Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammer for vigtige samtaler med patienten

 

Formål

At samtaler med patienten foregår i fysiske rammer, der tilgodeser behovet for ro og diskretion, samt at den nødvendige tid er afsat til samtalen.

 

Beskrivelse

 

Det er vigtigt, at der vælges lokaliteter, hvor samtalen ikke overhøres eller forstyrres af andre (samtalerum, niche, dagligstue eller en enestue) med deltagelse af pårørende, hvis patienten ønsker dette.

 

Da de fysiske rammer i Karkirurgisk Afdeling V er begrænsede, accepterer vi, at almindelige samtaler med patienten (fx stuegang) kan foregå på sengestuen, hvor der kun er øvrige patienter, relevant sundhedspersonale samt relevante pårørende til stede.

 

Samtaler, der omfatter information af mere alvorlig karakter, så som information om forestående amputation, manglende behandlingsmuligheder og lignende, bør så vidt muligt foregå i enerum. Afdelingens samtalerum, niche, dagligstue eller enestue kan anvendes, eller man kan bede øvrige patienter om at forlade en flersengsstue.

 

Alle patienter skal informeres om deres sygdom, pleje, rehabiliterings-, forebyggelses-, udrednings- og behandlingsmuligheder, komplikationer ved disse samt konsekvensen af at fravælge behandling.

Ingen behandling må iværksættes uden patientens eller evt. værges accept. Samtalens indhold og konklusion dokumenteres i journalen.

  

Patienter med syns-, høre- eller talehandicap eller fremmedsprog skal tilbydes den relevante hjælp (fx tolkebistand, oplæsning af pjece), som skønnes nødvendig, for at de kan forstå informationen.