Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

O-reception opgavebeskrivelse

MORGENRUTINE (kl. ca. 8.00)

 • Aflevere samlet liste over dagens patienter til sygeplejerskerne i kaffestuen (udskrevet den foregående dag).

 • Tage hætten af ankomststanderen.

 • Tænde for kaldetavlerne (6 skærme) med fjernbetjening, som ligger på det lille jalousiskab.

 • Køre gitteret op.

 • Slå klappen i skrankens bordplade ned og rykke PC-skærme ind på plads

 • Sætte det gule skilt (vejviser til Skaderøntgen) op på skranken.

 • Åbne PC og nødvendige programmer:

  • Bookplan: Skrankelisten og andre relevante afviklingslister.

  • PAS.

  • rn.flexdanmark.dk (til bestilling af hjemtransport til O-amb.-patienter).

  • Columna opgavesystem (til rekvirering af portør-hjælp).

 • Tømme postkasser på 80015390, 80015360 og 800153V:

Billede 4

 • Dobbeltklik på epikrisen/korrespondancen ? højreklik og vælg opret opgave (sendes til relevante fagområde)

 • Højreklik og vælg marker som læst, hvorefter den fjerner sig fra postkassen

  • ✓ Obs! Såfremt det drejer sig om en patient uden forløb her udbeder systemet sig begrundelse for opslag – her vælges ”Opslag sker for at udføre opgaver som systemadministrator” + eventuelt kommentar

 

EFTERMIDDAGSRUTINE

 • Udskrive skrankeliste for morgendagens patienter (i alfabetisk rækkefølge – klik på kolonnen ”Navn” for at ændre sorteringen).

 • Tjekke op på Bookplan afviklingslisten ”Telefonbeskeder”. Sygeplejerskerne vil gerne kontaktes, hvis der på listen forefindes telefonbeskeder, som endnu ikke er blevet startet/sluttet.

 • Tage det gule skilt (vejviser til Skaderøntgen) ned fra skranken.

 • Rykke PC-skærme ud og slå klappen i skrankens bordplade op.

 • Køre gitteret ned: Mandag, tirsdag og onsdag kl. 15.30, torsdag kl. 16.00 og fredag kl. 15.00. Hvis der ikke er flere patienter i O-amb., må det gerne køres ned tidligere.

 • Sætte hætten over ankomststanderen.

 • Slukke kaldetavlerne (6 skærme) med fjernbetjening, som ligger på det lille jalousiskab.

 • Lukke ned for PC.

 

SKRANKEPASNING

Vejledning til håndtering og statusskift i Bookplan ved forskellige ”patienttyper” fremgår af bilaget: Tjekliste til skrankepasning

 

ANKOMSTSTANDER

Ankomststanderen skal ikke tændes, den er tændt døgnet rundt.

Ved problemer med ankomststanderen kan løsningen være at genstarte den. Det gøres ved at stryge med en finger over ankomststanderens skærm (fra øverste venstre hjørne mod højre). Hermed dukker skrivebordet op. Tryk på Windows-flag i nederste, venstre hjørne, dernæst på Genstart – og derefter tager det ca. 2 min., ankomststanderen bipper et par gange og er så igen klar.

Der ligger bon-ruller til ankomststanderen i det lille jalousiskab. (Jeanette på 2. sal kan bestille flere).

Nøgle til ankomststander ligger i kuvert i 2. øverste skuffe i skuffedarium. (Hvis nøglen er blevet væk, har de en ekstra hos IT-Support). Nøglen skal bruges, når der skal sættes ny bon-rulle i. (Kan også låse op til ”det allerhelligste” – ankomsstanderens PC).

Når bonrullen løber tør, sender ankomststanderen mail til alle O-amb.-sekretærer. (Bookplan-teamet arbejder p.t. på at få denne funktion til at fungere efter hensigten).

OBS! Bonrullen skal vende rigtigt – ellers spytter standeren blanke bon’er ud til patienterne.

Billedresultat for hvordan skal toiletrullen vende

 

ANKOMSTBESKEDER PÅ ANKOMSTSTANDEREN

Ankomsstanderen er sat op med tre forskellige ankomstbeskeder – afhængig af om patienten skal gå i Skaderøntgen ved ankomst eller ej, eller noget helt andet, som kræver en mundtlig forklaring (f.eks. finde vej til 5. sal). ”Angående”-feltet giver en pejling på, hvad patienten skal ved ankomst og dermed også et hint om, hvilken ankomstbesked pt. automatisk vil få ved ankomstregistrering:

 

 • ”Gå til Skaderøntgen og meld din ankomst. Efter Skaderøntgen, meld dig her i receptionen. Gem dit nummer.”

