Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sedation til mindre indgreb på Nord anæstesi

Beskrivelse

Indikation

Små indgreb samt undersøgelser hvor anæstesilægen vurderer, at sedation er fagligt forsvarligt.

Varighed

30 – 60 min.

Præoperativ forberedelse

Patienten er vurderet egnet til lokalanalgesi med sedation – og er informeret herom af kirurg.

Prætilsyn ved anæstesilæge. (Obs evt. dyspepsi på dagen).

Væsketal og EKG afhængig af patientens alder og almentilstand.

Eventuel antibiotika ordineres af kirurg og administreres umiddelbart efter anlæggelse af PVK.

Præmedicin

Efter anæstesilægeordination.

Anæstesi

Standardfremstilling til anæstesi

Monitorering: BT, O2-saturation, EKG

Iltterapi 0,5 - 3 liter/minut

Venflon x 1.

Vurder patientens alder og almentilstand.

Kontrollere at patienten er fastende og informeret om (og indforstået med), at indgrebet skal foregå i lokalanæstesi samt sedation.

Patienten orienteres om evt. kortvarig pulsstigning efter lokalanæstesi-anlæggelse.

Musik efter patientens ønske.

Aftal ro på stuen.

Farmaka og dosering til sedation

Sedations muligheder

  • • Remifentanil (Ultiva®) inf. 0,05-0,07 µg/kg/min

  • • Propofol inf. 0,5-1,00 mg/kg/t

  • • Alfentanil (Rapifen®) iv. 0,25-0,5 mg gives efter behov.

 

Postoperativ observation

Patienten kan umiddelbart efter indgrebet udskrives til stamafdelingen. Der anvendes som udgangspunkt ikke Fentanyl til smertebehandling. Skulle behovet alligevel opstå udskrives patienten til opvågningen.

Se Udskrives til sengeafsnit efter mindre kirurgisk procedure

Lejring på OP

Patenten kan rykke ned på lejet fra start.

Højt GU-leje.

Begge arme ud på armbord.

Hypotermiprofylakse, Forebyggelse af mild hypotermi under anæstesi.

Bairhugger.