Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vejledning til NADA

Hvad er NADA

NADA er en recovery- og empowerment metode udviklet af psykiater Michael Smith og medarbejdere på Lincoln Hospital, South Bronx, NYC, USA i 1974. Har baggrund i Traditionel kinesisk medicin, TCM.

NADA kan anvendes komplementært sammen med andre primære aktiviteter, behandlinger, pleje, pædagogik, coaching, terapi eller rehabilitering. NADA behandler ikke sygdomme.

Metoden består af fem akupunkturpunkter i øret, som stimuleres af sterile engangsnåle i 45 minutter mens patienten forholder sig i ro.

 

Hvem giver NADA

NADA udføres af certificerede NADA-udøvere. Personale skal anvende de af ledelsen udvalgte metoder til registrering, dokumentation og kvalitetssikring af NADA.

 

Hvem kan modtage NADA

Alle kan modtage NADA som supplement uanset baggrund, diagnose, medicinsk- eller anden behandling. NADA kan gives såvel i akutte som stabile perioder.

NADA kan gives til gravide, organtransplanterede, personer i blodfortyndende medicin, medicin- og stofpåvirkede samt til angste og psykotiske personer. Personen skal dog være i stand til at forstå metoden samt acceptere denne.

For bloddonorer gælder de almindelige regler om, at man får karantæne i blodbanken, medmindre NADA er udført af sundhedspersonale.

 

Fremgangsmåde

Ørerne sprittes af patienten og personalet spritter hænder. Spritten skal virke i 30 sekunder inden første nål sættes. Nåle holdes sterile. Vejledning om håndhygiejne overholdes.

NADA kan modtages siddende eller liggende afhængig af patienten. Piercinger og smykker kan beholdes på.

 

Udstyr

CE-mærkede og godkendte sterile engangsnåle 7 eller 13 mm lange og 0,20 mm tykke, hvor udløbsdatoen for sidste anvendelse ikke er overskredet. Nålene er lavet af kirurgisk stål og slebet så de ikke laver arvæv.

Håndsprit samt spritserviet til desinfektion af godkendt type (ethanogel 85 % eller tilsvarende).

Autoriseret gul kanyleboks til nåleaffald. Vatpinde, som opbevares i rent miljø.

 

Magnetiske ørekugler

Magnetiske ørekugler 100 gauss guldbelagt, der er allergivenlige og tåles af alle kan anvendes imellem 2 NADA-aktiviteter. Magnetismen og det lille tryk på punktet dæmper angst, letter depressive symptomer, uro og afhjælper dårlig søvn. Punktet kan aktiveres flere gange om dagen ved et tryk på 30 sekunder, hvorved den umiddelbare symptomatiske effekt forstærkes.

Anvendes øremagnetkugler kan der sprittes af inden påsætning, men må undlades.

Anvendes magnetiske ørekugler kan der forekomme tryksår/decubitus i sjældne tilfælde. Anvendes ørekugler skal patienten tilses mindst én gang om ugen og øret observeres for ømhed, dunken, rødme eller svien. Hvis dette er tilfældet holdes pause en uge eller til symptomerne er forsvundet.

 

 

Affald

Nåle bortskaffes i kanylebokse.

Brugte vatpinde og spritservietter kasseres i skraldespande indeholdende plasticposer som lukkes efterfølgende. Bortskaffes ifølge gældende retningslinjer for Aalborg Universitetshospital.

 

Bivirkninger og risici

Siden NADA blev indført i 1974 er der ikke indberettet alvorlige bivirkninger ved protokollen. Forbigående hovedpine ses i enkelte tilfælde.

Nålereaktion med vaso-vagalt blodtryksfald ses i ganske få tilfælde. Infektion af øret som følge af sterile engangsnåle ses uhyre sjældent. Der er beskrevet ganske få ikke farlige type-4 allergiske reaktioner. Overførsel af smitte er en risiko ved invasiv aktivitet generelt. Dette er aldrig beskrevet ved NADA. Stikskade skal rapporteres ifølge retningslinjer for Aalborg Universitetshospital. Er der begrundet mistanke for smitte, skal læge konsulteres hurtigst muligt og indenfor 24 timer.

 

Andre symptomer

Ømhed af akupunkturpunkter i øret kan opleves, hvilket er udtryk for god effekt. De effektive akupunkturpunkter har lavere hudmodstand og øget forbigående sensitivitet.

Der kan komme en eller flere dråber blod, når nålen fjernes. Dette kan være udtryk for en positiv respons.

Der kan registreres snurrende og lignende fornemmelser i kroppen som følge af øget blodgennemstrømning. Kløe kan optræde i øret under NADA. Reaktionerne er ikke bivirkninger, men resultat af positiv respons.

 

Rammer

Rammer for NADA intervaller tilrettelægges ud fra formålet med at anvende NADA i det enkelte tilfælde. NADA aktiviteter tilpasses patientens behov. Som udgangspunkt kan NADA ikke gives for ofte.

NADA er som udgangspunkt en gruppeaktivitet, men kan gives individuelt. Det tilstræbes at patienten sidder i ro med sig selv evt. ligger ned i 45 minutter. Patienten må ikke gå rundt med nåle i ørerne. NADA kan til enhver tid afbrydes hvis patienten ønsker det. Personale fjerner nålene og sikrer at alle nåle kommer i en autoriseret kanyleboks.

 

Kvalitetssikring og dokumentation

NADA- aktiviteter registreres og dokumenteres efter ledelsens forskrift i patientens journal.

NADA udøvere evaluerer og reviderer i samarbejde med ledelsen, målsætning, rammer og organisering mindst en gang hvert andet år.

NADA udøvere er forpligtet til at holde sig fagligt ajour gennem NADA-metoden.

 

Formål

NADA er supplement til primære behandlinger. Kan anvendes til lindring af angst uro, forstyrret søvn, frustration, vrede, abstinenser, depressive symptomer, nedsat koncentrationsevne og manglende fokus udløst af stress. NADAs primære formål er at styrke patientens egne ressourcer.

 

Referencer

Relevant lovgivning

Vejledning, samt informationer om NADA indikationer, metode, teknik, fremgangsmåde og referencer samt Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerheds henvisninger til vejledende love og bekendtgørelser via nedenstående link:

https://nada-danmark.dk/wp-content/uploads/2018/10/vejledning-vedrørende-NADA-1.pdf