Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

O-reception opgavebeskrivelse

MORGENRUTINE

 • • Aflevere skrankeliste med dagens patienter til sygeplejerskerne i kaffestuen (udskrevet den foregående dag, og ligger i bakken bag dig)

 • • Flytte hætten fra vores ankomststander til Lægevagtens ankomststander.

 • • Tænde for kaldetavlerne med fjernbetjening (6 skærme)

 • • Vende Anæstesiens skilt med forsiden udad

 • • Sætte sprit op på skranken (klud under for at beskytte skrankens træ)

 • • Evt. ændre ankomstbesked på de patienter, der skal henvende sig i receptionen, for at blive guidet til vores lånelokaler i Fysioterapien. Beskederne kan ændres, når sygeplejepersonalet giver besked om lokalerne i Fysioterapien er i brug den aktuelle dag. Ved tvivl, spørg sygeplejepersonalet. Om fredagen bruges disse lokaler p.t. ikke

 • • Tømme postkasser på 80015390, 80015360 og 800153V:

Billede 4

 • Dobbeltklik på epikrisen/korrespondancen ? højreklik og vælg opret opgave (sendes til relevante fagområde)

 • Højreklik og vælg markér som læst, hvorefter den fjerner sig fra postkassen

  • ✓ Obs! Såfremt det drejer sig om en patient uden forløb her udbeder systemet sig begrundelse for opslag – her vælges ”Opslag sker for at udføre opgaver som systemadministrator” + eventuelt kommentar

 • Modtagne epikriser og korrespondancer videresendes til relevante fagområde

 • Kautionsanmodninger sendes til Jeanette Heltoft, som også gerne vil have en mail herom

 

EFTERMIDDAGSRUTINE

 • • Udskrive skrankeliste for morgendagens patienter (i alfabetisk rækkefølge). Lægges i bakken bag dig

 • • Flytte hætten fra Lægevagtens ankomststander til vores ankomststander

 • • Slukke kaldetavlerne

 • • Fjerne sprit fra skranken

 

SKRANKEPASNING

Vejledning til håndtering og statusskift i afviklingslisten fremgår af bilaget Tjekliste til skrankepasning

 

ANKOMSTSTANDER

Ankomststanderen er tændt døgnet rundt. Den er opsat til at genstarte automatisk hver nat.

Hvis en pt. forsøger at ankomstregistrere sig mere end 40 min. før mødetiden, kan standeren ikke kende patienten, og pt. bliver bedt om at henvende sig i receptionen. Via skrankelisten meldes pt. mødt, og der laves et håndskrevet nummer til pt.

 

Ved problemer med ankomststanderen, kan løsningen være at genstarte den. Det gøres ved at stryge en finger over ankomststanderens skærm (fra øverste venstre hjørne mod højre). Derefter dukker skrivebordet op. Tryk på Windows-flaget nederst i venstre hjørne, dernæst på genstart. Det tager et par minutter, hvorefter ankomststanderen bipper et par gange og er klar igen.

 

Der ligger bon-ruller til ankomststanderen i det lille jalousiskab. Nye bestilles via Jeanette Heltoft.

Nøgle til ankomststanderen ligger i 2. øverste skuffe. Hvis nøglen bliver væk, har IT en ekstra. Nøglen skal bruges, når der skal skiftes bon-rulle, men den kan også låse op til ankomststanderens PC.

Når bon-rullen løber tør, sender ankomststanderen automatisk en besked herom til alle O-sekretærer.

OBS! Bonrullen skal vende rigtigt – ellers virker den ikke.

Billedresultat for hvordan skal toiletrullen vende

 

ANKOMSTBESKEDER PÅ ANKOMSTSTANDEREN

Ankomststanderen er sat op med to forskellige ankomstbeskeder, afhængig af, om pt. skal tage plads i venteområdet eller noget helt andet, som kræver en mundtlig forklaring (fx finde vej til Fysioterapiens lokaler). Angående-feltet på skrankelisten giver en pejling om, hvad pt. skal ved ankomst.

 • ”Tag venligst plads i venteområdet for Ortopædkirurgisk Ambulatorium. Hold øje med dit nummer på skærmene.”

 • ”Henvend dig venligst til sekretæren i receptionen.”

Ankomstbeskeder kan ændres manuelt via skrankelisten.

Når man klikker på feltet ”ankomstbesked” ud for en patient, står der ”Henvend dig venligst i receptionen”, men det er ikke nødvendigvis den besked, pt. får. Hvis der bliver skrevet en tekst i dette felt, overskrives den konfigurerede besked. Der fremkommer et i-ikon ud for patienten, hvis ankomstbeskeden er ændret.