 

 • ”Tag venligst plads i venteområdet for Ortopædkirurgisk Ambulatorium. Hold øje med dit nummer på skærmene.”

 

 • ”Henvend dig venligst til sekretæren i receptionen.”

 

Ankomststanderens ankomstbeskeder til ptt. kan ændres manuelt via skrankelisten til lige de beskeder, man ønsker.

Når man klikker på ”Ankomstbesked” ud for en pt. står der ”Henvend dig venligst i receptionen” – det er noget Bookplan skriver automatisk, men det er ikke dén besked, pt. får på bon’en. (Lene Sørensen har et ønske hos IT om, at dette ændres, så det er den aktuelle ankomstbesked, man kan se.) Hvis der bliver skrevet en tekst i dette felt, bliver den konfigurerede ankomstbesked overskrevet. Man kan se på skrankelisten, hvis der er ændret manuelt i ankomstbeskeden – der fremkommer da et i-ikon i kolonnen ud for pt.

 

KALDETAVLER

Der forefindes ekstra fjernbetjening i 2. øverste skuffe i skuffedarium. Dér er der også batterier.

Alle kaldetavler (3 stk.) er mærket med PC-nr. Der er tilknyttet et lille tastatur til hver enkelt kaldetavle (ligger i det lille jalousiskab), de er hver især mærket med PC-nr. tilhørende den enkelte kaldetavle. Skal tændes på tastaturets øverste kant. Skal i brug ved behov for konfigurering af kaldetavlernes ”skærm-setup”.

Ved kaldetavle-problemer, som vi ikke selv kan klare: Forsøg at komme igennem til Thomas fra IT, thoch@rn.dk – han er meget hjælpsom og ved, hvad der skal gøres. Hvis ikke han kommer forbi eller besvarer henvendelsen forholdsvis hurtigt, kontakt da IT-Support, tlf. 49000.

 

VEJVISNING TIL O-PATIENTER

Der findes forskellige vejvisere til O-ptt. – der ligger udskrevne eksemplarer af disse i skranken. Hvis der skal udskrives flere, kan de findes på fælles drev: Find vej i Ortopædkirurgisk Afd

 

Mange ptt. er glade for at kunne følge en streg på gulvet for at finde frem til deres bestemmelsessted, og hvis de fra skranken går gennem glasdøren og går mod…..

 …..VENSTRE, kan de følge en GRØN streg på gulvet til Skaderøntgen (ca. 60 meter).

 …..HØJRE, kan de følge en GRÅ streg på gulvet til Skadestue/Akutmodtagelse.

 …..HØJRE, kan de følge en BLÅ streg på gulvet til O6/Sammedagskirurgi og dér trykke på

  dørklokken og afvente, at døren bliver åbnet (man må ikke bare gå derind, da det også er en

  opvågning).

 

I bordstanderen med plastlommer på skrivebordet er der desuden nogle oversigtskort, som kan bruges, hvis man skal forklare/vise en pt. eller en chauffør, hvordan de kommer til en bestemt bygning. (Disse oversigtskort må ikke udleveres.)

 

SPØRGESKEMAER TIL UDLEVERING

Der ligger udskrevne spørgeskemaer i brevbakke i skrankens reol – mhp. udlevering til de ptt. som henvender sig, fordi de ikke har fået skemaet udfyldt hjemmefra.

Periodevis forefindes der også andre spørgeskemaer (typisk i forbindelse med projekt) til udlevering – lige nu f.eks. Propose-projekt-spørgeskema samt Propose-projekt-samtykkeerklæring.

 

FORSINKELSER I SKADERØNTGEN

Hvis Skaderøntgen er forsinket, giver de måske besked pr. tlf. - så kan der i Bookplan laves en note, som alle brugere vil kunne se øverst på skrankelisten, så det undgås, at flere personer fra O-amb. ringer og spørger Skaderøntgen.

Noten oprettes på flg. måde: Stå i Bookplans forside, klik øverst på ”Funktioner”, klik på ”Notekalender”, klik på aktuelle dato, skriv besked (f.eks. ”Kl. 10.00 besked fra Skaderøntgen: Ca. 1 time forsinket.”), klik på ”Ok”, klik på ”Gem”, klik på ”Luk”.

 

RØNTGENAFDELINGENS PATIENTER I O-AMB. VENTEOMRÅDE

Ofte vil patienter, der af Røntgenafdelingen er indkaldt til EOS eller MR-scanning af arm/ben, komme og spørge, om de også skal have et nr. eller om de sidder det rigtige sted. – de skal ind på en af de to stuer, som rtg. har lånt af os, og de skal ikke have noget nr., de bliver kaldt ind på deres navn – men det er en god idé at spørge dem, om de har husket at registrere deres ankomst i Skaderøntgen.

