Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kontrast - Retningslinje til eksterne for intravaskulær anvendelse af jodholdige kontraststoffer

 

Kontrol af nyrefunktionen:

 

Voksne:

 

Hos alle patienter skal der foreligge en eGFR som højst er 7 dage gammel.

Undersøgelser på vital indikation er undtaget.

 

Børn:

 

Der udregnes kun eGFR på patienter > 17 år i LABKA, derfor anvendes P-creatinin inden intravenøs kontrast til børn.

 

Hydrering:

 

Inden kontrastinjektion opfordres alle ikke akutte patienter til at drikke rigeligt med postevand døgnet inden undersøgelse, for at minimere kontraststoffets påvirkning af nyrerne. Derudover skal patienter til CT af abdomen drikke postevand umiddelbart inden undersøgelsen, da vandet også bruges til peroral kontrast i tarmen.

Indlagte patienter bør ligeledes være velhydrerede inden kontrastindgift. Det anbefales at hydrere med intravenøs væske, NaCl eller Bicarbonat.

 

Definition af nyrefunktion og kontrast:

 

Patienter med eGFR ≥ 30 betragtes som havende normal nyrefunktion og kan få intravenøs kontrast.

 

Nedsat nyrefunktion:

 

Patienter med eGFR < 30 betragtes som havende nedsat nyrefunktion. Ved nedsat nyrefunktion er det en radiolog (evt. i samråd med kliniker), som tager stilling til, om der må gives intravenøs kontrast. Hvis der vælges at give kontrast skal patienten om muligt hydreres før og efter undersøgelsen samt have nyrefunktion kontrolleret efterfølgende.

 

Kontraindikatoner for anvendelse af jodholdigt kontraststof intravaskulært:

 

  • • Kendt allergi overfor jodholdige kontraststoffer

  • • Kontroller om der er oprettet CAVE på patienten. Allergi overfor jod på huden er ikke en kontraindikation.

  • • Svær nefropati med nedsat eGFR, især med lille restnyrefunktion.

  • • Manifest hyperthyreoidisme (thyrotoxicose, ikke behandlet Graves Disease, Thyreoidea autonomi)

 

Specielt udsatte patientgrupper:

 

Overfor visse patientgrupper skal der udvises ekstra agtpågivenhed, hvis der gives jodholdigt kontraststof intravaskulært, specielt ved påvirket nyrefunktion:

  • • Diabetes Mellitus

  • • Kendt nyreinsufficiens

 

Patienter i Metformin behandling:

 

Patienter med eGFR ≥30:

Kan tage Metformin som vanligt, ingen restriktioner.

 

Patienter med eGFR <30:

Skal IKKE pausere med Metformin før intravenøs kontrastindgift. Efter undersøgelsen skal Metformin seponeres og der skal tages ny eGFR ca. 48 timer efter kontrastindgiften.

Hvis nyrefunktionen ikke er påvirket kan Metformin-behandlingen genoptages.

 

 

Dialysepatienter:

 

Efter intravenøs kontrastindgift kan dialyse vente til patientens næste dialysetid.

Hvis muligt undgå intravenøs kontrast til patienter med restnyrefunktion.

 

Myelomatosepatienter:

 

Der kan gives intravenøs kontrast hvis eGFR ≥ 30

 

Pheochromocytom:

 

Der må gives intravenøs kontrast.

 

Thyreoideascintigrafi:

 

Scintigrafi og radio-iodbehandling må laves tidligst to måneder EFTER intravenøs kontrastindgift for pålideligt resultat.

 

Intravenøs kontrast til gravide:

 

Hvis CT-indikationen er stærkt tvingende, kan den gravide gives jodholdigt kontraststof.

Hvis en gravid har fået jodholdigt kontraststof under graviditeten, skal det nyfødte barn have kontrolleret

Thyreoideafunktion indenfor den første leveuge.

 

Amning efter intravenøs kontrast:

 

Ingen restriktioner. Moderen kan fortsætte amningen.

 

Blodprøver efter CT:

 

Hvis der skal tages blodprøver tilrådes dette udført før CT.

Hvis blodprøven foretages efter intravenøs kontrast skal der gå 4 timer ved patienter med eGFR ≥ 30