 

KALDETAVLER

Der er en ekstra fjernbetjening i 2. øverste skuffe, hvor der også er batterier.

Alle kaldetavler er mærket med et PC-nummer. Der er tilknyttet et tastatur til hver kaldetavle, som skal i brug ved behov for konfigurering af kaldetavlerne. Hvert tastatur er mærket med et PC-nummer tilhørende den enkelte kaldetavle, og tændes på tastaturets øverste kant.

Ved kaldetavle-problemer, som vi ikke selv kan klare, kan Thomas fra IT kontaktes på mail thoch@rn.dk. Hvis ikke Thomas kommer forbi eller besvarer henvendelsen forholdsvis hurtigt, kontakt da IT-Support.

Ved manglende lyd, brug fjernbetjeningens volume-knap.

 

VEJVISNING TIL O-PATIENTER

Mange patienter er glade for at kunne følge en streg på gulvet for at finde frem til deres mødested, og hvis de fra skranken går gennem glasdøren og går mod…...

…..VENSTRE, kan de følge en GRØN streg på gulvet til Skaderøntgen (ca. 60 meter).

…..HØJRE, kan de følge en GRÅ streg på gulvet til Skadestuen/Akutmodtagelsen.

…..HØJRE, kan de følge en BLÅ streg på gulvet til O6/Opvågning 3, hvor der skal ringes på dørklokken.

…..HØJRE, kan de følge en HVID streg på gulvet til AMA1/AMA2.

…..VENSTRE, kan de følge en GRÅ streg på gulvet til ”ny” Skadestue.

…..ORANGE streg er mellem Skaderøntgen og Skadestuen/Akutmodtagelsen.

 

SPØRGESKEMAER TIL UDLEVERING

Der ligger spørgeskemaer i skrankens reol til de patienter der henvender sig, fordi de ikke har udfyldt skemaet hjemmefra.

Sommetider er der også andre spørgeskemaer til udlevering (typisk i forbindelse med et projekt).

 

FORSINKELSER I SKADERØNTGEN

Hvis Skaderøntgen er meget forsinket, giver de som regel besked pr. telefon. Der kan laves en note i Booking, som alle vil kunne se øverst på skrankelisten.

Noten oprettes på følgende måde: Bookingmodulet ? Funktioner ? Notekalender ? klik på aktuelle dato, skriv din besked (fx kl. 10.00. Skaderøntgen ca. 1 time forsinket) ? Ok, gem og luk

 

RØNTGENAFDELINGENS PATIENTER I O-AMB. VENTEOMRÅDE

Røntgenafdelingen har nogle stuer i vores amb. – en EOS-scanner og en MR-ekstremitetsscanner. Disse patienter skal melde deres ankomst i Skaderøntgen, men bliver bedt om at tage plads i vores venteområde. De skal ikke have et nummer, røntgenpersonalet kalder dem ved navn.

Røntgenafdelingens patienter skal gå til Skaderøntgen for bestilling af hjemtransport, ved mindre pt. har en tid hos os samme dag efter scanning.

 

RYG-PATIENTER, DER MØDER TIL EOS-SCANNING MED KORSET

Indimellem møder der nogle ryg-patienter, der skal have lavet en EOS-scanning med korset, men som ikke har tid kontrol ved læge samme dag. De indkaldes via ambulatoriet, da de skal ligge ned med deres korset i 45 minutter inden EOS-scanningen, og således er de vores behandlingsansvar imens de ligger der.

Disse patienter er booket med en administrativ opgave på stue 11, og figurerer derfor ikke på afviklingslisterne, men når patienten melder sin ankomst på standeren, får denne besked på at henvende sig i receptionen.

Patientens ankomst meldes til Skaderøntgen med besked om at patient ligger i O-amb’s niche. Derefter skal patient vises hen til sengen i nichen, hvor patient selv skal tage sit korset på og ligge sig ned ind til røntgenpersonalet kalder patient ind.

Man er meget velkommen til at ringe til en af ryg-sygeplejerskerne, hvis man har brug for hjælp til afskærmning, osv.

 

ANÆSTESIAMBULATORIET

Ankomststander og venteplads over for O-receptionen hører til Anæstesien, og bliver anvendt til O6-patienter samt patienter fra andre afdelinger (Mamma- og Plastikkirurgisk), der skal have foretaget anæstesitilsyn. De skal melde deres ankomst på Anæstesiens ankomststander, og får ikke et nummer, men besked på at tage plads i venteområdet, så kommer anæstesilægen og kalder patienten.

Hvis en pt. henvender sig vedrørende ventetiden, kan de, når der er gået 1 time, kontakte anæstesi-sekretær via den hvide telefon, der hænger lige over Anæstesiens ankomststander.