Ptt., som er indkaldt af Røntgenafdelingen til EOS eller MR-scanning af arm/ben, skal gå i Skaderøntgen for at få lavet køresedler og få bestilt hjemtransport. Hvis pt. efter scanning skal møde i O-amb., så laver vi køreseddel og bestiller evt. hjemtransport.

 

ANÆSTESIAMBULATORIET

Ankomststander og venteplads over for O-amb.’s reception. Hører under Anæstesien og bliver anvendt til ptt. fra andre afdelinger, der skal have foretaget anæstesitilsyn + de O-patienter, som skal indlægges mhp. operation. Disse skal ankomstregistrere sig på Anæstesiambulatoriets ankomststander – de får intet nummer og kommer ikke op på O-amb.’s kaldetavler. De får via ankomststanderen besked på at tage plads i venteområdet for anæstesi-ptt. Ankomststanderen oplyser også et tidspunkt for aftalen, men det er desværre fiktivt, og det er der en del patienter, der henvender sig omkring i O-receptionen. (Lene Sørensen har afleveret et ønske hos IT om at dette ændres, så der ikke står noget tidspunkt ved ankomst-registrering.)

Hvis ptt. henvender sig vedrørende ventetiden, så kan de, når der er gået 1 time, fra de har ankomst-registreret sig kontakte anæstesi-sekretær ved at løfte røret på den hvide telefon, der hænger lige ovenover Anæstesiambulatoriets ankomstregistreringsstander. Hvis det drejer sig om en O-pt., så find pt. på afviklingslisten ”Anæstesitilsyn i Anæstesiamb.” og find ud af hvornår pt. har fået status ”Mødt”, og ryk derefter hos anæstesi-sekr. på tlf. 61866. (Hvis denne tlf. ikke svarer så prøv et af flg. 61903/04/06/02, 61812, 61854 eller evt. 61922 = ledende sekr.). Bed anæstesi-sekr. om at ringe tilbage, så man får en besked, der kan gives videre til den ventende pt.

 

Indimellem er der O-ptt., som bliver indkaldt hjemmefra til anæstesitilsyn i Anæstesiambulatoriet. Disse ptt. skal nogle gange have papirer udleveret fra receptionen (papirer til anæstesilægen), papirerne ligger i reolen i skranken. Ved ankomstregistrering på Anæstesiambulatoriets ankomststander får ptt. ankomstbesked ”Henvend dig venligst hos sekretæren i receptionen ved Ortopædkirurgisk Ambulatorium”. Når patienten har fået udleveret papirer, skal vedkommende tage plads i Anæstesiambulatoriets venteområde.

 

OPRYDNING I JOURNALER PÅ UDSKREVNE PATIENTER

I løbet af dagen, som der er plads i programmet, skal der ryddes op i journaler på udskrevne patienter. Noget skal sendes til arkivet mhp. scanning, noget skal makuleres, noget skal til sekr. på Skadestuen osv. osv. (Hvis der er tvivl, kan Lene Siig på 5. eller evt. en af de andre sekr. på 5. sal spørges.)

 

OP-KLARGØRING AF RYGPATIENTER

Når ptt. skal klargøres til ryg-op., er der forud for dette modtaget en mail med pt.’s ”program” på dagen. Dette er udskrevet i 3 eksemplarer: 2 afleveres til sygepl. sammen med dagens skrankeliste-program og 1 beholdes i skranken.

I sjældne tilfælde skal pt. have taget klinisk foto, og da spørger man pt., om de kan gå til Urban, og hvis de kan det, udleveres vejviser-kort og forklares – hvis ikke de kan, bestilles portør (+kørestol) til at køre dem derover. Hvis ikke vejret er til udendørs transport, kan fotografen som regel komme herover, hvis man beder om det, men deres atelier i kælderen her giver ikke optimale betingelser for fotografering, så de vil helst have ptt. til atelieret på Urban.

 

HJEMTRANSPORT

Bestilles kun til O-amb.-ptt. (Andre afd.’s ptt. skal kontakte deres afd.)

Benyt ”Turbestilling” – men hvis ikke oplysningerne om bil-art, hjælpemidler, adresse og ledsager dér er korrekte, så tag telefonisk kontakt til Kontoret for Patientbefordring i Region Nordjylland, på hemmeligt tlf. 48038.

Når man får et klokkeslæt oplyst på hjemmesiden (eller i telefonen), oplyses dette til pt., og det kan være en god idé at lave en lille gul PostIt til pt. med dette klokkeslæt på. Og ptt. skal vente i forhallens ”Venteplads hjemtransport” område – hvis ikke andet sted aftales. Hvis ptt. går en tur i ventetiden, skal de være tilbage 15 min. før den oplyste tid, da hjemtransporten kan være her før den oplyste tid. (Nogle gange kan de også være lidt forsinket, men man kan altid se aktuelle status for tidspunkt i ”Turbestilling” under ”Vis planen”.)

