Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udenlandske patienter/patienter uden gyldigt gult sygesikringsbevis

(Gældende for Radiologiskafdeling, afsnit Syd)

 

(Asylansøgere og udrejste danskere med dansk CPR. NR. betragtes på lige fod med udlændinge)

Intern arbejdsgang på Radiologisk afdeling Aalborg Universitetshospital.

 • • Gældende for: Asylansøgere og udenlandske patienter uden gyldigt gult sygesikringsbevis til Radiologisk undersøgelser, der er henvist fra praktiserende læge eller lægevagt.

 

 • • Inden undersøgelse/behandling igangsættes, skal der udfyldes et oplysningsskema om patienten. ”Registrering af udenlandske patienter”. Udfyldelse af skema dokumenteres i generel note i EasyViz.

 

 • • Tag kopi af begge sider af det blå sygesikringsbevis (EHIC), kopi af privat forsikring og kopi af legitimation i form af ID-kort, pas eller andet.

 

 • • OBS: Patienter, der ikke kan eller vil fremvise relevante oplysninger, behandles under hensyntagen til, at ingen akut syge eller tilskadekomne patienter skal kunne nægtes behandling i det offentlige sundhedsvæsen med henvisning til krav om betaling

 

 

 • • Patienten skal selv eller i samarbejde med personalet udfylde og underskrive skemaet.

 

 • • Personalet skal huske at udfylde felterne i ”Udfyldes af afdelingen”

 

 • • Udfyldt skema samt kopi af begge sider af det blå sygesikringsbevis (EHIC),kopi af privat forsikring og kopi af legitimation i form af ID-kort, pas eller andet lægges på sekretærpladsen i skaderøntgen. Sekretærerne sørger for at registreringsskemaerne samt kopierne af ID afleveres i dueslag tilhørende sekretær for ledelsen.
   

Informeret samtykke til behandling og betaling af samme, skrives ind i generel note i EasyViz

 

 • • OBS! Det er ikke muligt, at opkræve, hvis der ikke foreligger informeret samtykke samt et udfyldt oplysningsskema.

 

 

 • • Har patienten spørgsmål til proceduren for opkrævning, kan sundhedspersonalet henvise til det Nationale Kontaktpunkt via Patientkontoret tlf. nr. 97 64 80 10 hverdage fra kl. 9-12.

 

Efter sundhedslovens §19 kan en sundhedsperson, hvis en patient, som midlertidigt eller varigt mangler evnen til at give informeret samtykke eller er under 15 år, og som befinder sig i en situation, hvor øjeblikkelig behandling er påkrævet for patientens overlevelse eller for på længere sigt at forberede patientens chance for overlevelse eller for et væsentligt bedre resultat af behandlingen, indlede eller fortsætte behandling uden samtykke fra patienten eller fra forældremyndighedens indehaver, nærmeste pårørende, værge eller fremtidsfuldmægtig.