Telefonnr. til anæstesien: 9766 1927.

Hvis en O-pt. henvender sig efter 1 times ventetid, tilbyder vi at ringe til anæstesien og spørge, hvornår patienten kan forvente at komme til.

Der foretages også anæstesitilsyn på 9. sal.

 

HJEMTRANSPORT

Bestilles til O-patienter via Turbestilling. Hvis ikke oplysningerne om fx biltype, hjælpemidler, adresse eller ledsager er korrekte, skal Kontoret for Patientbefordring kontaktes pr. tlf. 48038.

Man skal være opmærksom på, at mange patienter er startet på en anden afdeling, og derfor skal afhentningsstedet ændres ved bestilling af hjemtransport.

Patienterne skal være klar ved ventepladsen 15 minutter før afhentningstidspunktet.

Hjemtransport til patienter fra andre regioner kan kun bestilles telefonisk.

 

HJEMTRANSPORT - LIGGENDE

Når en pt. ankommer med en liggende transport, placeres patienten i en seng i nichen. Chaufføren melder patientens ankomst, hvorefter vi registrerer pt. som mødt samt noterer at pt. ligger i nichen.

En liggende transport kan ikke bestilles via Turbestilling. Ring på tlf. 7023 7595.

 

HJEMTRANSPORT VED FALCK (abonnement)

Nogle patienter har et Falck-abonnement, og har bestilt transport med Falck. For bestilling af hjemtransport, kan disse patienter henvises til en telefon, der hænger i indhakket til venstre for Informationen. De skal taste 0 før de taster Falcks nummer.

 

ANSØGNING OM BEFORDRINGSGODTGØRELSE

Fra d. 1. januar 2020 skal patienter bosiddende i Region Nordjylland, ansøge om befordring digitalt via www.befordring.rn.dk. Blanketten ”Sådan søger du befordringsgodtgørelse” kan evt. udleveres.

 

Udenamtspatienter, der ønsker at søge befordring, skal have udleveret et ansøgningsskema, som dels skal udfyldes af pt. selv og dels på stuen ved læge/sygeplejerske. Pt. skal selv aflevere ansøgningsskemaet i egen region eller på et sygehus i egen region.

Patienter bosiddende i Region Nordjylland, der har ansøgninger fra hospitaler i andre regioner, skal selv sende disse til Kontoret for Patientbefordring i Region Nordjylland.

Patientbefordring og befordringsgodtgørelse (rn.dk)

 

ANDRE NYTTIGE INFORMATIONER

Returnering af hjælpemidler: Krykker og støvler kan sættes ved Lægevagtens skranke, så tager sygeplejepersonalet sig af det. Alt andet skal patienterne selv aflevere ved Informationen i Medicinerhuset.

 

De Frivillige er her for at hjælpe, de kan fx følge pt. til en anden afdeling, hvis der er brug for det. De er her på hverdage, dog ikke i skolernes ferier. I O-amb. møder en frivillig fra kl. 9/9.30 til kl. 13/13.30. Træffes på tlf. 66230.

 

Tolkebistand til patienter, der skal i røntgen først. Kontakt evt. røntgenafdeling, så disse patienter kan prioriteres mhp. at kunne overholde tolke-tiden.

 

Brækposer findes i skrankens reol – flere kan fås ved sygeplejepersonalet. Poserne findes også i hvidt vægophæng i venteområdet på væggen ind mod auditoriet.

 

Behov for akut rengøring – ring på tlf. 65650, tast 1. (I tidsrummet 5.30-14.00 kan der ringes på tlf. 65720, dette er til rengøringspersonalet tilhørende forhallen/O-amb.)

 

Vandautomat i venteområdet: Som regel sørger en frivillig for opfyldning af engangsbægre, men bægrene findes i personalestuen.

 

Nogle gange kommer der en pt. og vil aflevere en kuvert til ”Forskningsenheden, Rikke”. Kuverten lægges i Forskningsenhedens brevbakke, som står på øverste hylde i reolen på kontor 1.

 

Sidst på dagen kommer der nogle gange patienter til speciallægeerklæring/attest.

Disse patienter er ikke tilknyttet ambulatoriet, og står derfor ikke med en tid i NordEPJ. Patienterne skal derfor ikke registrere sig, men blot tage plads i venteområdet, og så kommer lægen ud og kalder pt. ved navn.

 

Om tirsdagen kommer der ultralydsbørn, der har en tid hos os forudgået af en ultralydsundersøgelse.

Når de melder deres ankomst hos os, bliver de bedt om at henvende sig i receptionen – dette for at sikre, at pt. har været til ultralyd. Har pt. været til ultralyd, skal pt. blot tage plads i venteområdet og vente på at blive kaldt ind.