Arbejdsborde”, ”Akuttasker” og ”Hjertestopvogn” Udskiftning/holdbarhedskontrol af medicin, Anæstesiafdeling Nord

Dosering af vægtberegnede positivt inotrope/vasoaktive lægemidler til voksne patienter

Oral sucrose til smertebehandling af neonate og spædbørn

Regneark til børneanæstesi

Rammeordination til anæstesisygeplejersken på Nord Anæstesi.

Transversus abdominis plane (TAP) blok

Opvågning, Anæstesien Nord

Beskrivelse af det perioperative forløb i forbindelse med operation for hernia inguinalis/retentio testis.

Børn i opvågningen

Postoperativ observation og behandling efter sectio

Postoperativ observation og behandling, Anæstesi Nord

Procedurebakker i Opvågningen afsnit 103

Rammeordinationer for Opvågningsafsnit, Anæstesiologiskafdeling Nord

Urologisk samme dags børnekirurgi – Anæstesi Nord

Organdonation

Lokal instruks i forbindelse med organdonation i Intensivt Afsnit 103

Prøvesvar

Prøvesvar rettidig reaktion

Rammeordinationer

Blodkomponent-terapi i forbindelse med svær post partum blødning

Rammeordination til anæstesisygeplejersken på Nord Anæstesi.

Udskrives til sengeafsnit efter mindre kirurgisk procedure

Uledsaget postoperativ transport fra OP til sengeafdeling

Utilsigtede hændelser og vold

Utilsigtede hændelser

Vold og handleplaner for Anæstesien, 1. Afdeling.