Hjemtransport til ptt. fra andre regioner kan kun bestilles telefonisk – se tlf.-nr. på listen i bordstanderen med plastlommer.

 

HJEMTRANSPORT - LIGGENDE

Bestilles kun til O-amb.-ptt.

Der ringes altid på tlf. 70 23 75 95, kan ikke bestilles vha. ”Turbestilling” – vær opmærksom på om pt. er behandlingskrævende, f.eks. ilt, da de skal have besked om dette, og de skal også have besked, hvis der er ledsager med.

OBS! En liggende transport er meget dyr, og der er som regel lang ventetid derpå, da der ikke er så mange ambulancer – hvis pt. kan holde til/klare en siddende transport (tal evt. med sygeplejerske/læge derom), evt. med liggende forsæde eller hele bagsædet vil det være billigere og sikkert ikke være så lang ventetid som til liggende transport.

 

HJEMTRANSPORT VED FALCK (abonnement)

Ptt. skal selv ringe fra den røde vægtelefon på søjlen i området ”Venteplads hjemtransport”, når røret løftes, er der direkte kontakt til Falck.

 

ANSØGNING OM BEFORDRINGSGODTGØRELSE

Fra 1. januar 2020 skal patienter, der bor i Region Nordjylland, selv ansøge digitalt på befordring.rn.dk og bruge NemID. Blanketten ”Sådan søger du befordringsgodtgørelse” kan evt. udleveres.

 

Hvis ptt., der bor i andre regioner, ønsker ansøgning om befordringsgodtgørelse, kan der kun laves til O-amb.’s ptt. samt evt. O6-ptt., hvor O6-personale X’er af og underskriver. (Andre afd.’s ptt. må kontakte deres stamafd.) OBS! Ved ansøgninger for børn (yngre end 18 år) skal forældre underskrive, og de skal skrive deres eget CPR-nr. nederst på blanketten. Hvis vi bruger nedenstående link, kan vi udskrive blanketten og vejledningen i at udfylde den. Patientbefordring og befordringsgodtgørelse (rn.dk) Blanketten skal kun bruges til patienter, som bor udenfor Region Nordjylland, men bliver behandlet i Region Nordjylland.

Ptt. fra andre regioner skal selv sørge for at aflevere deres ansøgning til deres egen region eller på et sygehus i deres egen region.

 

Ptt. fra Region Nordjylland, der har ansøgninger fra hospitaler i andre regioner, hvor de har været til undersøgelse, skal selv sende disse til Kontoret for Patientbefordring i Region Nordjylland.

(Skulle der dukke udfyldte ansøgninger op fra før den 1. januar 2020 skal disse scannes vha. SafeQScan til Kontoret for Patientbefordring i Region Nordjylland. Forklaring på hvordan man SafeQScan’ner ligger på det midterste skrivebord, under kuverten med ”indsamlede” ansøgninger. Der må kun scannes på O-ptt., som har været i O-amb. – som ovenfor nævnt skal andre selv sørge for aflevering de rette steder. Ifølge Kontoret for Patientbefordring i Region Nordjylland må der ikke scannes andre ansøgninger sammen med O-amb.’s.)

 

ANDRE NYTTIGE INFORMATIONER

Returnerning af hjælpemidler: Krykker og støvler tages imod i receptionen og placeres i/ved krykkeopsamler på O-amb. gangen. ALT andet skal patienterne selv aflevere til Informationen i Medicinerhuset.

 

”De Frivillige”vil gerne hjælpe med f.eks. at følge en pt. til blodprøvetagning. De er her på hverdage, dog ikke i skolernes ferier. I O-amb. møder en Frivillig kl. 9/9.30 og går kl. 13/13.30, og har tlf. 66230. (”Frivillig” ved Informationen i forhallen har tlf. 60788.)

 

Tolkebistand, til patienter som også skal i røntgen: Kontakt gerne/evt. Skaderøntgen., så disse ptt. opprioriteres derovre mhp. at kunne overholde tolke-tiden.

 

Diverse foldere ligger i skrankens reol og kan udleveres ved behov/ønske.

 

Brækposer findes i skrankens reol – flere kan fås ved sygeplejepersonalet.

 

En rulle med plaster findes i skrankens reol.

 

Behov for akut rengøring – ring på tlf. 65650, tast 1. (I tidsrummet kl. 6-14 kan der ringes på tlf. 65720, som er forhallens/O-amb.’s rengøringsperson.)